Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

V paketu sprejetih protikriznih ukrepov vlade je tudi davek na srečke. Predvidevamo da gre za isti ali vsaj podoben Predlog Zakona o davku od srečk kot ga je pripravila že Janševa vlada in ga naznanila v začetku letošnjega leta. V invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki so prejemnice sredstev loterijskih sredstev oz. tudi znotraj organov FIHO, je informacija takoj povzročila naznanjen rdeči alarm, da se nemudoma začne lobirati proti uvedbi le-tega. Preventivno ter povsem samovoljno so zmanjšani nakazovanje odobrenih dvanajstin za leto 2013 na 90%, da bi po »dokrini šoka« nekatere diskriminirane in podfinancirane organizacije spravili v stisko.

Z dodatnim davkom se pričakuje zmanjšanje plačil in zaradi tega tudi manj priliva koncesijskih sredstev; vsaj takšna so FIHO predvidevanja. Grožnje vodilnih v organih FIHO o manjših letnih prilivih zaradi krize poslušamo že leta, a praksa govori prav nasprotno, saj sta v letu 2012 bila izvedena kar dva dodatna dofinanciranja upravičencev. V FIHO se steka denar koncesijskih dajatev Loterije Slovenije in Športne Loterije, ki sta izključna koncesionarja na slovenskem trgu za prirejanje klasičnih iger na srečo (tudi spletnih). Predmet obdavčitve so srečke v sistemu prirejanja klasičnih iger na srečo. “Davčno osnovo predstavlja prodajna cena srečke, davčna stopnja pa je enaka 10 %”: je predvideno v predlogu zakona. Takrat je resorni minister Šušteršič predvideval izplen za 17,4 milijone evrov dodatnih proračunskih prihodkov.

“Poglavitni razlog za sprejem zakona je predvsem zagotoviti dodatni vir financiranja državnega proračuna, s tem pa prispevati k javno finančni konsolidaciji.” S tem razmišljanjem ne bi bilo nič narobe, če bi zadeve v Loteriji Slovenije, katere posredni 90% lastnik je država, potekale transparentno in ne v nasprotju z integriteto, če FIHO ne bi bil prežet s konflikti interesov in koruptivnostjo pri delitvi sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij, arbitrarnostjo odločanja sofinanciranja posameznih programov in naložb, odsotnostjo nadzora, spornostjo delovanja direktorja FIHO, nezakonitimi akti, zapiranja javnih sej pred javnostjo…

Tako pa se mimo proračuna RS vsako leto prelivajo ogromna namenska javna sredstva, cca. 22-milijonov evrov, katerih se vsaj četrtina nenamensko porabi za razne naložbe številnih nepremičnin in investicijskih vzdrževanj. Zvezi paraplegikov Slovenije za Dom paraplegikov v Pacugu je bil že leta 2005 sprejet sklep FIHO, na podlagi katerega se je Zvezi paraplegikov Slovenije za dom v Pacugu odobrilo skoraj 450 milijonov SIT (1,88 milijona evrov), za dokončanje sporne investicije, ki jo je tudi obravnavala KPK in za katero je takratna Janševa vlada ugotovila, da je neekonomična, neracionalna in nesmotrna. FIHO je Zvezi paraplegikov Slovenije od leta 2000 dalje odobril preko 5,57 milijona EUR sredstev. Navedeno kljub temu, da je Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2005 jasno navajalo, da je financiranje naložb Zveze paraplegikov Slovenije v Dom v Pacugu zaključeno, česar pa Svet FIHO ne upošteva in Zvezi paraplegikov Slovenije dodeljuje nadaljnja naložbena sredstva. Iz dokumenta KPK, št. 242-1080/2011-12 z dne 15.03.2013 izhaja osnutek ugotovitev, ki izkazujejo, da je Društvo distrofikov Slovenije v letih med 2006 in 2012 pridobilo neupravičeno premoženjsko korist v višini najmanj 646.475,42 EUR iz naslova financiranja naložb, kar v danem primeru ustreza opredelitvi korupcije.

Seveda to še zdaleč nista niti približno osamljena primera, saj že celo desetletje opozarjamo in pozivamo, da se netransparentno in nenamensko razdeljevanje sredstev ustavi ter ustrezno ukrepa proti odgovornim za takšna nezakonita ravnanja. Vse to se dogaja na račun uporabnikov storitev, najšibkejših, pomoči potrebnih, ki jim je ta denar namenjen. Namesto tega pa se že leta nekateri funkcionarji invalidskih in humanitarnih organizacij bogatijo pod krinko humanitarnosti in sistemske nedorečenosti tega področja, prav gotovo pa imajo tudi vsakokratni politiki dovolj materialnih ali koristoljubnih razlogov za sprenevedanje in neukrepanje.

KPK je za FIHO zaradi zaznanih korupcijskih tveganj odredila izdelavo načrta integritete, zoper njeno odredbo pa je FIHO vložil tožbo. S sodbo upravnega sodišča se potrjuje zakonitost odredbe komisije, FIHO pa mora sedaj izvesti vse potrebne aktivnosti za izdelavo načrta integritete. Spomnimo, da so sredstva namenjena obema fundacijama izvzeta iz proračuna. Zakaj že? Tako ni nadzora nad smotrnostjo in ekonomičnostjo dodeljenih ter porabljenih sredstev in se lažje kanalizira sredstva v privatne žepe!

Davek na srečke bodo tako plačali ne le kupci srečk, ampak tudi “nesrečniki”, ki so že tako na robu družbe. Na podlagi tega principa deluje obdavčitev državljank in državljanov, saj nikjer ni zaznati nobene volje, da se vzame tistim, ki so do sedaj kradli in goljufali državo ter seveda tudi davkoplačevalce. Tisti, ki se nezakonito okoriščajo pa praviloma napredujejo, če ne v tej vladi, pa v naslednji…še dobro zanje, da se sedaj tako hitro menjujejo.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži