Lojze Podobnik

Pesnik in odgovorni urednik revije Rdeči Veter, ki jo izdaja KPDK Komunist.

Vse kar se piše v zadnjem času na puntarskih straneh je odraz naše puntarske misli. Vsi pisci se zavedamo, da je puntarstvo gibanje namenjeno ljudem in da Slovenija potrebuje korenite spremembe. Sedanji družbenopolitični sistem onemogoča razvoj demokracije, zanemarja ljudsko voljo in vključevanje množic v vse procese, ki bi pomagali obubožani državi, da bi se postavila na lastne noge. Vse dosedanje vlade so bile nesposobne in zelo mačehovske do državljanov. Predvsem so zagovarjale kapital in svoje lastne interese. Tudi zdajšnja strategija vlade je enaka. Varčevalni ukrepi slonijo na prebivalstvu, na delavcih, ki jim lastniki kapitala in država jemljejo delo in vse možnosti za normalno življenje. Ljudstvo postaja čedalje bolj revno, a državni organi z vlado na čelu pa sprejemajo ukrepe, ki ljudi spravljajo v obup, saj imajo težave, kako preživeti družino. Državljani rešujemo banke, obubožano gospodarstvo, tehnološke viške in lastnike podjetij, tovarn, da lahko kapitalisti dosegajo zadovoljive dohodke in dobičke od vloženega kapitala. Dobro plačani direktorji, menedžerji in uradniki v panožnih zbornicah nas nenehno opozarjajo, da je naše gospodarstvo nekonkurenčno in da so delavci predragi. Pri svojih izračunih uspešnosti je vedno pomemben le dobiček in kar je najbolj žalostno, je delavec za njih samo drago produkcijsko sredstvo. Brez milosti ga zavržejo in svojo proizvodno selijo v kraje s cenejšo delovno silo.

Potrebujemo nov družbeno ekonomski sistem in drugačno politiko vodenja države, najbolj pa potrebujemo novo ustavo, ki bo postavila temelje samouprave, v katero bodo vključeni vsi udeleženci družbenih organizacij. To je eden od najbolj pomembnih ciljev, kajti na teh temeljih bi se zgradila sodobna država, v kateri bi bila ljudem zagotovljena socialno varnost, odločanje pri vseh pomembnih vprašanjih in pri pravilni razdelitvi kapitala.

V slovenskem prostoru je veliko civilnih gibanj, ki se po svojih močeh upirajo vsem anomalijam v sedanji družbi. Njihovi cilji so podobni, skoraj identični. To je kar veliko število NE ZADOVOLJNIH, ki se upirajo državnim ukrepom in odločitvam lastnikov kapitala. Vsa ta gibanja so nastala v različnih okoljih, kjer tudi delujejo, vendar predvsem na ožjih interesnih področjih. Med njimi smo najbolj prepoznavni in delavni Puntarji, ki delujemo skoraj že v vseh slovenskih pokrajinah.

Puntarji smo močno civilno gibanje, ki slovenskemu človeku vlivamo zaupanje v boljši jutri. Naša naloga je, da svojo vizijo širimo med ljudmi, pridobivamo simpatizerje in ljudske množice po celi Sloveniji. Več nas bo, prej bomo zmagovalci. Kregati se, kdo je primeren in kdo ni, je neumnost. Vedno moramo izhajati iz svoje vizije, svojih pogledov in če naši sogovorniki tako mislijo in se z nami strinjajo, so to ljudje, s katerimi bomo spreminjali svet.

Bodimo povezovalni člen vseh civilnih gibanj, z njimi se dogovarjajmo, sodelujmo v posameznih akcijah in načrtujmo nove ukrepe. S svojim zgledom pokažimo, da nam ne gre za prevlado, pokažimo, da smo le borci za boljši jutri in da nam ni vseeno, kako bodo živeli naši zanamci, kaj se bo počelo z našim okoljem in vsemi dobrinami, ki nam jih nudi narava.

Vsaka odgovorna dejavnost potrebuje kratkoročno in dolgoročno načrtovanje, programe z jasnimi nalogami in roki in seveda tudi odgovorne nosilce in suvereno vodstvo. Brez tega ne bomo dosegli zaželenih ciljev. Med Puntarji je treba poiskati prave ljudi, ki bodo prevzeli vodenje gibanja, nekakšen kolektiven organ, ki bo odločal in sprejemal odločitve.

Zelo pomembna pa so tudi denarna sredstva, ki ne morejo sloneti samo na prostovoljnih prispevkih članov. Treba je izdelati strategijo pridobivanja sponzorskih in donatorskih sredstev. Zavedati se moramo, da vse dejavnosti ne morejo v nedogled sloneti na članih. Organiziran pristop ni zastonj (transparenti, brošure, obvestila, potovanja).

Imamo Združeno levico, ki se zavzema za podobne cilje, vendar pa se mi zdi, da je še vedno premalo aktivna. Gredo se podobno politiko sodelovanja z ljudmi, kot to počnejo vse pol. stranke. Ne vidijo potenciala v nezadovoljnih delavskih množicah, intelektualcih, ki zapuščajo državo, študentih, kmetih in tudi upokojencih. To so stotisoči, ki čakajo na boljši jutri, to je nezadovoljno ljudstvo, ki čaka na rešitve, na novo gibanje z novimi pogledi in na bolj pošteno demokratično vodenje. Državljani potrebujemo nove obraze, ki jim bomo verjeli in ki jih bomo znali poslušati. V ZL so ljudje, ki jim lahko zaupamo. Njihovi poslanci v državnem zboru so zagovorniki demokratičnega socializma in so zelo aktivni in tudi priljubljeni med ljudmi. Ljudstvo jih čaka na ulicah, delavci v tovarnah … Če tega ne bodo storili bo po njih.

Naj ne pozabijo, kdo jim je omogočil sedež v parlamentu.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži