Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

V začetku oktobra smo ministru Luki Mescu poslali javno vabilo na preizkus v vlogi osebnega asistenta, saj je takrat potekala javna razprava o spremembah Zakona o osebni asistenci. Vabilu se sploh ni odzval in ga je povsem ignoriral. Morda misleč, da je bila to zgolj še ena od mojih trapastih provokacij in izzivov. Ne, to ni provokacija, ampak iskreno vabilo, da se preizkusi v tem, kar je kot pristojni resorni minister dolžan razumeti, o tem presojati in odločati tako politično kot tudi objektivno odgovorno. A o tem je potrebno imeti zavest, vest in razum, ki ga minister očitno ne premore. To je namreč ves domet in taktika Levice, ki zagovarja človekove pravice, pravice delavcev in dostojno plačilo za svoje delo, ter v zadnjem času tudi opolnomočenje žensk, ki smo tako nebogljene, da se moramo kar prepustiti, da nas zaščitijo. Vse na deklarativni ravni, s tihim prikimavanjem »Golobčkovim« politikam, ki gredo prav v nasprotno smer vsem njihovim lepim in plemenitim načelom. A realnost ni video igrica in prav tako poziranje na pravem protestu ob pravem času ne bo dovolj za ohranjanje volilne baze.

Predsednik vlade RS

Dr. Robert Golob

Gregorčičeva ulica 24

1000 Ljubljana

Minister za delo, družino, socialne in enake možnosti

Gospod Luka Mesec

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

Ljubljana, 13.10.2023

Zadeva: Nasprotovanje in obrazložitev

Zakon o spremembah Zakona o invalidskih organizacijah

- rok od 9. 10. 2023 do 16. 10. 2023Spoštovani,

presenečeno smo ugotovili, da je v javni obravnavi Zakon o spremembah Zakona o invalidskih organizacijah. Spreminja se namreč 26. člen (namen ustanovitve nacionalnega sveta), ki naj bi se po novem glasil 26. člen (naloge in financiranje nacionalnega sveta), kar se nam zdi nezaslišano, nedopustno in nedemokratično.

Spoštovani minister za Delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

dragi Luka!

Na ministrstvu ravnokar poteka javno obravnava sprememb glede Zakona o osebni asistenci ZOA. Skrbno sem ga prebrala in žal ponovno ugotavljam, da so bila vsa naša priporočila, opozorila, svarila in konkretni predlogi ter rešitve, ki smo vam jih nakazali naslovljeni povsem napačno. Osebna asistenca, priročnik za razumevanje neodvisnega življenja je bil spisan z namenom izobraževanja tako širše kot strokovne javnosti, predvsem tudi izvajalcem osebne asistence, osebnih asistentov in asistentk ter ne nazadnje samih uporabnikov zakona. Pa ga niste niti pogledali, kaj šele prebrali, da bi razumeli koncept osebne asistence in temeljnih razlik z drugimi socialnovarstvenimi storitvami. In sedaj v predlogu zakona je kar nekaj členov, ki pravijo, da bo minister določil vsebino; »Kako le, če se ti sanja ne, kaj osebna asistenca je?«

Nasilje nad starejšimi, še posebno nasilje znotraj domov starejših občanov je že dolgo nękaj povsem dopustnega, skoraj del vsakdana, običajnega, toleriranega in praviloma nesankcioniranega ter velikokrat skrbno prikritega. Vsak, ki se pred tem dejstvom spreneveda, čudi ali zgraža, nima prave predstave kako, poteka vsakdanje življenje znotraj institucije. Zato je izrekanje stališča »o ničelni toleranci do nasilja«, naivno sprenevedanje glede samega režima delovanja institucije, pa naj si bo to DSO, CUDV, psihiatrične institucije ali druge vrste zavodi zaprtega tipa. Ne bodo pomagali priročniki o nenasilju nad starejšimi, ampak bo potrebno narediti konkretne kadrovske okrepitve, da ne bo izgovorov za kruta ravnanja in iživljanje nad starejšimi. Kronično pomanjkanje ustreznega preverjenega kadra stvari samo še poslabšuje.

Spoštovani minister Mesec,

v torek, 11. 7. 2023, ob 9h smo bili pri vas na sestanku z namenom, da gremo skozi predloge ter pripombe, ki smo jih kot YHD podali na posamezne člene Zakona o osebni asistenci. Dejansko nismo dorekli ničesar in še manj vemo, kakšna so vaša stališča glede problematike in zlorab Zakona o osebni asistenci. Ne nazadnje tudi v povezanosti z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, saj sem vas kar nekajkrat ustavila pred vlado (vas osebno in enako tudi ministra Maljevca), da bi poizkušali oba zakona nekako uskladiti in vzpostaviti njuno komplementarnost storitev. Oba sta prikimavala, a minister Maljevac ni nikoli poklical, kaj šele, da bi se bil pripravljen pogovarjati in razumeti, česar ne razume in nima ustreznih kompetenc ter dojemljivosti.

  • Virtualno smo se udeležili novinarske konference o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi, da bi dobili nekaj konkretnih odgovorov na vsebinska vprašanja povezana s tem kdo bo lahko dejansko upravičenec do storitev. Kot je očitno videti iz posnetka odgovorov na zastavljena vprašanja nismo bili deležni. Ko smo ponovno dvignili roko za nadaljnje izpraševanje, nas je moderator preprosto ignoriral in prekinil povezavo.

Preprosto iz radovednosti in zanimanja smo na Chat GPT vtipkali »Osebna asistenca in neodvisno življenje«. To je to, kar nam je računalnik spodaj izpisal. Po mojem mnenju veliko bolje kot to znajo obrazložiti vodilni na MDDSZ.

Spoštovani minister Luka Mesec,

sicer se tikava, saj si kar 16 let mlajši od mene. A ker bom to pismo dala v javnost, vas bom vikala in spoštljivo nagovarjala, še enkrat in ponovno. V upanju, da vam nekaj mojih napotkov ostane v trajnem spominu in v večni opomin, da nastopate bolj odločno in pogumno. Da prenehate s populizmom in revanšizmom; to kar ste očitali vladi Janeza Janše, so sedaj postale tudi »vaše« metode.

Zakon o retifikaciji Mednarodne konvencija o pravicah invalidov zavezuje podpisnike k razvoju storitev, ki spoštujejo človekove pravice, samodeterminacijo, medčloveške odnose, socialno vključenost, osebni razvoj ter materialno, telesno in duševno blaginjo invalidov. Za uresničevanje teh pravic morajo države podpisnice zagotoviti različne storitve in zagotoviti njihovo »univerzalno spoštovanje«.