Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Pred mesecem dni sem na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za pravosodje poslala dopis glede nominacije dveh »spornih« članov FIHO za Nadzorni svet Loterije Slovenije. V tem dopisu jih pozivam na takojšnje ukrepanje preden nastanejo nepopravljive in škodne posledice. FIHO je namreč 40 % lastnik Loterije Slovenije in razpolaga z več milijonskimi sredstvi letno, ki so izvzete iz proračuna RS, za namene invalidskih in humanitarnih organizacij oz. v korist izvajanja storitev članstva v le-teh. Predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije, g. Boris Šuštaršič, je bil na svoj zadnji mandat sodno imenovan, saj ga skupščina Loterije Slovenije ni potrdila.

Predsednik Nadzornega sveta je g. Boris Šuštaršič že vse od leta 1989, kar ni v skladu s priporočili Evropske komisije. »Z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta« (2005/162/ES), ki v Prilogi II (Profil neodvisnih neizvršnih direktorjev ali članov nadzornega sveta) pod točko 1 (h) pravi: »Neizvršni direktor ali člani nadzornega sveta ne bi smel biti v upravnem odboru ali nadzornem svetu več kot tri leta (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).« Zato je ta zahteva vključena tudi pod točko h. v Obrazcu 4 (Okoliščine, ki predstavljajo konflikt interesov), ki je del prijave kandidature za članstvo v Nadzorni svet Loterije Slovenije.

Razlog, da ga Skupščina Loterije Slovenije g. Šuštaršiča že v prejšnjem glasovanju ni potrdila ter ga je po pričakovanjih in napovedih zavrnila tudi tokrat, je predvsem njegovo pomanjkanje strokovnih referenc, kompetenc in izobrazbe ter – ne nazadnje – tudi osebne integritete, ki je za takšno funkcijo potrebna in pričakovana. Opozoriti velja, da je g. Šuštaršič kot dosedanji predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije dokazal, da so mu načela dobrega korporativnega upravljanja tuja. Tako je denimo preprečil ustanovitev revizijske komisije v tem organu (čeprav jo zahtevajo že zgoraj citirana priporočila Evropske komisije), češ da bi štela preveč članov in bi posledično stroški njenega delovanja posredno zmanjšali prihodke FIHO iz naslova dividend Loterije. No, g. Šuštaršič je maček starega kova, po izobrazbi zgolj gimnazijski maturant, a ima šnel kurs prestižne in vplivne »kumrovške šole«, smer »invalidna ekonomija«.

V četrtek, dne 19.5.2016, so v Svetu FIHO potekale volitve za predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, v katerih se je potegovalo 5 kandidatov. A ni bilo dvoma, kdo bo nesporni zmagovalec znotraj invalidskih organizacij. In res, ponovno je bil izvoljen g. Šuštaršič. Za drugega predstavnika FIHO v Nadzornega sveta Loterije, ki ga v skladu z internim dogovorom nominirajo predstavniki humanitarnih organizacij, pa je bil po več krogih glasovanj presenetljivo izvoljen nov kandidat, in sicer g. Rudolf Alojz, ki je premagal dosedanjega nadzornika Loterije, drugače pa predsednika Sveta FIHO, g. Gregorja Kobala.

Ta procedura, ko Skupščina Loterije zaradi upravičenih pomislekov zavrne imenovanje kandidatov FIHO v nadzorni svet, se lahko ponavlja do neskončnosti, kar seveda nikakor ni pozitivno za ugled Loterije Slovenije, prav tako tudi ne za verodostojnost in kredibilnost FIHO kot njenega največjega delničarja, pa tudi ne za ostale lastnike. Prav tako takšni zapleti in nerazčiščeno zastopstvo v Loteriji Slovenije niso niti v korist državi, ki je tej delniški družbi podelila koncesijo in se tudi odpoveduje delu prihodkov iz tega naslova v korist civilne družbe. Ravno ta farsa se je ponovila. Tako, da bo očitno sodišče moralo ponovno določati nove/stare predstavnike FIHO v Nadzornem svetu. V upanju, da svojo pravno in finančno odgovornost oba ministra jemljeta resno in zadevo uredita na ustrezen način, sem ponovno kot že tolikokrat morala ugotoviti, da temu ni tako. Ministrstvo za pravosodje moči, niti formalnega odgovora ni, g. Klemenčič se ne odziva na moje klice. Z Ministrstva za finance pa sem dobila formalni odgovor, kjer ugotavljajo, pazite, pazite: da Ministrstvo za finance nima prav nobenih pristojnosti ... Kdo pa potem v tej državi sploh še bdi nad monopolom Loterije Slovenije, kjer se sredsteva delijo med petimi deležniki in dva od teh, FŠO in FIHO, namenska sredstva ne gredo v proračun? Delijo se namreč zelo sporno in arbitrarno.

Računsko sodišče, ker gre za delniško družbo, tukaj nima pristojnosti nadzora in kontrole. Morda bi pa to funkcijo začasno, dokler se obe ministrstvi ne zganeta, naložili kar Ministrstvu za kmetijstvo, ali kaj?

OdgovorMF, LS by Elena Pečarič

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži