Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Močno nam je padlo v oči in vzbudilo našo pozornost, eno najhitreje rastočih podjetij za izvajanje osebne asistence, Zavod Osebna asistenca Pomurja. Gre namreč za zaseben zavod, katerega prokurist je Stanko Novak. Prav tako je tudi njegov ustanovitelj, direktor tega zavoda pa je Sara Novak. Po podatkih, ki so nam znani gre za hčer Stanka Novaka, staro 20 let. Datum vpisa v register oz. ustanovitve 17.9.2019, število zaposlenih od 250 do 499.

Spletne strani tega zavoda nismo uspeli najti, a ko vtipkamo ime v brskalnik, nam ponudi povezavo na Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Tudi to društvo izvaja osebno asistenco, a hkrati tudi druge socialne programe in dejavnosti. Opazimo, da je naslov Noršinska ul 14, Murska Sobota isti, prav tako je tudi predsednik tega regijskega društva že več let nihče drug kot ta isti g. Stanko Novak. Na bizi.si najdemo podatek, da ima društo zgolj 3 ali 4 zaposlene, datum registracije društva pa je že 7. 11. 1979. Torej gre za dva različna poslovna subjekta, ki sta hkrati tudi neposredna konkurenta. Eden je invalidsko društvo, ki je del zveze in ima tudi kot zveza status reprezentativne invalidske organizacije, drugi pa je povsem privat zavod, ki je nastal, da bi služil zasebnemu interesu. Društvo je seveda del Zveze paraplegikov Slovenije in torej je preko tega tudi deležno letnih sredstev FIHO. V letu 2021 je skupni znesek Zvezi znašal 820.681,85 EUR. Nimamo podatka koliko od tega zneska pripada Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Nimamo niti še podatka kako Zavod osebna asistenca Prekmurja izkazuje svoje zahtevke za plačilo na MDDSZ; materialne stroške, najemnino, izobraževanja... kdo komu kam nakazuje glede na to, da oboje upravlja Stanko Novak? Stavba na Noršinski ulici je veliki večini sofinancirana s strani sredstev FIHO. Zgornji prostori so bili sobe oz. apartmaji za gostovanje članov ob priložnostnih izmenjavah. Sedaj so zgornji prostori postali pisarne!

Kdo je Stanko Novak? Kar smo uspeli izvedeti je, da se je poškodoval kot gradbeni delavec nekje v Avstriji, nekako pred 20 leti. Ima poškodbo hrbtenice, torej paraplegijo. Sedi na vozičku, lahko bi rekli »športnem modelu«, saj skoraj nima opore za hrbet. Glede na dejstvo, da sem tudi sama strokovna izvedenka osebne asistence in poznam do potankosti obrazec ocenjevalnega orodja, mi niti približno ni jasno, kako je lahko gospod g. Novak pridobil potreben obseg ur upravičenosti osebne asistence? Pri tej trditvi prevzamem vso odgovornost za izrečene besede! Še več, Stanko Novak ima kot osebno asistentko zaposleno svojo ženo. Kaj bolj preprostega, udobnega in priročnega. Hčerka je na papirju zakonita zastopnica, žena osebna asistentka, sam gospod Novak pa podjetnik in predsednik društva, ki ga počasi privatizira.

A to še ni vse; Stanka Novaka najdemo tudi na listi izvedencev za ocenjevanje upravičenosti ur do osebne asistence in sicer, kot predstavnika uporabnikov. Kar v praksi pomeni, da ocenjuje upravičence do osebne asistence, ki jih potem »vzame« kot uporabnike v svoj zasebni zavod. A pri tem novačenju nikakor ni sam in osamljen, saj mu zelo uspešno pri tem pomaga prav tako »izvedenka« in predstavnica uporabnikov ga. Marija Bačič. Gospa Marija Bačič, tesna sodelavka društva »in ena izmed tistih, ki so zaslužni, da so Zakon o osebni asistenci ˝pospravili pod streho˝ ter da polovica dodatka za pomoč in postrežbo ostaja invalidnim osebam«.

Marija Bačič je predsednica Sožitja Murska Sobota - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Gospa je upokojena, bivša poslanka SD ter tudi članica sveta Zavod Osebna asistenca Pomurja, karkoli že o pomeni.

Postavlja se nam vprašanje, kako uspe Stanko Novak ločiti svoji obe pomembni funkciji, ki sta pravzaprav v velikem obsegu v konfliktu interesov? Funkcijo predsednika Društva paraplegikov Prekmurje in Prlekije ter funkcijo zasebnika Zavoda Osebna asistenca Prekmurja? Ne zgolj finančno, ampak prav tako tudi vsebinsko glede na pestrost »socialnih programov«, ki jih društvo paraplegikov izvaja. Ali se res nič ne podvaja (finančno in vsebinsko)?

Ali se res nič ne izključuje?

Na seji Odbora za delo, družino, socjalne zadeve in invalide je namreč poslanski skupini SD, načelu z Dejanom Židanom, uspelo »uturiti« nękaj nelogičnih, celo smešnih amandmajev. Poslanska skupina SD se očitno pripravlja na ponoven prevzem omiljenega področja svojega ”haranja” in sicer na MDDSZ. SD predlaga dodatno izobraževanje zgolj za tiste, ki so izvajalci do treh let zakona, namesto predlaganih štirih let! Podobno je z drugim na videz neproblematičnim amandmajem SD, ki hoče lokalnega predstavnika regije v skupini, ki bo ponovno ocenjevala potrebo po osebni asistenci! Poslanec Židan se očitno ne spozna zgolj na živinorejo, ampak tudi na “invalidorejo”! No v takšnem primeru vse štima, saj je prekmurska regija tista, ki ima nadpovprečno število invalidov z osebno asistenco. Morda je to način za zaposlovanje večjega števila nezaposljivih ali socialno izključenih ljudi in bo v tej regiji na takšen način nov razvojni razcvet? Kot je zapisano v lokalnem časopisu Vestnik »Pomurska regija po številu uporabnikov storitev osebne asistence močno izstopa, zato bodo tudi spremembe prizadele velik krog ljudi. Do osebne asistence je upravičenih 366 ljudi, uveljavlja jo 345 uporabnikov, ki imajo zagotovljenih od 30 do 168 ur pomoči osebnih asistentov na teden«.

Ta zgodba z osebno asistenco ne pije nobene vode več: vse so samo še osebni interesi nekaterih posameznikov. Seveda na škodo tistih, ki osebno asistenco resnično potrebujejo. Očtno so v SD ”lobirali” za Zavod osebna asistenca Pomurja?

Bo kdo na MDDSZ dejansko preveril tokove denarja!?

Podatki KPK na erar so dovolj zgovorni https://erar.si/prejemnik/97818640/#transakcije

Podatki KPK na erar https://erar.si/prejemnik/92472885/#transakcije očitno je vidno kako so se zneski na začetku, ko še zavod ni bil ustanovljen prelivali na račun društva, nato pa kar naenkrat so prelili usahnili iz računa društva in se prelili v zaseben novoustanovljen zavod.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži