Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Lopovščina nad namenskimi javnimi sredstvi znotraj FIHO se še kar mirno nadaljuje brez večjih pretresov in ob vednosti ali celo tihi podpori večine pristojnih institucij ter ob ignoranci politike. Npr. poslanica predsedniku Borutu Pahorju je pričakovano ostaja brez odgovora. Ni korektno biti politično nekorekten in povedati naglas, da so mnogi invalidski in humanitarni funkcionarji na svojih mestih najprej in predvsem zato, da dobro služijo. Spomnimo le na nedavno gnečo v vrsti za sekretarja Rdečega križa!

Le z nekaj manjšimi ogorčenji in opozorili s strani poslank in poslancev so tudi tokrat člani Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide v DZ opozorili na visoke sejnine članov Nadzornega sveta FIHO in članov Sveta FIHO, na možnost ponovnega nadzora Računskega sodišča ter na 7.252.000 milijonov (34% sredstev za leto 2013) “rezerviranih” sredstev FIHO, ki nerazporejena ostajajo na banki. Za koga in zakaj vas sprašujemo mi, če vemo, da je FIHO ustanovljen za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in ne za oplajanje kapitala ali pač?! Podobna opozorila in pripombe smo lahko poslušali vsako leto znova (2011, 2012) s strani teh in onih političnih opcij, a potem se ne zgodi popolnoma nič in korupcija se nadaljuje. 5.11.2014 je namreč potekala 2. Seja matičnega odbora, na katerem se je obravnavalo Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2013 in sklepi tega odbora so bili, da je poročilo nejasno, netransparentno in nepregledno, zato so FIHO zavezali, da do 15.1. predloži dopolnitev le-tega.

Halo, poslanke in poslanci ste šele sedaj spregledali kakšne velike vsote si člani Sveta med seboj razdeljujejo, čeprav jih na to gnusno dejstvo opozarjamo vsako leto znova? Saj res, velika večina poslank in poslancev, ki sedijo v odboru je namreč novih in še nimajo lepljivih prstov. Nimajo še vpogleda v strategijo delovanja invalidske mafije, katere končni uporabniki “invalidi, socialno ogroženi, bolniki, brezposelni…” so zgolj prikladne figure za dober zaslužek, saj sredstva le v manjši meri dejansko pricurljajo do njih.

Na Za-misli.si smo že pred pol leta s pomočjo Pooblaščenke za dostop do informacij javnega značaja pričeli postopek za pridobitev podatkov vseh izplačanih sejnin, potnih stroškov in drugih nagrad v letu 2013 glede na imenski seznam. Dolgo so se upirali, a naposled so nam podatke le morali posredovati, pri čemer so na eni od sej Sveta na nevarnost ki jim preti ob razkritju sejnin opozorili tudi same člane, da se na naj na to pripravijo. Sejnine za delo organov FIHO so za 30–40 % višje od sejnin drugih primerljivih fundacij. Podatki za nas pravzaprav niso niti tako presenetljivi kot morda bodo za vas. Iz visokih dodatnih prihodkov iz tega naslova gre razumeti zavezništvo lopovščine in zaroti molka pri ropanju FIHO.

Sejnine svetnikom FIHO

(prva številka predstavlja sejnine + stroški, druga so nagrade nadzorov)

Kobal Gregor, predsednik svet 9.092,47 + 4.358.14 = 13.450,61

Brumen Srečko 4.662,96 + 943.50 = 5.606,46

De Reya Mateja 4.243,93 +902.80 = 5.146,73

Dernovšek Hafner Nataša 3.618,99 +1.450,5 = 5.069,49

Šajn Drago 5.443,9 +225.70 = 5.669,6

Jakovljevič Ivo 4.132,38

Kanalec Mirjam 3.652,18

Pegan Vladimir izkjučen s strani Mandatno volilne komisije 1.853,82 +1.396.92 = 3.250,74

Antolovič Ilija 3.100,52 + 387.26 = 3.487,87

Velikonja Roman 3.503,58

Kupnik Drago 1.313,95 + 902.80=2.216,75

Tomažič Peter 2.912,46

Hansel Ljubo 2.282,76

Svetina Peter, predstavni MDDSZ 1.876,8 +632,94 = 2.509,74

Bilbija Mira 938,1+380.60 = 1.318,7

Bilek Violeta 470,15

Jagodic Damijan, predstavnik MNZ 1.034,33

Vučenović Ljiljana 373,65 +945.21= 1.318,86

Juhart Matjaž izkjučen s strani Mandatno volilne komisije DZ 1.065,16

Kopričina Drago 1.927,46

Kotnik Tadej, predstavnik MF 564,18

Rudolf Alojz 1.502,01

Sajko Uroš 564,18

*Rijavec Škerl Aleksandra, zamenjava za izključenega člana s strani Mandatno volilne komisije DZ 1.880,6

*Zajc Petra, zamenjava za izključenega člana s strani Mandatno volilne komisije DZ 1.598,5

NADZORNI ODBOR FIHO

Bogdan Dobnik 1.476,09

Miran Kranjc 1.346,25

Tatjana Švajger 470,15

Drugi Nadzorniki FIHO

Kušar Štefan direktor FIHO 1.504.64 + redna plača + 10% nagrade

Breda Oman poslovna sekretarka

4.775.26 + redna plača

Perme Cvetka (računovodske storitve)

4.043,42

Šlibar Nika strokovna sodelavka

2.256,96 + redna plača

Vrečko Janja strokovna sodelavka

1.316,56 + redna plača

Žužek Nelka 966.30

Nagode Mateja 752.32

Gorjup Milena 2673.60

Antolovič Ilija Ilić Elizabeta 1.815.96

Bajt Karmen Društvo distrofikov Slovenije 1.467.04

Mumelj Draga administrativa referentka 752.32 + redna plača

Hočevar Tanja 451.40

………………

Tea Šajn spremljevalka 237.96

Večina članov sveta FIHO je redno zaposlena v svojih “matičnih” invalidskih ali humanitarnih organizacijah in so jim seje ter nadzori nekakšno dopolnilno delo. Sumimo, da v resnici sploh ni toliko sej kot si jih izplačajo, saj so prav v novembru in decembru visoki zneski, očitno kar ostane si med seboj porazdelijo, da se nič ne izgubi. Iz vsot, ki jih letno prejemajo, da se med seboj nadzorujejo je jasno, da svoje funkcije ne opravljajo objektivno.

FIHO,sejnine,nov.13

2013 je prišlo tudi do zahteve KPK po reviziji spornega skladišča v vrednosti nad 600.000 eur Društva Distrofikov Slovenije in iz nakazil Karmen Bajt, ki je v društvu zaposlena kot socialna organizatorka je razvidno, da je bila pri nadzoru še kako aktivna.

Spet mi, ki vam kvarimo predpraznične iluzije o siroti, ki najde dobroto! Prav sedaj, ko so na sporedu Miklavževi večeri in drugi dobrodelni koncerti, ko novinarji hlastajo po solzavih zgodbicah, junaških srcih, dobrih ljudeh, solidarni družbi. Ni ga raziskovalnega novinarja, ni ga korenjaka, ki bi se sistematično podal na to humanitarno-invalidsko sivo ekonomijo. Prav te dni je bila v Italiji razkrita afera poimenovana “Mafia capitale”, kjer se razkriva povezava med najvišjimi političnimi predstavniki v Rimu in lokalno mafijo preko kooperativ, ki iz davkoplačevalskega denarja prejemajo več milijonov evrov letno (58 v 2014), da “poskrbijo” za Rome in migrante. Iz prisluškovalnega gradiva je en od akterjev izjavil, da je sedaj to bolj dobičkonosen posel kot droga. V to kategorijo posebno zaščitenih skupin nedvomno spadajo tudi invalidi in mi vedno dodamo, ne le, da so posli na račun invalidov bolj donosni kot droga, ampak daleč bolj varne in netvegane naložbene.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži