Spodaj podpisane organizacije, gibanja, iniciative in posamezniki, v imenu protestnic in protestnikov na Generalno policijsko upravo in na v. d. generalnega direktorja policije, Andreja Juriča, naslavljamo protestno pismo, v katerem odločno obsojamo in zahtevamo javno opravičilo ter razjasnitev dogodkov na protestu v petek, 9. 10. 2020, ko je policija, ki naj bi zagotavljala javni red in mir, v več primerih brez razloga uporabila prekomerno silo.

Cilji


Naš cilj je uvesti univerzalni temeljni dohodek v celotni EU, kar bi vsaki osebi zagotovilo materialno osnovo in možnost za sodelovanje v družbi kot del njene gospodarske politike. Ta cilj se doseže v okviru pristojnosti, ki jih EU podeljujeta Pogodbi.
Cilji:
Od Komisije zahtevamo, da pripravi predlog o univerzalnem temeljnem dohodku v celotni EU, ki zmanjšuje regionalne razlike za okrepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU.

S tem bi uresničili cilj skupne izjave Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske Komisije iz leta 2017, da bodo „EU in njene države članice podpirale tudi učinkovite, trajnostne in pravične sisteme socialne zaščite, s katerimi se bo zajamčil osnovni dohodek“ za preprečevanje neenakosti.

Spletni naslov te pobude v registru Evropske komisije

Spletišče pobude: