Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Kazenska zadeva zoper Štefana Kušarja, direktorja FIHO

št. VI K 52060/2013; ponarejanje listin 251 KZ-1

Zadeva se navezuje na obdobje, ko je g. Kušar zasedal še mesto generalnega sekretar NSIOS pred nastopom funkcije direktorja FIHO. NSIOS je neformalno združenje nekaterih invalidskih organizacij potem, ko je sodišče odvzelo status poslovnega subjekta. Kljub temu pa je g. Kušar še naprej nezakonito izdajal račune v imenu NSIOS. Sredstva NSIOS so vodena preko računa Društva distrofikov Slovenije, saj svojega, ker ni poslovni subjekt, ne more imeti. Invalidske organizacije, ki “smejo” (o tem odloča Šuštaršič) biti članice NSIOS morajo plačevati letno članarino (podkupnino, pizzo invalidski mafiji), ki znaša 1% letno (namensko) dobljenih sredstev s strani FIHO. Seveda ta davek ni nikjer uradno zabeležen, ampak se ga skrije v stroške delovanja ali stroške t. i. posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, morda tudi v stroške mednarodnega sodelovanja. Saj nihče zares tega ne preverja!

Večni predsednik NSIOS je Boris Šuštaršič, ki je Štefana Kušarja kandidiral na mesto direktorja FIHO. Kušar naj bi v funkciji direktorja FIHO skrbel za zakonitost delovanja fundacije, ki jo v resnici nič kaj dosti prikrito vodi in upravlja Boris Šuštaršič. Še en pravi človek na pravem mestu, kajne? V Sloveniji očitno že nekaj let velja Zakon negativne selekcije; ponarejanje, kraja in druga nezakonita ravnanja te gotovo pripeljejo do želenega položaja. Nenazadnje je to najbolj očitno iz vsakoletnih srečanj v Izoli kjer si še pred koncem javnega razpisa FIHO neformalno razdelijo sredstva za tekoče leto. Finančni načrt FIHO za leto 2015 znaša skupaj 18.300.000 EUR, pri čemer je za sofinanciranje invalidskih organizacij predvidenih 11.538.150,00 EUR, za sofinanciranje humanitarnih organizacij pa 6.212.850,00 EUR sredstev. Tudi letos ni bilo prav nič drugače; kar lahko imenujemo Invalidski catch the cash!

Šuštaršič ima tako preko Kušarja zagotovljeno popolno kontrolo in nadzor nad dogajanjem znotraj FIHO; torej razdeljevanjem namenskih javnih sredstev. Šuštaršič je tudi večni predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije in 45 let tudi predsednik Društva distrofikov Slovenije (enega najbolj sofinanciranih društev s strani FIHO).

Skoraj identična razprava na matičnem Odboru za delo družino socialne zadeve in invalide kot letos (magnetogram 5.11.2014) je potekala tudi v lanskem letu, prav tako so bili dolgovezni odgovori in retorično okrašena pojasnila Štefana Kušarja bolj ali manj enaka. To vse govori o dejstvu, da g. Kušar niti približno ne jemlje resno priporočil in svaril poslank in poslancev, članov Odbora! Podobno tudi vsako leto znova, brez konkretnih zahtev, poslušamo poslanke in poslance, ki se čudijo in sprašujejo o namembnosti porabe velikih sredstev, ki se velikodušno razsipavajo med člani organov znotraj FIHO. Pravilno so zaznali dolgoletno sporno delovanje in netransparentnost razdeljevanja javnih sredstev FIHO, kjer prihaja do velike kolizije interesov predvsem pa pomanjkanja resnega nadzora nad porabo sredstev tudi znotraj samih organizacij. Konkretnih ukrepov s strani poslank in poslancev, ki bi šli v smeri sistemskega preprečevanja korupcije in kolizije interesov znotraj FIHO ter v invalidskih organizacij, še nismo zaznali; bojimo se, da jih tudi še dolgo ne bomo. “Kaj pa mu kdo kaj more,” si reče Kušar in gre veselo na dopust (pomenljivo na Sicilijo) s službenim avtom.

Torej na koncu vabilo javnosti, da se udeleži razprave!

Okrajno sodišče v Ljubljani,

Mali trg 6

11.11.2014 ob 8.30, razpravna dvorani 3.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži