Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Tokrat objavljamo nekaj odlomkov ocene korupcijske izpostavljenosti FIHO, ki jo je Komisija za preprečevanje korupcije oblikovala že 5.10.2011. A kot da se nič ni zgodilo se poslanke in poslanci, vsakokratna vlada in vsakokratni minister/ca za delo družino in socialne zadeve še kar naprej zatiskajo oči. “Iz ustavne ureditve, torej tudi v primeru dejavnosti Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO, izhaja, da javna finančna sredstva, s katerimi razpolaga, niso namenjena le financiranju invalidskih in humanitarnih organizacij kot takih, temveč uresničevanju ukrepov države in javnega interesa za izboljšanje kakovosti življenja socialno šibkejših članov družbene skupnosti, zlasti invalidov, ki jim Ustava v 52. členu namenja posebno varstvo.

Javna finančna sredstva, s katerimi razpolaga FIHO, so tako v prvi vrsti namenjena uresničevanju ustavno zajamčenih pravic fizičnih oseb. Pravne osebe ali interesna združenja so lahko teh javnih finančnih sredstev deležna le toliko, kolikor je nujno potrebno, smotrno in opravičljivo, da se ukrepi države in javni interes pri preprečevanju manj ugodnega položaja oziroma marginalizacije najšibkejših članov družbene skupnosti uresničujejo na najboljši možni način, v skladu z Ustavo in zakoni, na enakopraven, sorazmeren, pošten in pravičen način. Vse, kar je v nasprotju z ustavo zajamčenimi pravicami in pravnimi koristmi posameznika, je lahko kršitev dolžnega ravnanja, ki drugemu omogoča neupravičeno korist, kar so sicer zakonski znaki korupcije in drugih protipravnih ravnanj. Preprečevanje korupcije ter drugih protipravnih in neetičnih ravnanj pa je posebej pomembno, ko gre za varstvo in uresničevanje pravic najšibkejših članov družbene skupnosti, zlasti invalidov. Analiza zakonske ureditve v ZLPLS in njegovih novelah, ugotovitve sodišč v postopkih, v katerih je bila FIHO udeležena kot tožena stranka, revizijska poročila Računskega sodišča Republike Slovenije, podatki Komisije in drugi javno dostopni podatki opozarjajo, da je izvajanje dejavnosti in razpolaganje z javnim premoženjem v FIHO izrazito izpostavljeno tveganjem korupcije in drugih protipravnih ravnanj. Problemi z ureditvijo v ZLPLS potrjujejo, da vztrajanje pri zakonu, ki je dokončno uresničil namen zakonodajalca in tako izčrpal razloge svojega obstoja, predstavlja izrazito tveganje za pravice in pravne koristi, enakopravnost in pravno varnost posameznika ter javni interes. Ustavno sodišče v odločbi, št. U-I-64/97, ugotavlja, da predpis, iz katerega povprečen, tudi prava nevešč človek, ne more sam zanesljivo razbrati svojega pravnega položaja, povzroča pravno negotovost in krši načela pravne države. Da se izrazita izpostavljenost tveganjem korupcije in drugih protipravnih ravnanj, ki izvira iz neustrezne ureditve ZLPLS, z zakonske ravni neposredno prenaša na podzakonske predpise ter druge splošne in konkretne odločitve FIHO, sprejete na podlagi ZLPLS, potrjujejo ugotovitve sodnih postopkov in Računskega sodišča RS. FIHO še vedno ni odpravil nepravilnosti, na katere Računsko sodišče opozarja od leta 2004. Ugotovitve Računskega sodišča o kršitvah in nepravilnostih pri poslovanju FIHO so le druga stran tega, kar je o kršitvah pravic in pravnih koristi invalidskih organizacij in invalidov pri razporejanju javnih finančnih sredstev, s katerimi razpolaga FIHO, v sodnih postopkih večkrat ugotovilo Upravno sodišče. Gre torej za ugotovitve, ki samo še dodatno potrjujejo, da je dejavnost FIHO in razpolaganje z javnimi finančnim sredstvi izrazito izpostavljeno tveganjem korupcije in drugih protipravnih ravnanj.” Seveda se glavni dolgoletni vpleteni akterji koruptivnih ravnanj s tem ne strinjajo in poskušajo na vse načine preprečiti izdelavo narta integritete. Ker jim je abotnih argumentov že skoraj zmanjkalo uporabljajo že preizkušeno metodo žaljenja in diskreditacije; pri tem ne izbirajo sredstev in ne “šparajo” z javnim denarjem za dosego svojega cilja. Zadnja cvetka, ki jo je zakuhal Boris Šuštaršič, da bi napadel KPK, ki mu vztrajno diha za ovratnik in si je celo dovolila poseči v njegovo absolutno avtonomijo razporejanja in razpolaganja z denarjem FIHO ter podvomiti v dobroto njegova invalidskega imperija, je brošura skoraj v celoti posvečena KPK. Na notranjih straneh ovitka brošure najdemo karikature na račun mag. Bećirja Kečanovića, pomočnika predsednika Komisije. Naj pojasnimo, da je ta brošura bila del obsežnega gradiva, težkega kar kilogram in pol, za občni zbor Društva distrofikov Slovenije (DDS). Gradivo je bilo razposlano na naslove članov torej cca. 700. Občni zbor je potekal v soboto, 29.6.2013, na Gospodarskem razstavišču, ponovno pod budnim varnostnim nadzorom. Vse je sklenjen biznis pri Šuštaršiču in med Kušarjem (direktorjem FIHO). Šuštaršič kot predsednik društva določi, kaj bo obsežno gradivo za predviden občni zbor, kdo so tarče diskreditacije, naroči gradivo, ki se stiska v Birografiki Bori, katere direktor je, račun za opravljeno delo pošlje na DDS, DDS izstavi račun na FIHO kot porabljena sredstva za delovanje. Super, ne?!

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži