Lojze Podobnik

Pesnik in odgovorni urednik revije Rdeči Veter, ki jo izdaja KPDK Komunist.

Dan reformacije je velik praznik, ta dan praznujemo obletnico, ko se je slovenski narod prvič zapisal med razvijajoče visoko kulturne narode v Evropi; praznujemo dan rojstva prvič zapisane slovenske besede v slovensko knjigo; praznujemo identiteto naroda, ki ga označujejo slovenske besede: naš jezik, s svojim besedoslovjem, s katerim lahko za vedno ohranimo slovensko misel, gradimo lastno kulturo in izobražujemo lastni narod, v lastnem jeziku. Temu se moramo zahvaliti vsem našim reformatorjem, ki so se že v 16. stoletju tega zavedali, zavedali pa so se tudi, da je treba Cerkev ločiti od države, da se razlastijo cerkveni fevdalci in da mora takratna oligarhija ljudstvu priznati več pravic, ki bi zagotavljale človeku bolj dostojno življenje.

V tistem času so se slovenski kmetje – tlačani začeli zavedati, da so le poceni delovna sila fevdalcev, da so revni in da so maksimalno izkoriščeni, zato se je v njih rodila želja po svobodi, po bolj dostojnem življenju; rodila se je želja po uporu, po puntu. Hoteli so več pravic, drugačne družbenoekonomske odnose, hoteli so bolj pošteno plačilo za delo in večjo veljavo na vseh področjih družbenega življenja. Slovenski puntarji so se z vilami in kosami uprli lastnikom zemlje, graščakom … in zgodili so se kmečki upori, požigi gradov, pobijanja fevdalcev … In upor naroda se je v tej obliki kar nekajkrat ponovil.

Pri vsej pestri zgodovini pa je še vedno večina Slovencev zatiranih, še vedno se delimo na dva družbena razreda: bogataše, ki so lastniki kapitala in večinski del naroda, ki so hlapci in jih kapitalisti izkoriščajo, slabo plačujejo in iz njih delajo zasvojene potrošnike z najnižjo mezdo.

Morda so to za nekoga bogokletne besede, morda bi moral pisati o visoki stopnji demokracije, ki nam jo zagotavlja naša ustava, morda bi bilo bolj pametno, da molčim, kot to počne večina Slovencev?

Vendar ne morem molčati, že zaradi zanamcev in vsega, kar se dogaja na politični sceni. Današnji status Slovencev je podoben statusu kmečkih puntarjev in kasneje v 19. stoletju statusu delavcev v kapitalističnem družbenem redu, zato v nas iskri misel in želja po spremembi, po uporu – naj nam se povrne status, ki smo ga že imeli: V nas se plodi komunizem, ki bo zatrl posedovalni odnos človeka do narave in drugih ljudi, zato potrebujemo reformatorje, novodobne upornike in ustvarjalce bolj poštenega družbenoekonomskega sistema: Želimo imeti bolj pošteno in odgovorno politično vodstvo.

Menim, da imamo dovolj energije in volje, zato postanimo REFORMATORJI 21. stoletja.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži