Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Zakaj se o tem sprašujemo? Ker pričakujemo konkretna dejanja, ki bodo ovrgla sume, da se to res ne dogaja.

Vlada RS ob podpori koalicije v parlamentu brezglavo hiti z zamenjavo vseh možnih kadrov samo, da »bodo naši«, kompetenca ni pogoj, zahteva se le pravi ideološki naboj. Reševanje krize je v teh časih dovolj dober izgovor in sprašujemo vlado, zakaj se tega ne uporabi tudi za urejanje zadev, ki so nuja npr. povezane s Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Nenazadnje ste po hitrem postopku dokaj uspešno uredili podobne anomalije in ustavili apetite znotraj Fundacije za šport (FŠO), kjer ste vlogo direktorja ukinili ter upravljanje prenesli na pristojno ministrstvo; hitro in odločno. Le zakaj tega vzorca ne bi uporabili tudi za FIHO? Zakaj dve fundaciji, obe izjemi v sistemu, obe izven proračuna RS, obe financirani iz koncesijskih dajatev Loterije Slovenije oz. iger na srečo vsaka, a vsaka s svojo ureditvijo? Ne s strani Vlade RS, ne od resornega ministra Vizjaka in tudi ne s strani matičnega Odbora za delo družino, socialne zadeve in invalide, ni prav nobenega znaka, da bi se komu kaj mudilo urejati sporne stvari v FIHO. Zakaj tu ni nobenega interesa, da se počisti s starimi poznanimi akterji korupcije in nezakonitega ravnanja sprašujemo vlado? Obstaja kakšen poseben razlog ali interes, da se tega ne stori?

Nenazadnje gre za več kot 22 milijonov namenskega denarja, ki pa je izvzet iz proračuna RS in torej praktično brez pravega nadzora nad razdeljevanjem javnih sredstev. Še več, letos so bili prihodki od koncesijskih dajatev za kar 64 % višji v primerjavi z enakim obdobjem lani. Lahko rečemo, da gre za najbolj dobičkonosno državno podjetje v državni lasti, če vemo, da je 90% posredni lastnik Loterija Slovenije prav država (FIHO 40%, FŠO 10%, KAD 25%, SOD 15%, zaposleni v LS 10 %) in da je promet v lanskem letu znašal 104.8 milijona. Medtem, ko vlada z močjo Patrij gazi po proračunu RS, mirno dopušča izvenproračunsko nenamensko porabo na račun najšibkejših in socialno ogroženih. Zgodovina netransparentnega razdeljevanja sredstev, kolizije interesov znotraj FIHO in med glavnimi akterji, invalidskimi funkcionarji ter drugimi dobičkarji na račun najšibkejših, ima zelo dolgo brado in sega v več vladnih mandatov, zato pričakujemo kar najhitrejše ukrepanje.

Na pristojne institucije je bilo naslovljenih že več dopisov, da se ponovi razpis za direktorja FIHO z opozorili, da gre sedaj za vršilca dolžnosti Štefana Kušarja, ki je povsem neprimeren zaradi močnega konflikta interesov in spornih preteklih dejavnosti. Nenazadnje mu na glavi visijo tudi trije sumi kaznivih dejanj. A kaj, ko je v teh časih to bolj referenca, če ne celo pogoj za uspešno napredovanje v karieri. Do nedavnega glavni tajnik NSIOS in tesen sodelavec Borisa Šuštaršiča, je v celotnem postopku sprejemanja sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) le-tem ostro nasprotoval in bil glavni zagovornik ter izvajalec vseh aktivnosti, ki naj bi preprečile uveljavitev sprememb zakona. Sedaj pod krinko izpolnjevanja zahtev Računskega sodišča se na FIHO pripravljajo k sprejetju novih »Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij« ter spletne aplikacije za javne razpise za sredstva FIHO. Celoten koncept gre prav v nasprotni smeri od priporočil iz revizijskega poročila z dne 09.11.2009, številka 1218-5/2008-27. Nov Svet FIHO deluje praktično ubrano in složno kot se mu narekuje, izglasuje in potrdi tudi najbolj sporne stvari. Kušar mesto direktorja FIHO izrablja za zasledovanje parcialnih interesov invalidskih funkcionarjev, ki so prišli do neupravičenih privilegijev in materialnih koristi na škodo članstva in uporabnikov. Kušar po navodilih Šuštaršiča upravlja in obvladuje FIHO, Šuštaršič uspešno obvladuje Nadzorni svet Loterije Slovenije, manipulira s svojo funkcijo državnega svetnika ter predsednika NSIOS. Slednji je bil že izbrisan iz AJPES 2010, a politika se še kar spreneveda, da NSIOS nekaj velja in da dejansko predstavlja slovenske invalide. Vlada res še ni podala soglasja, a kljub temu njena tiha privolitev in molk pomeni zeleno luč, da se utrjuje stara sporna praksa razdeljevanja sredstev mimo vseh pravil in kriterijev.

Zakaj? Seveda je lažje imeti enega sogovornika s katerim lahko vsakič sproti sklepaš kravje kupčije. Vzorčen primer ene od teh je bil ravnokar zavrnjen predlog Zakona o osebni asistenci. V javnosti nismo videli niti enega dopisa ene same invalidske organizacije, ki bi dejansko vsebinsko nasprotovala predlaganemu besedilu. A kar naprej so predstavniki strank in vlada ponavljali, da zakon ni usklajen z invalidskimi organizacijami in da izključuje določene skupine ljudi. Laž, ki jo je seveda dobro plasiral Boris Šuštaršič in se je ponavljala do nezavesti dokler se ni uveljavila kot sveta resnica. Ponovno je tako uporabil nezakoniti NSIOS in zlorabil Državni svet.

Minister Vizjak se o tem problemu še ni izrekel, kar daje slutiti, da ga ta del »sive barabije« invalidskih funkcionarjev ne zanima veliko, raje udriha po ranljivih in ogroženih ter striže po pravicah delavcev. Invalidski tajkuni so nedotakljivi. Predsednici Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Alenki Jeraj pa toplo priporočamo, da se loti razkrinkavanja invalidske mafije. Približno s tako vnemo kot jo je pokazala pri vodenju parlamentarne komisije proti Jankovićih in pred kratkim tudi o vprašanjih povezanih z RTV, kjer je pokazala vrhunske raziskovalne sposobnosti, ki bi bile na tem področju zelo dobrodošle. Le-te bi lahko pokazala že 2.10. na seji Sveta FIHO, kamor je tudi vabljena in 4.10, ko bo na seji odbora na dnevnem redu poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2011, EPA 536-VI.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži