Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Le kaj počne ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak? Ustvarja vtis, da dela? Učinkov njenega dela res nikjer in nikoder ni opaziti, a še kako vidne in občutne so negativne posledice, ki jih prinaša njena očitna nezmožnost ali nesposobnost vodenja tega za državo tako ključnega resorja. Ga. ministrica sploh ni reagirala na javno pismo, kjer jo pozivamo k ustavitvi ropanja javnih sredstev FIHO in ji dajemo tudi pravno podlago za dolžnost njenega ukrepanja. Dolžna je namreč varovati javni interes upravljana in poslovanja z javnimi sredstvi, v skladu z načelom integritete pa je prav tako odgovorna za preprečevaje korupcijskih tveganj, še posebej v primerih, ko gre za javni interes in pravice manjšin. Briga njo, tako kot jo briga popolno neusklajeno delovanje direktoratov ministrstva ali pa kaos na Zavodu za zaposlovanje, ki je resnici na ljubo že dolgo časa zgolj zavod za registracijo brezposelnih.

Tako smo zaradi birokratskega pacanja z javnimi deli izgubili cel mesec zaposlovanja dela željnih kandidatov, pa kaj - nihče ne bo odgovarjal[1]. Kdo drug kot resorna ministrica je dolžna poskrbeti za ustrezno politiko zaposlovanja, črpanja EU sredstev, oblikovanja zakonodajnih predlogov in implementacije že sprejete zakonodaje ter mednarodnih obveznosti.

Sedaj so se na ministrstvu očitno v obupu svoje neproduktivnosti spustili celo dlje, saj gredo v namerno zavajanje, celo ponarejanje dokumentov. V vednost smo namreč prejeli ”Uvodno poročilo o izvajanju ZN Konvencije o pravicah invalidov” kjer je med številnimi sodelujočimi NVO naveden tudi YHD. Totalna in debela laž, saj nikoli ni bila uradno ustanovljena nobena delovna skupina, ki bi se v ta namen sestajala. Ne boste verjeli, da že vsaj štiri leta sprašujemo za poročila Konvencije in dobivamo vedno iste odgovore; da je poročilo ravnokar v lektoriranju, da je v zaključni fazi, se prevaja...bla, bla, bla! Kako je dopustno, da Slovenija še ni izdelala nobenega uradnega poročila o izvajanju oz. implementaciji Konvencije, ko 35. člen le-te določa, da se “dve leti po začetku veljavnosti konvencije država pogodbenica prek generalnega sekretarja Združenih narodov odboru predloži izčrpno poročilo o ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnjevanje obveznosti iz te konvencije, in o doseženem napredku, nato države pogodbenice predložijo poročila najmanj vsaka štiri leta in tudi, kadar odbor tako zahteva”?

Kot bi slutila manipulacijo in prevaro, ki “je v paci” sem v začetku novembra začela spraševati ministrstvo (med drugim zanimivimi vprašanji) o podrobnostih glede organa, ki je dolžan spremljati izvajanje konvencije. Odgovor je bil, da je ta organ Svet za invalide RS, ki je bil ustanovljen le nekaj dni pred mojim poizvedovanjem in sicer 28.10.2013. Organ sploh še ni konstituiran, prva konstitutivna seja bi morala biti jutri, a zaradi vremena, žal odpade. Poudarjamo, da smo Konvencijo ratificirali med prvimi v Evropi že leta 2008, a seveda potem smo na vse skupaj pozabili ali bolje namerno ignorirali. S pridom se uporablja le ob priložnostnih govorih predsednika republike ter drugih najvišjih predstavnikov državnih institucij; zgolj za boljši vtis.

Torej ministrstvo in posledično tudi Vlada RS grobo kršita ZN Konvencijo o pravicah invalidov, saj je očitno, da je minilo več kot pet let od ratifikacije Konvencije. Komaj sedaj pa so vzpostavili telo, ki naj bi nadzorovalo in poročalo o izvajanju Konvencije![2] A tudi to telo, ki je bilo vzpostavljeno pred tremi meseci ni napisalo poročila, ki ga ministrstvo pošilja na Vlado oz. v javno obravnavo kot gradivo, ki je bilo oblikovano skupaj z interesnimi skupinami. Le kdo ga potem je? O kvaliteti in resničnosti zapisanega pa v tem trenutku ne bomo izgubljali besed, saj očitno pisci t.i. poročevalci še zdaleč ne razumejo duha in konceptov Konvencije.

O tem pokvarjenem izigravanju izvajanja svojih zavez ter obveznosti in podlem odnosu do vseh zapisanih pravic invalidov v Konvenciji, bomo v najkrajšem času obvestili tudi generalnega sekretarja Združenih narodov in pristojen odbor ter druge mednarodne organizacije.[1]

Subject:

javna dela 2014

Date:

Thu, 03 Oct 2013 12:20:23 +0200

Spoštovani,

dobili smo nekaj neuradnih informacij glede priprave javnih del za 2014,

zato vas naprošamo, da bi že sedaj dobili vpogled v predlog javnega

razpisa in bi opozorili na morebitne nedoslednosti, oziroma ovire na

katere lahko kot izvajalci naletimo. Veste, da se vsako leto kaj zalomi,

v izogib morebitnim nevšečnostim na obeh straneh goreče izkazujemo

interes za sodelovanje!

Lep pozdrav,

Elena Pečarič

[2]Da niti ne govorimo o izbranih spornih imenih, ki sestavljajo organ Sveta za invalide RS in kako so bili imenovani t.i. predstavniki invalidskih. Zopet po že dobro znanem negativnem ključu selekcije; več škode narediš, dodatno priložnost dobiš in več funkcij ti dodatno pripada. Npr. Boris Šuštaršič in Dane Kastelic, ki sta Republiki Sloveniji namerno povzročila škodo s svojim ravnanjem in prekoračitvami pooblastil kot člani Sveta Vlade RS za invalide in sicer v višini 18.000 EUR (dobljena tožba YHD zaradi razžalitve). Pa Cveto Uršič, bivši direktor direktorata za invalide, sedaj za nagrado redno zaposleni funkcionar, Štefan Kušar, takrat v vlogi glavnega sekretarja (sploh ni imel v tem organu kaj iskati), sedaj direktor fundacije FIHO...nihče od odgovornih za nastalo škodo ni plačal nič, odškodnina je bila poravnana iz davkoplačevalskega denarja.

Odgovor MDDSZ by Elena Pečarič

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži