Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Javno pismo direktorju FIHO Štefanu Kušarju

Čakali smo dobra dva tedna, da nam direktor FIHO, Štefan Kušar blagovoli podati na nekaj informacij javnega značaja potem, ko nam je onemogočil spremljanje seje sveta FIHO. Že nekaj časa se namreč seje sveta nedostopne javnosti in za medije, saj Štefan Kušar preprosto najame varnostnike, ki »nepovabljene« odstranjujejo. Sedaj ta vprašanja zastavljamo javno (nekatera smo malo razširili in dopolnili), saj že dolgo gojimo utemeljen sum, da svoje funkcije ne opravlja zakonito in v skladu z akti FIHO, še manj pa s Kodeksom etičnih načel delovanja zaposlenih in članov organov FIHO. Glede na obširno ter kompleksno problematiko in vsebino, ki se jo na sejah FIHO obravnava ter razpolaganjem z velikimi namenskimi javnimi sredstvi, cca. 22.000.000 milijonov evrov letno, so kratka ter vsebinsko skopa sporočila za javnost na spletni strani FIHO veliko premalo, da bi se to lahko štelo kot ustrezno in zadovoljivo obveščanje javnosti.

1. Seje FIHO so in morajo biti javne, a od kar ste prevzeli direktorovanje se je to spremenilo in nas zanima na podlagi katere »nove« pravne ureditve opravičujete takšno samovoljno ravnanje; zapiranje sej ter varovanje sej z varnostno službo? S katere postavke se plačuje varnost pred javnim dostopom do informacij in koliko v povprečju znaša strošek na posamezno sejo?

2. Kdaj ste nazadnje v FIHO imeli tiskovno konferenco za novinarje oz. koliko v letu 2012 in 2013 na katerih bi lahko preverili ali delujete v skladu z načrtom integritete; transparentno in zakonito?

3. Zakaj FIHO na svoji spletni strani kot informacijo javnega značaja ne objavlja podatka o odobrenih sredstev iz FIHO rezerv posameznim organizacijam (višino in namen) za vsako leto posebej; enako tudi podatek o spremembi namembnosti posameznim organizacijam, saj se iz teh dveh naslovov podatki lahko tudi po potrebi spreminjajo in prirejajo izven nadzora?

4. Kakšna je višina vaše neto plače in na podlagi katerih doseženih rezultatov, po kakšnih kriterijih, vam je svet FIHO odobril v letu 2013 še 10% nagrado k plači?

5. Kaj ste v FIHO ukrenili glede na ugotovljeno dejstvo Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, da je Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v FIHO nezakonit, saj vsebuje elemente, ki so povezani z nacionalno in vojaško varnostjo? Dopis z dne, 9.10.2012 »Na podlagi navedenega je UVTP mnenja, da Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov v FIHO, ne obravnava tajnih podatkov po Zakonu o tajnih podatkih. Menimo tudi, da je pojem ˝tajni podatek˝ skozi celoten pravilnik uporabljen nedosledno in v drugačnem smislu kot ga definira Zakon o tajnih podatkih. Zato vas UVTP naproša, da podatkov, ki niso tajni podatki po Zakonu o tajnih podatkih, ne označujete z oznakami, ki so po Zakonu o tajnih podatkih predvidene za označevanje tajnih podatkov iz 5. člena omenjenega zakona.«

6. Za praznovanje 15. obletnice FIHO je bilo namenjenih kar 40.000 evrov; nam lahko specificirate zakaj se je ali se bo ta denar porabil (dogodek na Brdu, publikacija, nekaj video prispevkov…)? Ste za izdajo publikacije izvedli javni razpis za najboljšega ponudnika oz. na kakšni podlagi ste izbirali izvajalce za različne dejavnosti ob 15. letnici? Publikacija je bila izdana v tisoč izvodih, komu jih nameravate distribuirati v takšnem številu?

A ugotovimo, da je publikacijo oblikovalo kar podjetje za oglaševanje Makroskop d.o.o. kjer ste do nedavnega bil solastnik oz. celo direktor; kako to opravičujete? Nismo še pozabili, da je podjetje Makroskop imelo svoj sedež, na Linhartovi 3, v prostorih Društva distrofikov Slovenije oz. Birografike Bori; pravzaprav je vseeno, saj z vsem absolutistično razpolaga Boris Šušteršič. Vemo, da ste opravljali »nekatere posle« za NSIOS, nekaj spotov in kampanji. Brez table na vhodnih vratih, da podjetje za oglaševanje sploh obstaja. Tudi na novem naslovu Bežigrad 1 ne najdemo table podjetja; res čudno za oglaševalsko agencijo, kot bi ne hoteli biti vidni in opazni. In se tako krog klientelistične in korupcijske povezave zopet sklene?

7. Na Bizi.si najdemo Adservio, podjetje za socialno pomoč, s.p. Štefan Kušar; za kakšno podjetje gre in kakšne storitve socialne pomoči nudi, kdo so uporabniki vaših storitev, kje nudite socialno pomoč, imate strokovne sodelavce…?

8. Kot bivši generalni sekretar NSIOS kjer ste bil tudi več let redno zaposlen nam boste znal prav gotovo nazorno pojasniti od kje NSIOS letni prihodek za delovanje, ki znaša preko 120.000 EUR, če vemo, da NSIOS ni pravni subjekt in se torej ne mora prijavljati na javne razpise? Vendar je znano, da so članice (invalidske organizacije) dolžne procent dobljenih sredstev FIHO na letni ravni avtomatično nameniti za članarino NSIOS. Kot direktorja FIHO vas sprašujemo, kje so ta sredstva vidna v prijavi posamezne invalidske organizacije na letni razpis in prav tako v poročilu o porabljenih sredstvih glede nato, da morajo biti sredstva namensko prikazana in tudi porabljena?

V pričakovanju odgovorov na vsa naša vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

Elena Pečarič

V vednost:

Vlada RS

DZ RS

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za javno upravo

Člani Sveta FIHO

Komisija za preprečevanje korupcije

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži