Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Vedno znova nas preseneti, čeprav bi morali biti že zdavnaj vajeni, neverjetno sprenevedanje, ignoranca, nenačelnost, »kratek spomin« in teatraličnost poslank in poslancev, ko se prižgejo kamere in morejo z argumenti utemeljiti svoja stališča. Ker so le redki tisti, ki jih imajo in znajo tudi razumno sklepati, praviloma nastopi ideologija in oportunizem.

Naključno sem na TV SLO 3 ujela točko dnevnega reda in sicer, 15. sejo Mandatno volilne komisije DZ, ki je pod točko 2. b nameravala določiti kandidacijski postopek za imenovanje dveh članov Sveta FIHO. Mandatno-volilna komisija je na 37. nujni seji sklenila, da Državnemu zboru predlaga razrešitev dveh članov Sveta FIHO in sicer gospoda Matjaža Juharta in Vladimirja Pegana, ki ju je predlagal NSIOS. Postopek je stekel na predlog Komisije za preprečevanje korupcije, ki je zelo preprosto in korektno ugotovila neskladnost odločitev poslank in poslancev, da potrdi omenjena člana v svet FIHO, saj je v nasprotju z Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in sicer z njegovim 10 a[1]. členom.

Poslanke in poslanci so izgubili spomin tudi o tem, da je Državno pravobranilstvo, kot zastopnik javnega interesa vložilo tožbo zoper Sklep o imenovanju članov Sveta FIHO, in sicer v delu, ki se nanaša na sporne kandidature. Šlo je za sum korupcije v postopku kandidiranja za imenovanje posameznikov v svet FIHO. Ker je od zakonitosti kandidiranja in imenovanja članov sveta FIHO neposredno odvisno uresničevanje javnega interesa ter zakonitega in poštenega razporejanja sredstev, ki jih država preko dejavnosti FIHO namenja izboljšanju kakovosti življenja vseh invalidov in drugih šibkejših oseb, povezanih v invalidske in humanitarne organizacije, je komisija, po ugotovitvi, da je bil v postopku predlaganja za imenovanje članov sveta FIHO pri nekaterih kandidatih kršen 10. a člen Zakona o lastninskem preoblikovanju loterije Slovenije. Pristojno sodišče je ugotovilo, da je v tem primeru šlo za postopek, v katerem se odloča na podlagi politično-vrednostnih ocen oz. t. i. diskrecije, zato je sodišče sklenilo, da o predmetni tožbi ne more odločati, in jo je zaradi tega zavrglo.

Spremembe zakona so bile v DZ sprejete konec decembra 2011 kar z ustavno večino. Torej s strani poslank in poslancev samih, ki se sedaj hudujejo in zgražajo, da KPK od njih zahteva skladnost z zakonodajo. Njegov namen je bil jasen in nedvoumen; preprečiti očitno kolizijo interesov in številne sume korupcije znotraj FIHO, predvsem s strani invalidskih funkcionarjev (beri NSIOS), ki so pred tem imeli večino znotraj Sveta. Omenjena gospoda imata v svojih invalidskih organizacijah funkcijo in pooblastila, ki jih sprejete spremembe ne dopuščajo. Tudi v tem letu njunega delovanja znotraj organov FIHO dokazujeta svojo pristranskost pri zasledovanju lastnih interesov, arbitrarnost in netransparentnost razdeljevanja javnih sredstev FIHO. G. Pegan je predsednik Komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam, Juhart eden od sedmih članov, drugače pa sekretar ene najbolj financiranih invalidskih organizacij Zveze gluhih in naglušnih Slovenije.

KPK vas je v tem primeru zgolj seznanila z ugotovljenimi dejstvi in tako opozorila na lastno nedoslednost in kršitev obstoječe zakonodaje. Po Ustavi RS ste poslanke in poslanci pri svojem delu samostojni, vključno z ugotavljanjem odgovornosti za kršitve v postopkih, v katerih odločajte. Zato res ni razumljivo, zakaj bi morala gospoda podajati svoj vidik zgodbe, saj gre za ugotovitev dejstva, ki ga vi ne želite videti in prevzeti nase odgovornosti za opustitev dolžnega ravnanja. Opuščate svoje dolžno ravnanje kot že tolikokrat in na kar smo vas opozorili že nič kolikokrat; dejstva glede sumov korupcije so v nebo vpijajoča, le vi jih nočete videti, kaj šele opraviti vzroke za trošenje javnih namenskih sredstev. Vsakemu bebcu je po tolikih letih javnih razkritij teh in onih zlorab položajev posameznih funkcionarjev znotraj invalidskih organizacij, ter nenamenske porabe denarja, ki je izvzet iz proračuna RS, kristalno jasno, da je FIHO uzurpiran s strani nekaj posameznikov in njim pripadajoče mreže prijateljstev ter uslug. Z leti se je moč levih in desnih predstavnikov znotraj te mreže uravnovesila, zato vsi raje molčite kot pa kaj naredite proti tej zlorabi, ki gre v škodo prav najšibkejših. Saj res, vi niste bebci, se opravičujem; vi odločate o naših življenjih in se pri tem ne zavedate razsežnosti posledic vaših odločitev, opustitev dolžnih ravnanj ali preprosto nevednosti in zmede ob glasovanju. Niste vi tisti, ki vsak dan govorite o trojki, ne da bi vedeli, kaj to je, govorite o bonitetnih ocenah in prav tako nimate osnovnih pojmov kako bonitetne hiše delujejo ter ocenjujejo, govorite o paktu stabilnosti, pa ne poznate njegovih razsežnosti…še in še bi lahko naštevali.

Točko dnevnega reda, ste grobo zlorabili za interesno obračunavanje s KPK in celo odprli razpravo kako omejiti njene pristojnosti, spremeniti Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Eno redkih institucij države, ki še uživa zaupanje in ugled državljank in državljanov. Razumljivo, da se počutite, ogrožene, saj ste vajeni delati po utečenih spornih praksah, kjer za nič ne odgovarjate. Ogrožena je vaša moč in avtoriteta, ki pa ste jo že zdavnaj zapravili prav z vašimi spornimi ravnanji, ki jih vodijo kratkoročni zasebni interes in ideološka zaslepljenost, ne pa razum, javni interes in etičnost delovanja. Ni čudno, da imate toliko težav z razumevanjem osnovnih pojmov koruptivnosti, opustitve dolžnega ravnanja, integritete, etičnosti. Kaj je vam pomeni opustitev dolžnega ravnanja, če to praktično počnete vsak dan? Kje že imate vest, ko se toliko sklicujete na njo? Ako bi jo imel vsaj kje, kakšen drobec, bi ne bili v teh razmerah. Kako omejiti pristojnosti KPK, da vsa ne bo po nepotrebnem morila z izpolnjevanjem obrazcev o premoženju, vas opominjala na lastne nedoslednosti in kršitve zakonodaje, vam omejevala kavice in telefonske pogovore, to je zopet skupna točka, kjer se najdete složni in enotni iz vseh vetrov, strank in barv. In seveda vaše opravičilo za vaše sistemske “napake” opravičujete s tem, da vi ne more preučiti vse dokumentacije in preverjati dejstev, se pač odločite glede na trenutno politično klimo; glede na to v katero smer piha veter. Tako ali tako bo čez nekaj dni že pozabljeno, vi pa boste izgubili spomin. Če ne premorete toliko intelekta, miselnega napora, doslednosti in logičnega sklepanja, pojdite raje domov; kajti tu ni mesto za vas. Za lastno nesposobnost ne potrebujete iskati zunanjega sovražnika v KPK.[1]»10.a člen

(1) Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo biti osebe, ki:

– niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne,

– opravljajo nadzor nad delom fundacije,

– so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,

– so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za člane nadzornega odbora fundacije.«.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži