Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

V petek, 8.3.2013 se je zaključil razpis za predsednika in člana uprave Loterije Slovenije d.d. in sicer kar osem mesecev pred iztekom mandata in danes bodo že znani rezultati. Ena najbolje plačanih menedžerskih služb v državi, sedanji predsednik uprave Tim Kocjan je v 2011 za svoje »delo« prejel kar 222.000 evrov bruto! Drugi član uprave Franci Križan pa je prejel 176.000 evrov. Menimo, da gre za načrtni in taktični manever zimzelenega predsednika nadzornega svet Borisa Šuštaršiča, ki dodobra obvlada umazane posle klasičnih iger na srečo. Rok razpisa je bil zgolj 14 dni, zahteve glede izobrazbe zelo nizke, brez dodatnih strokovnih znanj. V razpisu so že kar zapisali, da si nadzorni svet pridružuje pravico o neizbiri kandidata iz razpisa. Čemu potemtakem sploh razpis, zgolj zaradi dobrega vtisa v javnosti?

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta želita v tem obdobu »brezvladja« utrditi svoj položaj do nadaljnjega, da jima bodo denarci še nekaj časa nemoteno pritekali na račun. Že 2009 je nadzorni svet na podlagi spremenjenega statuta družbe preoblikoval obstoječo štiričlansko upravo in razrešil dve članici uprave. Čim manj jih je, manj se ve, kaj se počne; lažje izvajajo svoje »mahinacije«. Gospodje in gospe znotraj Loterije imajo tudi veliko dela, da za seboj zakrijejo vse sledi in veliko jih tudi stane vzdrževanje zaveznikov, raznih uradnikov na pristojnih institucijah, ki krojijo pravila po njihovem okusu in meri. Pa, da ne pozabimo politikov ki nič ne vidijo in nič ne vejo, dokler ni že vse prepozno. Nato se posipajo s pepelom in se otresejo vseh odgovornosti.

Opozarjamo na dejstvo, da je sedanji direktor Tim Kocjan na tem mestu že od leta 1990 in izpolnjuje pogoje za upokojitev, a ga javnost sploh ne pozna. Tako lahko varno in skrito deluje iz ozadja ter uspešno sklepa posle z vsakokratnimi predstavniki vladajoče elite, saj monopol klasičnih iger na srečo za le-te ni zanemarljiva stvar. Ali pač, da dovoljuje vprašljive kadrovske rošade znotraj Loterije Slovenije, kjer nekaj posameznikov igra svojo igro na srečo? Podobno je tudi s predsednikom nadzornega sveta Borisom Šuštaršičem, ki to funkcijo opravlja že od leta 1998. Brskali smo po sistemu COBISS, a pod imenom Tim Kocjan ni bilo moč najti nobene višješolske ali visokošolske diplome. Tudi Boris Šuštaršič je znan kot multifunkcionar z dokončano gimnazijo čeprav se tudi za predsednike nadzornih svetov kapitalskih družb zahteva izpit za menedžerje.

Novo vodstvo bi bilo dobrodošlo, da se na čelu tako pomembne kapitalsko delniške družbe v lasti države (skupaj kar 90%) izboljša politiko poslovanja in prepreči konflikte interesov. Dobiček Loterije se povečuje, koncesije ostajajo iste ali padajo. Boris Šuštaršič predstavnik FIHO, ki je 40% lastnik v Loterije Slovenija skrbi, za delničarje in dividende, v drugem planu so mu koncesijske dajatve, ki gredo v obe fundaciji, FŠO in FIHO. Iz neuradnih virov smo izvedeli, da je ena delnica Loterije Slovenija vredna preko 400 eur. Tim Kocjan ima v lasti kar nekaj delnic, morda tudi Šuštaršič, a prav gotovo ne na svoje ime.

A presenečenj ni pričakovati, ker je bil razpis načrtovan in tudi predvideni scenariji, da se zares nič pomembnega ne zgodi, ne spremeni. Gre le za formalnost v javnosti, ki jo je bilo treba na hitro in čimbolj neopazno opraviti.

Šuštaršič pa je ravno pravšnja figura za prikrivanje privatnih in kapitalskih interesov. Pogosto smo se spraševali zakaj Šuštaršiča pustijo čisto pri miru, zakaj je nedotakljiv, zakaj kljub številnim odkritjem nepravilnostim in mahinacijam, ga nihče res ne ustavi? On pa se počuti tako suverenega in močnega, da nemoteno grozi, žali in žuga raznim državnim institucijam, ki ga upajo ovirati pri njegovih prizadevanjih. Počuti se in deluje nad zakoni, saj je vendar invalid. Kljub neštetim pozivom na najvišje državne organe ter predstavnike izvršilne in zakonodajne oblasti, da se nezakonito delovanje in sistemske nepravilnosti predvsem v FIHO ustavi in kljub temu, da je tudi s strani sodstva nekaj sodb, ki kažejo na »njegove« zlorabe, ni in ni nobenih političnih znakov za spremembe in vzpostavljanje reda ter transparentnosti.

Potrebno bi bilo preveriti ali se sledi temu načelu. Še posebno je potrebno pregledati višino izplačanih koncesijskih dajatev FŠO in FIHO glede na prihodke oziroma letni dobiček Loterije Slovenije.

»Kaj pa če predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije Boris Šuštaršič in predsednik uprave Tim Kocjan igrata svojo igro na srečo, imata celo monopol klasičnih iger nad srečo? FIHO je največji lastnik Loterije s 40% a ima v nadzornem svetu zgolj dva predstavnika, v nasprotju s predstavniki delavcev in upokojencev, ki so lastniki 10% pa imajo kar tri člane, plus ena članica, ki nosi ime predstavnice kapitala delavcev, Irena Linzner, torej skupno 4 člane od desetih. Zelo bizarna sestava nadzornikov, kajne? Tu postane tudi zelo jasno, da Boris Šuštaršič načrtno destabilizira financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, pri čemer spretno igra dvojno vlogo zastopnika kapitala in predstavnika invalidov. Država ali njeni zastopniki pa ga očitno pri tem tiho podpirajo.« To je vsebina mojega zapisa 22.8.2010 in mislim, da še vedno drži. Ker sistematično že vrsto let opozarjamo na nepravilnosti pri razdeljevanju javnih sredstev FIHO med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, ne morem biti nema opazovalka tega dogajanja za katerega nam bo prej ali slej izstavljen račun.


Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži