Hugo (Martin Scorsese, 2011)


Uvod v razmišljanje, ki se je porodilo ob gledanju filma, je pripet na pomembno razliko v kapitalističnem načinu proizvajanja dobrin v 20. stoletju. Proizvodnjo dobrin, predmetov, objektov je namreč proti koncu stoletja zamenjala brezmejna proizvodnja kognitivnih vsebin, prepletenih s finančnimi špekulacijami, ki so zgodovinsko brez primere, z njo pa se je še pospešilo spreminjanje in preoblikovanje človekovih misli in vsega, kar sicer sestavlja osebnosti ljudi.

Grivasti vojak (War Horse, Steven Spielberg, 2011)


Pred desetletji so številni ljudje razmišljali, kako bi razvijali horizontalne socialne mreže brez voditeljev in osrednjih figur, brez središč in vrhovnih avtoritet. Egalitarnost in svoboda sta bili osnovni ideji, ki sta navadnim ljudem predstavljali predvsem možnosti lastnega izražanja. V taki perspektivi bi lahko vsak človek svobodno izražal sebe, svoje potenciale, vsi skupaj pa bi spoštovali različnost vsakega posameznika.