Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Ljudstvo se je ravnokar začelo prebujati po dolgih letih malodušja, neplodnega stokanja in pritoževanja, nezadovoljstva ter prevelike tolerance do raznovrstnih plenilcev in parazitov javnega dobrega. Potrebno je vztrajati do konca in naprej, biti aktiven, kreativen ter vizionarsko ustvarjati nemogoče; da se nemogoče udejanji v teoriji in praksi. Ne bodimo več realni, zahtevajmo nemogoče.

Največja nevarnost, ki nam vedno preti, še posebej pa v teh časih, ko smo vsi bolj ali manj nastrojeni proti političnim in drugim t.i. »elitam« je, da nam upade udarnost in naboj ljudskih vstaj. To se nam ne sme zgoditi, tega si ne moremo in ne smemo več dovoliti, zato moramo strpno in složno iskati skupne točke povezovanja in dogovarjanja.

Poiskati in definirati je potrebno, ne le kaj vsega si ne bomo več dovoljevali, da se v naši državi počne, kar ne bomo dopuščali, tolerirali, ampak sedaj je pravi čas, da se z vsemi svojimi močmi, hotenjem in vedenjem osredotočimo predvsem na artikulacijo vsega tistega kar hočemo in si želimo, da se spremeni. Kar pričakujemo, da bo drugače, na novo, da bo inovativno, kreativno, navdihujoče in perspektivno za skupno prihodnost našega političnega, ekonomskega in socialnega življenja. Vsa tri področja so namreč neločljivo povezana in soodvisna, tako, da jih je potrebno obravnavati in oblikovati skupaj. Nobenega od teh ne gre prepuščati samooklicanim strokovnjakom, ki baje najbolje vedo kako in kaj. Imamo več kot dovolj zgledov slabih praks, kjer so se le-ti eksperti izkazali ne le kot nesposobni in nevedni, ampak tudi kot prevaranti ali hlapci v službi korporacijske logike.

Politika je pravzaprav samo način organizacije življenja, sredstvo dogovarjanja o našem skupnem sobivanju. Zato se nikoli ne smemo prepustiti ignoranci in brezbrižnosti do nje, rekoč, da nas politika preprosto sploh ne zanima, ker vse kar je z njo povezano je gnilo in pokvarjeno. Politika je vse kar nas prežema in je edini instrument, ki ga premoremo ter s katerim lahko vplivamo na pogoje našega družbenega življenja. Politiko v tej negativni luči in v tej perspektivi dojemamo predvsem zato, ker smo se od nje preveč odmaknili, oddaljili in jo prepustili drugim, da odločajo o naših stvareh, torej o nas samih, namesto nas in mimo nas. Del soodgovornosti za nastalo situacijo nosimo tudi sami in tega se je potrebno zavedati, da ne bomo ponavljali istih napak, ki nas v vsakem pogledu drago stanejo. Misleč, da politika ni naša domena in da jo profesionalci veliko bolje obvladajo, vedoč kaj počnejo, smo prepustili oblast uzurpatorjem, povzpetnikom in karieristom, ki jih ne briga javno dobro, ne država, ne ljudstvo, ampak zgolj zasledujejo lastni interes. Predolgo se v tej državi dopušča negativna selekcija vseh pomembnih in odgovornih funkcij. V vsakem primeru politika, če to hočemo ali nočemo, ko se tega zavedamo ali ne, tako ali drugače, vedno že sega in posega ter ureja naša življenja.

Če smo ravnodušni in rečemo, da nas politika ne zanima, delamo v svojo škodo. Zaničevanje in brezbrižnost do politike, pomeni zaničevanje in brezbrižnost do samih sebe, svojih bližnjih in prihajajočih generacij. Vsak izmed nas ima lahko vpliv na družbo, na skupno življenje, na svet v katerem živimo, bolj kot si lahko zamišlja. Vsak izmed nas lahko doprinese morda neviden, a konkreten prispevek in odloča o tem kam se bomo nagibali, k dobremu ali slabemu, k pravičnemu ali nepravičnemu, k družbi solidarnosti, spoštovanja različnosti, enakopravnosti, naravne in kulturne dediščine, družbi odgovornosti … ali k družbi kjer se vse to razprodaja in izigrava v imenu konkurenčnosti in kapitala.

Morda se zdi vsak vaš prispevek droben in neznaten prispevek, a vendarle je. Prav zato je zelo pomemben in bistven, saj ni ignoranca do skupnih problemov in aktivno prispeva k načinu reševanja le-teh.

Velikost države se meri po odnosu do najšibkejših članov, do deprivilegiranih skupin in posameznikov v družbi. Če se držimo zapisanega v 3. členu Ustave RS, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo je že skrajni čas, da začnemo na teh temeljih si prisvajati ugrabljeno državo.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži