Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Poslanke in poslanci DZ RS

Vlada RS

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Svet FIHO

Komisija FIHO za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam

Spoštovani!

Pišemo vam glede nevzdržnih in nedopustnih ter ponavljajočih se goljufij, ki se sistematično dogajajo pri razdeljevanju namenskih javnih sredstev FIHO; katerih žrtve so/smo nenazadnje tudi porabniki osebne asistence. Le-ti so/smo življenjsko odvisni od pomoči naših osebnih asistentov, katerih plače oz. zaposlitev je resno ogrožena prav zaradi diskriminacije, ki jo doživljamo s strani FIHO.

S strani Upravnega sodišča RS imamo že pet dobljenih sodb glede razdelitve sredstev za posamezna leta, ki jih FIHO sploh ni upošteval; preprosto izdajo nov identičen sklep in tako svoja nezakonita ravnanja mirno nadaljujejo. Kljub obljubljeni »novi metodologiji« in elektronski prijavi, ki naj bi prinesla možnost primerjanja primerljivih programov ter drugih skupnih podatkov, se je tudi v letu 2013 pokazalo, da gre za veliko in drago (36.524 evrov) + (avtorske pogodbe 23.524 evrov) prevaro, ki v ničemer ne odpravlja stare prakse klientelizma in netransparentnega razdeljevanja sredstev; v mnogih primerih pa tudi povsem nesmotrno, negospodarno in neracionalno trošenje javnih sredstev.

6.10.2013 smo na FIHO naslovili »Vlogo za dodelitev sredstev za program Neodvisno življenje hendikepiranih - urgentni poziv za FIHO« na katerega ni nobenega odziva. V dopisu je razvidna večkratna neutemeljena razlika pri sofinanciranju primerljivih programov s strani FIHO. Medtem pa je FIHO sprejel rebalans in sicer vsem prejemnikom se je ne glede na prioriteto, kvaliteto programov ter druge primerljive parametre zmanjšal za 15,66% odobrenih sredstev v 2013. Kar slikovito pomeni, da bo npr. Zveza slepih namesto 6 prevoznih sredstev kupila le 1, Zveza gluhih pa se bo morda odpovedala solarnemu sistemu in obnovi strehe počitniškega doma, v programu Neodvisnega življenja hendikepiranih, kjer zaposlujemo 99 osebnih asistentov, pa bomo v kolikor ne prejmemo dodatnih sredstev, prisiljeni k odpuščanju.

To bo za vse nas, ki osebno asistenco potrebujemo vsak dan nekaj nepredstavljivega. Dobesedno bo ogrožena naša eksistenca, saj nekateri med nami potrebujemo specifično pomoč, ki jo praviloma nudijo zgolj na intenzivni negi, a ta stane najmanj 1000 evrov na dan.

Vsem organizacijam se bo torej odštelo 15,66% odobrenih sredstev, s tem bodo tiste, ki so dobile visoka sredstva za investicije v privilegiranem položaju v nasprotju s tistimi, ki teh sredstev sploh nismo dobili, saj bomo morali v živo rezati programe, ki so življenjsko pomembni za uporabnike.

Še bolj bizarne so razlike pri financiranju delovanja posameznih organizacij, nekaj primerov: 502.340 evrov Zveza slepih, Zveza gluhih 468.965,57 evrov, Društvo distrofikov 345.018 evrov, Zveza paraplegikov 332.562 evrov, Zveza Sožitje 478.681 evrov, Zveza delovnih invalidov 454.500 evrov, Zveza Sonček 208.457 evrov, Združenje multiple skleroze 189.009 evrov…YHD 33.300 evrov; več o tem na http://www.fiho.si/teksti/raz2013.pdf

Pri nas je za izvajanje programov v pisarni zaposlenih 9 oseb, od tega 4 za polovičen delovni čas (poleg 99 osebnih asistentov, ki delajo pri uporabnikih); sprašujemo se, koliko ljudi je potem zaposlenih pri nekomu, ki dobi pol milijona in kakšne plače si izplačujejo?

Ne drži, da denarja na FIHO ni, ga je manj kot v 2012, a se troši nesmotrno in neracionalno. Zgolj še nekaj podatkov iz »Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2012« ki je bilo kljub nekaterim pomislekom potrjeno s strani Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, dne 3.10.2013. Stroški dela za 5 zaposlenih na FIHO so znašali 210.551 evrov, investicijsko vzdrževanje 28.131 evrov, storitve študentskega servisa 10.289 evrov, potni stroški-dnevnice, kilometrine, javni prevoz (organi, sprem.) 20.002 evrov, storitve sejnin 96.300 evrov, nagrade nadzorniki 35.363 evrov, stroški tožb 8.665 evrov; odhodki delovanja FIHO 635.147 evrov. Manj kot tretjina te vsote bi zadostovala, če bi se opravljanje s sredstvi FIHO preneslo na matično Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve!

Le naredite majhno kalkulacijo: članov Sveta FIHO je 23 (10 invalidskih, 10 humanitarcev, 3 predstavniki države), sej Sveta je povprečno na leto 10 (vključno z dopisnimi), za sejo dobi član 100 evrov krat 10 je 23.000 evrov, kam se porazdeli preostalih 73.000; med tiste člane, ki so v komisijah FIHO? 96.300 evrov deljeno s 23 znese 4.173 evrov na leto + potni stroški še dodatnih 952 evrov na leto. Ni slabo, da dvigaš roke kar tako!? In za vse to dobi direktor FIHO 4.304,37 evrov bruto plače + 10% stimulacije.

Spoštovani prejemniki tega dopisa, upamo, da se zavedate svoje odgovornosti glede nastalih nevzdržnih razmer, da se zavedate svojih pristojnosti in dolžnosti v okviru vaše institucije ter nemudoma prekinete krajo in goljufije z javnim denarjev na račun najšibkejših. Takšno razsipavanje z javnimi namenskimi sredstvi je poniževalno in žaljivo do vseh uporabnikov (tako na strani humanitarcev, kot invalidov), ki bi ta sredstva nujno potrebovali za lastno preživetje. Medtem, ko celotna javna uprava varčuje, se na FIHO razkošno izplačuje sejnine in osebne dohodke, ki so na ravni najvišjih vladnih funkcij.

Zaključujemo z apelom, da se tudi pozove FIHO, da za letos ustrezno popravi oceno ovrednotenja našega programa Neodvisno življenje hendikepiranih in nam dodeli manjkajoča potrebna sredstva. Ne zahtevamo nič več, kot nam pripada, če bi bili zapisani kriteriji pravila in merila FIHO ter primerjave med programi upoštevani. Dopis je poskus, da se zadeve uredijo preden pride do eskalacije dogodkov.

V upanju na mirno rešitev, vas lepo pozdravljamo.

Strokovna vodja programa Elena Pečarič

Predsednik Emil Bohinc

V vednost:

Urad varuhinje človekovih pravic

Predsednik RS

Komisija za preprečevanje korupcije

Mediji

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži