Tone Marinko

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Etnolog in kulturni antropolog Rajko Muršič ter evolucijska antropologinja, biologinja in kognitivna znanstvenica Zarja Muršič sta predstavila svoje poglede na končanje pandemije z družboslovnega in naravoslovnega zornega kota.

Izhajajoč iz dvomesečne izkušnje domačega laboratorija za spremljanje pandemije, sta predstavila globalne in lokalne perspektive, ki obsegajo spremenjene in nespremenjene načine življenja, primerjavo pristopov k obvladovanju epidemije po svetu, pričakovanja v naslednjih nekaj mesecih in letih, statistične in druge modelske pristope ter politične in kulturne dimenzije epidemije v Sloveniji ter pandemije po svetu.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Predavanje p. dr. Karla Gržana družno s pesmijo in besedo Adija Smolarja
Temeljna smer razmišljanja: Pogosto mislimo, da nas osvobajajo iz utesnjujočih bivanjskih stanj revolucije ali celo vojne. Po njih na šahovnici sveta nastopijo le novi »kralji«, ki kot ostale figure igrajo po utečenih, določenih jim pravilih. Smeh, ki temelji na (samo)zavesti (tako na osebnem kot družbenem nivoju) vrednega in izpostavlja v ironijo le nevredno (to, kar želimo prerasti – tisto, česar se želimo osvoboditi) je pot dejanske osvoboditve. O osvobajajočem smehu (in ne posmehu) bo tekla beseda in zvenela pesem.
Povezovalec Mag. Božo Rustja, urednik

Posnetek: Svitlana Prykhodko

Projekt Dodatno usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za socialno vključenost in prehajanje na trg dela.

Predavanje iz cikla Znamenite Slovenke

Predavajo: mag. Olga Paulič, dr. Vesna Koželj Oblak, Petra Platner, Mojca Slana, Meta Hvaliček, Marjana Rančič, Breda Levec, glasba Hana Feguš, violina

Dvorana Slovenske Matice v Ljubljani, 23.10. 2019

Posnela, uredila in objavila: Jerneja Čater

Predavanje iz cikla Znamenite Slovenke

Predavata dr. Katja Mihurko Poniž in dr. Bogomila Kravos Dvorana Slovenske Matice v Ljubljani, 25. 9. 2019

Posnela: Maruša Čater

Uredila in objavila: Jerneja Čater

V sodelovanju z Ženskim odborom MIRA pri Slovenskem centru PEN začenjamo niz predstavitev znamenitih Slovenk iz naše kulturne zgodovine in zgodovine znanosti na Slovenskem. Kot prvo bomo predstavili igralko Avgusto Danilovo, rojeno Gostič, ki se je rodila pred 150. leti. Znamenito gledališko ustvarjalko bosta predstavili dr. Katja Mihurko Poniž, profesorica s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, in dr. Bogomila Kravos, ki je o Avgustu Danilovi obširno pisala tudi v pregledu gledališke dejavnosti na Tržaškem Slovensko gledališče v Trstu 1848–2018, nedavno izdanem pri Slovenski matici.

O knjigah uvodoma. Razprava na temo: Z mesom iz farm dobimo substance obremenjene s hormoni, ostanki zdravil, meso je prežeto z žalostjo in razočaranjem živali. Kar mi od živali dobimo so substance, energije življenja in duševnosti. In da je danes toliko depresivnih ljudi, je deloma tudi zato, ker se s to depresijo hranijo. Če bi se pogovarjali o 4 delnosti narave in človeka, o mineralnem svetu, o rastlinskem svetu, o svetu živali in o človeku, potem bi lahko resnično na tem Steinerjevem prikazu ugotovili, da je vse kar je na svetu, naravnano na podporo človeku za njegov razvoj. Rastline nabirajo substance za človeka, žival določene sposobnosti, moči itd. in substance za človeka. In iz kozmosa vse priteka za človeka.

Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice

30 do 50% plodnosti je zemlja izgubila. Strokovnjaki v Sloveniji že govorijo o utrujenosti zemlje. Zemlja umira in naloga človeka je, da jo ponovno oživlja.

Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice

Posnetek: Mojca Dular

So v preteklih časih bolj spoštovali in cenili starejše zaradi njihove modrosti in izkušenj? Že antična Grčija je navkljub čaščenju mladosti spoštovala starejše filozofe, pesnike, vladarje. Tudi v rimski republiki so imeli starejši pomembno vlogo, npr. kot senatorji. Kako je danes? Jih danes dovolj spoštujemo?

Knjižnica Otona Župančiča

Plodnost zemlje se zmanjšuje. Sterilnost človeka gre zelo vzporedno z izgubo plodnosti zemlje.

Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice

Podkategorije