Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Že pred letom dni smo preko informacij javnega značaja zahtevali odgovore na zadeve povezane s stanovanji namenjenimi študentom invalidom, saj stanujemo v neposredni bližini le-teh in že več let ne opažamo novo nastanjenih študentov. Odkar pomnimo zadnje študente, ki so v njih prebivali, je minilo že devet let. K raziskovanju kako se stanovanja »uporabljajo« me je napeljalo dejstvo, da že več let opozarjamo na neprimernost nastanitev mlajših težje hendikepiranih oseb v domove starejših občanov pod izgovorom, da zanje žal ni primernih nastanitev.

Vrašanja glede uporabe in zasedenosti stanovanj smo naslavljali na upravo študentskih domov v Ljubljani, g. Igorja Brleka. Povzemamo nekaj odgovorov, ki smo jih začeli zastavljati že v letu 2013 in nadaljevali v letošnjem letu, žal smo potrebovali tudi posredovanje pooblaščenke za informacije javnega značaja (hranimo kopije e-mailov). Odgovor dne 11.10.2013; Stanovanja za invalide uporabljamo zgolj izjemoma, ker so prostori samo deloma prilagojeni potrebam invalidov, pa tudi asistence na tej lokaciji nimajo zagotovljene. Študenti invalidi so zato nameščeni v invalidskih sobah v Domu V. v Rožni dolini in v Domu FDV za Bežigradom, nekaj invalidskih sob pa imajo tudi v domu na Litostrojski. Odgovor z dne 11.8.2014; V zadnjih petih letih bivali trije študenti invalidi (pri čemer ni jasno, ali so ti trije uporabljali invalidski voziček ali so imeli zgolj status?), poleg tega pa naj bi stanovalo še 15 študentov, ki niso bili invalidi. Odgovor dne 21.8.2014; Na Hacquetovi 3 že od leta 2009 stanuje študentka na invalidskem vozičku.

Nato smo morali prepričati Ministrstvo za delo družino in socialne zedeve, da so »lastniki oz. je last Vlade RS« dveh stanovanj posebej kupljenih in opremljenih za potrebe študentov invalidov. In sicer na Hacquetovi 3 in 6 v Župančičevi jami v Ljubljani, ki pa so že na začetku bili dani v upravljanje Študentskim domovom. Ni bilo lahko, saj nam sprva niso verjeli, da so na namenska stanovanja na odlični lokaciji in da so nanje popolnoma pozabili. A smo vztrajali in tudi na njihovo veliko presenečenje so naposled ugotovili, da naše trditve povsem držijo. Pridobili smo tudi pogodbo iz leta 1997 in ugotovili,da so bili le-ti več let nenamensko uporabljeni s strani Študentskega doma v Ljubljani. pogodba za študentska stanovanja by Elena Pečarič

V dopisu 16.6.2014 nam iz Direktorata za invalide odgovarjajo odgovor, študentska stanovanja by Elena Pečarič


Ne le, da morata biti stanovanji oddani študentom invalidom (s statusom invalida), ampak posebej piše za tiste, ki uporabljajo voziček. To dejstvo očitno niso poznali niti v Študentskih domovih, saj so z našim razkritjem z dopisom na ministrstv in vlado RS povsem zamenjali ploščo. 2.10.2014 smo s strani Direktorice direktorata za invalide dobili sledeči odgovor: »po informacijah s strani Študentskih domov, je v letošnjem študijskem letu potreba po namestitvah za gibalno ovirane študentke in študente zelo velika, tako, da bodo poleg stanovanj na Hacquetovi 3 in 6 v Ljubljani zagotovili tudi namestitve na Litostrojski v Ljubljani. Ker v trenutno še potekajo namestitve, nam bodo pisno informacijo o zasedenosti stanovanj poslali takoj, ko bo to mogoče.” Do danes te pisne informacije še nismo prejeli, a očitno so pozabili tudi na prvi dopis v katerem sporočajo, da ti dve stanovanji nista v uporabi!

Na MDDSZ smo se medtem že pogovarjali o možnosti, da bi ti dve stanovanji usposobili za nekaj posameznikov, ki sedaj živijo v DSO Bežigrad, kjer so razmere vse hujše in nevredne življenja hendikepiranih oseb. Tudi ta DSO spada pod pristojnost ministrsta, ki prav tako z reševanjem problema menca v nedogled. S premestitvijo nekaterih stanovalcev v ti dve stanovanji bi se rešilo dve zedevi hkrati; zagotovilo bi se boljše pogoje življenja težje hendikepiranim zunaj doma za ostarele in ustrezno rešilo namenskost uporabe stanovanj. Zavedati se moramo, da so se na srečo v 20-ih letih razmere v študentskih domovih spremenile in s tem so se tudi povečale kapacitete in zmožnosti namestitve za študente invalide. Težje hendikepirani potrebujejo sebno asistenco, ki pa je zgolj v okviru študentskih domov nudi Društvo študentov invalidov Slovenije (če študent živi doma oz. izven študentskih domov s strani društva študentov invalidov nima pravice do osebne asistence) in sicer v Domu V. v Rožni dolini in Domu FDV za Bežigradom.

Dejstvo je, da stanovanji nista bili uporabljeni v skladu z namenom, še huje, glede na spremenjene kapacitete za invalide v okviru študentskih domov, ni bilo ne na vlado prav tako tudi ne na pristojno ministrico nikoli sporočeno kar je zahteva iz 6. in 9. člena sklenjene pogodbe. Tudi resorno ministrstvo se ni nikoli pozanimalo kdo biva v teh namenskih stanovanjih ali se dejansko uporabljajo za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček.

V številnih dopisih ministrstva se ne pojasnjuje, razčiščuje, niti ne odgovarja na obtožbe o nenamenski porabi teh stanovanj v preteklosti, ki smo jih na podlagi pridobljenih podatkov zaznali. Poleg tega imajo na ministrstvu tudi fotokopije korespondence, ki jasno nakazuje, da v stanovanjih niso prebivale osebe, ki bi glede na pogodbo smele/morale. Ugotavljamo, da so se na Direktoratu za invalide potegnili nazaj in se ne želijo vmešavati v to “godljo”, ki smo jo razkrili: niso vedeli za obstoj namenskih
stanovanj, niso vedeli za vsebino pogodbe, ki zahteva, da v stanovanju prebivajo osebe na vozičku...
sedaj pa se sprenevedajo glede možnih nakazanih rešitev. Torej ne velja dogovor, da se v kolikor se izkaže da so stanovanja nenamensko porabljena, preusmeri le-ta drugim invalidom upravičencem? Sam odgovorni g. Brleka je v enem od številnih e-mailov priznaval, da stanovanja uporabljajo zgolj občasno, drugič naj ne bi bila primerna… sedaj, kar naenkrat pa je velika gneča! Glede na to, da se je študijsko leto že začelo, bi morali biti potencialni stanovalci že v stanovanjih, kar pa niso. Deset dni nazaj sem preverjala in so imena na zvoncih popolnoma ista kot so bila pred meseci. Seveda bomo še naprej vztrajali na prevzemu odgovornosti in razjasnitvi glede nenamenske porabe stanovanj, kar se želi rokohitersko prikriti. Prav tako vztrajamo tudi na odzivu Vlade RS, ki zadevo odstopa ministrstvu!
 odstop

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži