Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Šokantna novica. Nezaslišano, grozno, neverjetno, ampak kot kaže gre za resnično že izvršeno dejstvo, ki govori napredujočem EU totalitarizmu. Novico smo zasledili na različnih italijanskih spletnih straneh in jo povzemamo. Grška vlada je pred nekaj dnevi, natančneje 24. oktobra, v Kazenskem zakoniku sprejela amandma, po katerem vsaka oseba, ki se zoperstavi ali izraža nestrinjanje z ukrepi proti državam članicam oz. zunanjo politiko Evropske unije, kritiko organizacijam ali osebam, ki delajo v EU, kaznuje z zaporom do dveh let.

No, pa smo dobili še eno zanimivo finančno-ekonomsko novico, ki nas lahko resno zaskrbi. Morda pa nekatere druge celo grenko nasmeji, če vemo kako se finančni sistem vrti; če poznamo logiko na kateri temelji in strategije kako se neprestano reproducira s tem, ko nas zadolžuje, nas seveda obenem zasužnjuje.

Mednarodni denarni sklad (IMF) pod vodstvom Christine Lagarde in z njeno vojsko nadobudnih ekonomistov v svojem nekakšnem mesečnem poročilu z dne 13.10.2013 “Fiscal Monitor” na strani 49 podaja idealen recept za rešitev problema javnega dolga.

Pismo pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Ga. Nataši Pirc Musar

Informacije javnega značaja – Izigravanje FIHO

Spoštovani!

Večkrat smo se kot medij in tudi kot zainteresirani posamezniki zamanj obračali na vaš urad s prošnjo za posredovanje in pomoč v okviru vaših pristojnosti. Predvsem glede dostopnosti na javnih sejah Sveta FIHO, saj se le-te odkar je direktorovanje nastopil Štefan Kušar zaprte za javnost, in sicer celo z varnostno službo fizično prepreči vstop novinarjem in zainteresirani javnosti; vse to brez pravno-formalne utemeljitve, zgolj sklicujoč se na interni pravilnik, ki pa je podrejen akt. Prav tako tudi odgovori, ki jih kot medij s strani FIHO prejemamo v odgovor so zelo pomanjkljivi, oziroma ne odgovarjajo na naša vprašanja. Primer tega je lahko “odgovor”, da je dostopnost fotografij nadzora v spornem skladišču Društva distrofikov Slovenije, ki je tudi v obravnavi KPK avtorsko delo in torej nedostopno za vpogled; kar je seveda povsem absurdna trditev, saj gre za nadzor, ki ima namen preverjanje transparentne namenske in smotrne porabe javnih sredstev.

Poslanke in poslanci DZ RS

Vlada RS

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Svet FIHO

Komisija FIHO za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam

Spoštovani!

Pišemo vam glede nevzdržnih in nedopustnih ter ponavljajočih se goljufij, ki se sistematično dogajajo pri razdeljevanju namenskih javnih sredstev FIHO; katerih žrtve so/smo nenazadnje tudi porabniki osebne asistence. Le-ti so/smo življenjsko odvisni od pomoči naših osebnih asistentov, katerih plače oz. zaposlitev je resno ogrožena prav zaradi diskriminacije, ki jo doživljamo s strani FIHO.

Pred nekaj dnevi je v intervjuju v Večeru minister Uroš Čufer med drugim izjavil, da smo državljanke in državljani oz. davkoplačevalci “sponzorji” in se ob tem zasmejal. Morda lahko sklepamo, da je pri tem mislil predvsem na t.i. sanacije bank in vseh drugih lukenj, ki jih bodo še odkrili s stresnimi testi. Ker tega nismo bili sposobni že prej oceniti sami nam bodo sedaj to naredili drugi in mastno zaračunali kar 21 milijonov; super ne!?

Bomo videli, kaj se bo zgodilo s prijavo na KPK direktorja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) Štefana Kušarja zaradi zlorabe položaja in materialnega okoriščanja iz javnih namenskih sredstev. Ta gospod si res privošči marsikaj, občutno preveč, vse to pa se plačuje iz namenskega javnega denarja FIHO, ki bi v prvi vrsti moral biti namenjen storitvam za uporabnike humanitarnih in invalidskih organizacij.

Že nekaj dni se v vesoljni Sloveniji na dolgo in široko špekulira z morebitno kandidaturo Zorana Jankovića za predsednika Pozitivne Slovenije kot da bi bila to zares relevantna novica. On pa se novinarjem, ki mu neprestano sledijo in ga zamanj sprašujejo o njegovi odločitvi, preprosto smeje z njegovim značilnim Mumbly smehom. Saj se spomnite znamenite risanke?

Ravnokar se bo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve začela sestajati skupina, ki naj bi spisala Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20). Deklarirani namen nacionalnega sistema socialnega varstva naj bi bil omogočiti socialno varnost in socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev Slovenije, a vsakemu postane kaj kmalu jasno, da gre zgolj za prepisano besedičenje prejšnjih obdobij, ki z realnim stanjem in možnostjo uresničitve nima prav nobene povezave. Stanje socialne varnosti in socialne izključenosti se skokovito širi iz »tradicionalno bolj ogroženih skupin« na splošno populacijo.

V celoti objavljamo dopise povezane s pobudo za zakonodajne spremembe pri prevzemanju odgovornosti javnih funkcionarjev in drugih predstavnikov v organih ali uradih države, ki smo jo pred časom naslovili na dva pristojna ministrstva. Še vedno čakamo na končni odziv.

Vsake dve leti se hendikepirani iz cele Evrope zberemo v Strasbourgu na t.i. Freedom drive pohodu, ki ga organizira Evropska mreža za neodvisno življenje - ENIL. Iz Slovenije smo bili letos številna delegacija, kar 22 nas je bilo; hendikepiranih in naših osebnih asistentov. Tudi letos ob deseti obletnici dogodka se nas je zbralo več kot 200 udeležencev, ki smo prepotovali velike razdalje, da bi demonstrirali za priznanje osnovnih človekovih pravic zapisanih v številnih EU dokumentih in nenazadnje tudi v Konvenciji ZN o pravicah invalidov. Poleg pohoda po ulicah Strasbourga s plakati in glasnim skandiranjem sloganov “Our lives, Our rights”, “Institutions are NOT Solutions”, “Rights, NOT Charity”, and “Nothing about us, Without us”, se tradicionalno odpravimo tudi v Evropski parlament, saj so vse naše zahteve namenjene oblikovalcem EU politike, torej tudi EU poslancem in poslankam. Pohod, ki smo ga opravili kljub hladnemu in deževnemu vremenu in slogani, ki jih neutrudno ponavljamo znova in znova, vse to, ves naš napor je kot kaže zaman, saj jih poslanke in poslanci EU parlamenta niti ne zaznajo izza strogo varovane EU palače. Še več, varnostniki so nas ustavili že pred dvoriščem, saj bi lahko zmotili mimohode dragih prestižnih avtomobilov EU birokratov. Nismo pričakovali veliko, a bilo je še slabše, kot na preteklih tovrstnih dogodkih. Sprva je bilo celo rečeno, da lahko v parlament vstopi zgolj 50 vozičkov, baje zaradi požarne varnosti, kasneje so to pripoved umaknili; kako neizviren razlog. In res, v parlamentu je bila zbrana cela žandarmerija, da bi nas pospremila do dvorane, kjer naj bi se srečali s poslanci. A glej ga zlomka, že na začetku se je izkazalo, da ponovno in že kot tolikokrat govorimo sami sebi, saj je bilo v sobi poslancev nič več kot 5 od skupaj 766. Nimajo časa, se opravičujejo, a prav sedaj je plenarna seja in tudi gospod Barroso je tukaj. S tem bi se morali zadovoljiti in požreti jezo ter grenkobo, ki jo občutimo ob takšnem ponižanju in ignoriranju? Iz naših ust so slišali nekaj krepkih in že so si pošiljali sms-e, da gre za urgenco. Ne boste verjeli na 10 min. so si podajali štafeto govorniškega odra tako, da je “postrešček” komaj printal kartice z njihovimi imeni.