Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Nadaljujemo sago o nenamenski uporabi študentskih stanovanj za invalide. Resorno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je povsem pozabilo na dve stanovanji v Župančičevi jami, ki sta bili namensko kupljeni in opremljeni za potrebe študentov invalidov. Res bizarno, a tudi to se dogaja. Ko sem v obupu iskala možno začasno nastanitev težje fizično hendikepiranih uporabnikov, ki želijo zapustiti bivanje v domu za starejše in se s pomočjo osebne asistence osamosvojiti, sem na ministrstvu predlagala možno rešitev.

Če se izkaže, da sta stanovanji zasedeni z drugimi stanovalci, ki niso predvideni v pogodbi (študenti neinvalidi), bi se lahko namembnost le-teh spremenila v korist začasne namestitve drugih težje gibalno oviranih, ki nimajo statusa študenta. S strani MDDSZ sem dobila odobritev moje ideje; prav tako je bila tudi odobrena pridobitev izjav potencialnih kandidatov za bivanje v teh dveh stanovanjih. Vse sem pošiljala v vednost in na znanje tako na MDDSZ ter tudi na Vlado RS. Po poizvedovanju o resničnosti mojih trditev so na MDDSZ le prišli do pogodbe med Vlado RS in Študentskimi domovi, katerim sta bili stanovanji dani v upravljanje pod točno določenimi pogoji.

Slutila sem, da stanovanji že dolgo nista uporabljeni skladno s svojim namenom, a nisem imela pravih, otipljivih dokazov. Stanujem namreč v neposredni bližini in bi mi oseba na vozičku gotovo padla v oči. Zato sem koščke mozaika zbirala počasi, z dopisovanjem z odgovornim Igorjem Brlekom[1]. Takoj se mi je zazdelo, da “muti”, saj sem sama imela več informacij glede zadeve kot pa on sam; do sedaj se mu očitno s temi stanovanji ni bilo potrebno kaj dosti ukvarjati. Povzemam njegove odgovore po časovnem zaporedju.

Odgovor 11.10.2013; Stanovanja za invalide uporabljamo zgolj izjemoma, ker so prostori samo deloma prilagojeni potrebam invalidov, pa tudi asistence na tej lokaciji nimajo zagotovljene. Študenti invalidi so zato nameščeni v invalidskih sobah v Domu V. v Rožni dolini in v Domu FDV za Bežigradom, nekaj invalidskih sob pa imajo tudi v domu na Litostrojski.

Odgovor 15.10.2013; Ni problem v stanovanjih, ampak v vhodnih vratih v objekt, kjer so ozka za vozičke. Asistenco zagotavljamo v sodelovanju z Društvom študentov invalidov vendar zaradi omejenih sredstev to izvajamo samo na vdeh lokacijah (Dom V in FDV). Sanovanja se uporabljajo za študente.

Odgovor 15.10.2013 (popoldne); Stanovanje uporabljajo študentje, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje. Kolikor sem seznanjen z zdevami, je bilo eno stanovanje problematično zaradi dostopa (kar sem vam že omenil), obe pa zaradi nezagototavljanjna aistence. Asistente ureja Društvo študentov invalidov (kako vam bodo znali povedati oni), mi pa zagotavljamo, da imajo ti asistenti možnost opravljanja svojega dela, prostor, kjer lahko počivajo in parkirišča po potrebi.

Odgovor 11.8.2014; V zadnjih petih letih bivali trije študenti invalidi (pri čemer ni jasno, ali so ti trije uporabljali invalidski voziček ali so imeli zgolj status?), poleg tega pa naj bi stanovalo še 15 študentov, ki niso bili invalidi.

Odgovor dne 21.8.2014; Na Hacquetovi 3 že od leta 2009 stanuje študentka na invalidskem vozičku.

V zadnjem dopisu pa radikalen preobrat o tem kako so Študentske domove ta dva stanovanja pomembna.

Hacquetova by Elena Pečarič

Iz zadnjega dopisa je namreč moč razbrati, da so na MDDSZ dobili tudi aneks k pogodbi, glede na nekakšen interni dogovor med upravo Študentskih domov in MDDSZ. Spomnimo, glede na pogodbo iz leta 1997 morajo biti stanovanja oddana študentom invalidom (s statusom invalida), ampak še posebej poudarjeno, da zgolj za tiste, ki uporabljajo invalidski voziček. “S to pogodbo lastnik predaja upravljavcu v upravljanje stanovanji za nastanitev študentov invalidov in njihovih spremljevalcev v bivanjski enoti. Upravljavec bo oddajal stanovanji izključno osebam, ki imajo status študenta, so težje gibalno ovirane in kot tehnični pripomoček uporabljajo invalidski voziček, na podlagi javnega razpisa v skladu z merili, določenimi v splošnem aktu upravljavca. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je lastnik opremil stanovanji s pohištvom in opremo, ki je prilagojena bivanju študentov invalidov s težjo funkcijsko prizadetostjo. V dvosobnem stanovanju lahko bivajo 4 osebe, v garsonjeri pa 2.”

Tega dejstva očitno v Študentskih domovih niso poznali ali niso hoteli upoštevati. S tem podpisom o razširitvi skupine upravičencev bi se nezakonitosti pri upravljanju teh dveh stanovanj s strani Študentskih domov in njihova nenamenska uporaba za nazaj, preprosto pometla pod preprogo. Kot da se vsa ta leta ni zgodilo nič in kot da ni bila storjena nobena škoda ter krivica!? Z aneksom bi se tako elegantno izmazali iz godlje, v katero so zaradi številnih kršitev določb iz pogodbe, zabredli. Preprosto, bi kar razširili krog upravičencev za bivanje v teh dveh stanovanjih, v skladu z njihovo že sedaj sporno prakso ter hkrati tako sanirali nezakonito početje za nazaj.

Brez sramu in kakršnekoli zadrege si očitno še vedno upajo prositi za možnost upravljanja nad njimi, po vseh dokazljivih lažeh ter po zavestnem zavajanju z informacijami. Tako resornega ministrstva kot lastnika stanovanj Vlade RS in nenazadnje javnost o njihovem dosedanjem (ne)upravljanju s temi namenskimi stanovanji.

Kdaj so Študentski domovi izvedli javni razpis za ti dve stanovanji? Nikoli! Kaj pa primerjava cen med Rožno dolino in Zupančičevo jamo (velikost in komfortnost stanovanja)? Le nekateri zaposleni na Društvu študentov invalidov (DŠIS) so vedeli za njihov obstoj, npr. sam takratni predsednik DŠIS in sedanji redno zaposleni sekretar društva, ki je nekaj let v času svojega študija prebival v enem. A tega dejstva zaposleni na društvu očitno niso razglašali med svojimi člani, saj na tej lokaciji ne izvajajo t.i. programa osebne asistence za študente invalide, prav tako so o tej možnosti molčali tudi v Študentskih domovih; in vse se je splačalo! Za koga? V odgovorih Igorja Brleka je nekajkrat ponovljeno, kje so nastanjeni študentje invalidi, prav tako kot se ponavlja v vztrajanju pri razlagi, da eno stanovanje ni dostopno zaradi vhodnih vrat. Prav v tem stanovanju je v času študija živel sedanji sekretar, ki ima mimogrede večji in širši voziček, kot je moj, ki brez težav pride skozi vhodna vrata.

Po vseh kontradiktornih izjavah in dvomljivih izgovarjanjih je bilo očitno, da stanovanja niso bila uporabljena skladno z namenom, zato sem pozivala Vlado RS in pristojno ministrstvo, da s Študentskimi domovi skliče skupni sestanek. Ta sestanek se je zgodil danes ob 10.00 in so se uresničile vse moje slutnje in bojazni. Ni dvoma, da je bila zadeva že vnaprej dogovorjena. Vlada in ministrstvo sta se posipala s pepelom, res so stvari ušle izpod nadzora, a za nazaj ne bomo razčiščevali. Vljudno so se mi zahvalili, da sem na ta problem sploh opozorila in ga obelodanila, a Vlada RS bo kljub temu še naprej pustila stanovanja v upravljanju Študentskih domov. Ne glede na to, da so se do sedaj iz številnih zgoraj naštetih razlogov izkazali kot slabi upravljalci, bodo z njimi sklenili novo pogodbo, ki jim bo pisano na kožo. Moj predlog naj stanovanja prevzame v upravljanje Stanovanjski sklad MOL, saj imajo na tem področju bogate izkušnje in dobro prakso, ni bil sprejet. Škoda in odgovornost za nazaj pa pozabljena; saj venomer trdijo, da ta stanovanja nujno potrebujejo za študenta invalide! Se jim pač verjame na besedo ker so se izkazali za zelo verodostojne in zanesljive, ali ne!?

Toliko o tem koliko se gre za zanesti na dopise MDDSZ

odgovor, študentska stanovanja by Elena Pečarič

Zgodba se s tem še ne bo zaključila, obljubljam.

[1] Med drugim je Igor Brlek tudi član Piratke stranke in je na njihovi listi kandidiral za poslanca vDZ. Pod mojim člankom je bil tudi posnetek vhoda obeh stanovanj oz. zvoncev z vidnimi imeni stanovalcev. G. Brlek je posnetek 2x prijavil na You Tube tako, da so mi posnetek odstranili. Toliko o vrednotah, ki jih zagovarja njegova stranka! Poglejte si tudi po vsej verjetnosti njegove komentarje.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži