na osnovi:

  • TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE z dne 25. junija 1991;
  • USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE z dne 25 junija 1991;
  • ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA (MSVN),
    z dne 12. junija 2002,
  • AKTOV O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA z dne 1. julija 1992 in z dne 13. novembra 1992;
  • ZAKONA O RATIFIKACIJI DUNAJSKE KONVENCIJE O NASLEDSTVU DRŽAV GLEDE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA, ARHIVOV IN DOLGOV (MDKND) z dne 21. junija 2002;
  • in drugih sprejetih dokumentov s strani R Slovenije,

da Republika Slovenija pozove vse druge države naslednice SFRJ, da pristopijo k dogovoru in ratifikaciji drugega dela SPORAZUMA O VPRAŠANJIH NASLEDSTVA, s katerim se bo lažje izvršil prenos vseh preostalih mednarodnih sporazumov SFRJ in njenih predhodnic na naslednice, kar se nanaša tudi in zlasti na Avstrijsko državno pogodbo (ADP), podpisano dne 15. maja 1955.

Republika Slovenija še ni v celoti in dokončno uresničila svoje legitimno pridobljene pravice do nasledstva ADP, katere sopogodbenica je bila SFRJ, ki je ADP ratificirala 14. novembra 1955. SFRJ je takrat s tem pridobila status "Pridružene sile te pogodbe". SFRJ je pripadala pravica, da pristopi k ADP, ker je tudi SFRJ izpolnjevala pogoj iz 37. člena ADP, ki pravi: "Vsaka članica OZN, ki je bila na dan 8. maja 1945 v vojni z Nemčijo in je tedaj imela status Združenega naroda in ki ni podpisnica te Pogodbe, lahko pristopi k Pogodbi in se šteje od dneva pristopa za Pridruženo silo te pogodbe". Status Združenega naroda je imela SFRJ v smislu Moskovske deklaracije iz leta 1943.

Republika Slovenija naj kot ena izmed pravnih naslednic SFRJ uresniči deponiranje svojega nasledstva SFRJ glede ADP pri Vladi Ruske federacije (kot depozitorju ADP) oziroma naj pri Vladi Ruske federacije deponira s strani Republike Slovenije ratificirano ADP.

Ta poziv sopodpisujemo:

Družbeno gibanje Skupnost (DGS), Neodvisni Sindikati Slovenije (NSS), Zeleni koalicija (ZK), Krščanski socialisti Slovenije (KSS), Društvo nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije (DNSOS), Lista SPS, Združenje Rdeči radikali (ZRR), Stranka humana Slovenija (SHS) Civilna družba za vse – družba DEL JMS Slovenije (CDZV - DEL JMS), Zveza domoljubnih društev Hervardi (ZDDH), Narodna stranka dela (NDS), Socialistična unija Slovenije (SUS), Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), Prapor svobode (PS), Stanka slovenskega naroda (SSN), Stranka dela (SD), Stranka enakopravnih dežel (SED), Stara pravda stranka prva (SPSP), Klub za zaščito voznikov in državljanov (KZVD), Zagovornik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (zagovornik ESČP), Zveza za primorsko (ZZP), Davkoplačevalci se ne damo (DPSND),

..........................,

S spoštovanjem!

Podpisniki poziva:

za DGS: Vojko Kogej

za NSS: Rastko Plohl,

Za ZK: Franci Černagoj, mag. Tomaž Ogrin

Za KSS_ Andrej Magajna

za DNSOS: Ivan Cencelj

za Listo SPS: Jože Kos Grabar ml.

za ZRR: Matej Kolmanič

za SHS: Miran Šic

za CDZV DEL JMS: Dušan Egidij Kubot

za ZDDH: Andrej Šiško

za NSD: Marijan Poljšak

za SUS: Boris Nemec

za OPS: …………..

za PS: Blaž Babič

za SSN: Majda Orožen

za SD: Franc Žnidaršič

za SED: Jožef Jarh

za SPSP: Ludvik Poljanec

za KZVD: Ludvik Poljanec

za zag. ESČP: Ludvik Poljanec

za ZZP: Pavle Gregorčič

za DPSND: Vili Kovačič

za ...

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži