Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Preprečitev nezakonitega razdeljevanja sredstev FIHO v Domu dva topola

Spoštovani, z uradnim dopisom apeliram na vašo komisijo, da vsaj letos prepreči neformalno in nezakonito razdeljevanje sredstev FIHO s strani nekaterih invalidskih organizacij, ki to počnejo v imenu in pod okriljem pravno-formalno neobstoječega subjekta NSIOS, še preden se ta dejansko zgodi; 19. in 20.11.2013. Tri leta zapored vam prinašam video gradivo in dokumente, ki nesporno dokazujejo, da se v Domu dva topola v Izoli, ki je v lasti Društva distrofikov Slovenije, sestajajo invalidske organizacije, ki na vsakoletnem javnem razpisu FIHO začuda pridobijo (ali bolje si dodelijo) največ javnih namenskih sredstev. Še več, udeleženci tega srečanja so hkrati tudi člani pristojne Komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam; se pravi sami sebi dodelijujejo večino razpoložljivega denarja. Nesporni dokaz mojih trditev so tudi vsakokratni izidi dodeljenih sredstev posameznim organizacijam na letni ravni (dovolj je pogledati na spletno stran). Razvidno je, da se sredstva delijo po istem ključu, torej po procentih in ne glede na veljavne kriterije in merila FIHO. Ocenjevanje pristojne Komisije je zgolj farsa, t.i. usklajevanje na principu vzajemnosti in solidarnosti pa dejansko poteka med petimi ljudmi, ponoči, ko večinoma udeležencev že sladko spi.

Kako je lahko to dovoljena, dopustna in tolerirana sistemska ureditev v neki državi, ki se v Ustavi opredeljuje kot socialna in pravna? Tudi brez Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je vsakemu jasno za kakšno umazano igro gre. Še toliko bolj ker, gre za namenska javna sredstva za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ker se sredstva iz Loterije Slovenije mimo proračuna RS in brez nadzora zbirajo prav v FIHO. Vem, da se ponavljam kot pokvarjena plošča in grem že sama sebi na bruhanje, a prav to je tragedija te države, da nikogar o tem nič ne zanima. Mediji o tej problematiki ne želijo več poročati, to odkrito priznajo tako uredniki kot tudi posamezni novinarji; raje govorijo o ljudeh, ki zbirajo zamaške, pozivajo k dobrodelnosti z malimi koraki…javni namenski denar pa gre v žep invalidskim tajkunom. Da niti ne omenjam brezbrižnosti odgovornih politikov, na čelu z ministrico za delo, družino, socialo in enake možnosti, ki je prepričana, da vse naredi le, če leporeči o enakosti, solidarnosti, socialni državi… Poslanke in poslanci se ne odzivajo na naše številne pozive k ukrepanju ali pa če že kaj povedo, rečejo, »da sedaj ni prava klima« (takšne izgovore poslušamo že celo desetletje). Podobno ignoranco izkazuje tudi Vlada RS in predsednik RS.

Do sedaj smo na posluh naleteli zgolj na vaši Komisiji in na Računskem sodišču RS. A pristojnosti obeh institucij sta močno omejeni glede te problematike, saj dejansko vsa ta leta ni nobene politične volje. Obstajajo drugi interesi, ki niso skladni z namenom, da bi se stanje uredilo transparentno in nediskriminatorno. Vse gre prepočasi za nas, ki bijemo številne bitke za lastno neodvisnost in življenje. Obstoječe rešitve, ki uporabnikom programa Neodvisno življenje hendikepiranih omogočajo osebno asistenco, niso sistemske. Čeprav si že več kot petnajst let za to močno prizadevamo, nismo prišli daleč. Ob vsaki menjavi oblasti se vse prične od začetka, čeprav so paradoksalno na ključnih mestih vedno isti ljudje. Pravzaprav se nam zdi, da glede nekaterih že uveljavljenih konceptov in praks gremo naglo nazaj v preteklost.

Pišem vam, ker dejansko nimam več potrpljenja, da se začne izvajati načrt integritete, ki ga na vaši komisiji pripravljate za FIHO. Ne vidim dejanske možnosti, da lahko kaj drugače funkcioniralo, dokler bo sistem FIHO deloval kot institucionalni in pravno-formalni unikum. Sami sebi delijo denar, se nadzirajo in o njem poročajo; kje si to videl?!? Vem kakšne so vaše pristojnosti, a vas prosim, da o tej problematiki končno spregovorite jasno in glasno ter seveda tudi odločno; gradiva in dokumentov vam prav gotovo ne manjka. Morda bodo tudi mediji končno že enkrat o tej problematiki spregovorili brez predsodkov in mimo stereotipov o ubogih invalidih ali zornega kota, da gre zgolj za prepire med invalidi. Prav to zadnje je zelo pogosto uporabna strategija, da se korupciji ne pride nikoli do dna.

Lep pozdrav,

Elena Pečarič

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži