Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Še ena za v serijo »saj ni res, pa je« se dogaja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Enake možnosti so bile dodane v ime zgolj za boljši vtis, da se poudari »kobajagi« leva politična usmerjenost, niti približno ni bilo s tem mišljeno v teoriji ali še manj v praksi na tem področju kaj resnega spremeniti. To vedo in še bolj občutijo vsi tisti, ki se jim enake možnosti zdijo kot fatamorgana v puščavi.

Super-konsistentna politika ministrice se sestoji v tem, da se na eni strani denar MDDSZ namenja gradnji še enega novega zavoda za segregacijo/zapiranje odraslih posameznikov, ki jih država na podlagi njihovega hendikepa diskriminira s tem, da jih namešča v posebne institucije. Na drugi strani pa to isto ministrstvo, ki se je zavezalo spoštovanju politike deinstitucionalizacije, kar terja od naše države razvoj storitev v skupnosti in postopno zapiranje institucij, tega očitno nima namena resno početi! Takšno “politiko’ lahko definiramo kot strabizem (škiljenje), v popolni odsotnosti ključne vizije, ki bi na tem področju morala biti dolgoročna in odločna, saj govorimo o velikih investicijah in usodi življenj ljudi.

Ravnokar se je zaključilo naročilo male vrednosti za pripravo izhodišč izvedbe deinstitucionalizacije v Sloveniji kot podlaga za nacionalni izvedbeni načrt in sicer v okviru 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in razvojne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Torej bo šlo pri vsem tem zopet za veliko prevaro lobijev institucij, ki si seveda želijo ohranjati, če ne še krepiti svojo moč in vpliv nad usodami najšibkejših skupin? Pod krinko promocije storitev v skupnosti in v preobleki novih konceptov, ki jih institucije nočejo razumeti, saj gredo njim v škodo, jih bodo pa zelo dobro zlorabili, se že pripravlja bal za karneval norcev?

Ponovno je v igri izgradnja Zavoda Debeli rtič za invalidne otroke, v bistvu pa sploh ne gre za nikakršne otroke, ampak že odrasle osebe. Na MDDSZ smo vprašali za strokovno utemeljitev in politično odločitev, na podlagi katere se bo v prihodnjih letih investiralo v objekt Debeli rtič? “Ministrstvo si že vrsto let prizadeva zagotoviti ustrezno strokovno obravnavo in bivalne pogoje za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju na področju Obalno-Kraške in Severno-Primorske regije, saj to področje nima ustreznih kapacitet za omenjeno populacijo. Prvo pobudo za ustanovitev centra so na ministrstvo podali starši otrok in odraslih z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, združeni v Sklad Silva, ki so ugotavljali, da v obalnih občinah rešujejo probleme varstva oziroma nameščanja teh oseb v zelo oddaljenih krajih po državi, kar pomeni, da je staršem otežena stalna povezava z njihovimi otroci. Pri iskanju ustrezne lokacije se je v sodelovanju z ministrstvom, Rdečim križem Slovenije in Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, kot najustreznejša rešitev izkazala gradnja objekta na območju Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič. Ministrstvo se strinja, da se center organizira kot organizacijska enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, ki je pripravil tudi predlog investicijskega projekta.”


Na vprašanje glede strokovnih, transparentnih in drugih merljivih kriterijih po katerih je MDDSZ zbral prav Center Dolfke Boštjančič za izvajalca pa nam niso podali odgovora.Povedali so, da imajo za investicije v ta namen rezerviranih v letu 2015 1.400.000 evrov, v letu 2016 pa 2.000.000 evrov.Projekt, gradnja in nabava ter montaža opreme, bo začet v prvem kvartalu leta 2015, zaključen pa predvidoma v letu 2017. Za vsako fazo, gradbeno obrtniška in inštalacijska dela, vzporedno pa še izbor strokovnega in finančnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter dobava in montaža opreme, bo izveden postopek javnega naročanja. Ocenjujejo, da bo gradnja zaključena konec leta 2016, dobava in montaža opreme pa v prvi polovici leta 2017. Projekt bo na ministrstvu vodila Služba za investicije in premoženje ter predstavniki CUDV Draga. V stanovanjske skupine doma Obala bodo vključene odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, večinoma pa osebe z več motnjami (z motnjo v duševnem razvoju, hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi motnjami in poškodbami glave). V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev bo predvidoma potrebnih približno 17 zaposlitev vključno z administrativnim kadrom in računovodskimi delavci.”

Bomo pristali na tem, da bo kup novih bivalnih skupin ali enot, ki bodo zgolj preslikava velikih institucij katerih integrirani del bodo? Vse to se že sedaj dogaja in je vidno prav na tem primeru, ko se zgolj zamenja ime (mogoče še logo) institucije iz zavoda postane center. To pa nikakor ni mogoče imenovati deinstitunalizacija, saj umanjka temeljna predpostavka, ki je ta, da ima uporabnik najprej pravico do odločanja, na to tudi možnost in priložnost odločanja, pravico do izbire ter moč nad upravljanjem lastne storitve.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži