Posnetek: Šiško

Top pravniki 2012, Okrogla miya na kateri so sodelovali Lojze Ude, Matej Avbelj, dr. Janja Hojnik, Miro Cerar in Marko Pavliha.

Posvet Komisije za preprečevanje korupcije na temo etike na delovnem mestu. Govor varuhinje človekovih pravic, Zdenke Čebašek Travnik.

27.11.2012 je na Filozofski fakulteti potekalo obštudijsko predavanje o tem kako deifniramo vednost v kapitalističnem svetu in kateri so afirmativni principi, ki omogočajo artikuliranje nove vednosti. Predaval je dr. Dušan Rutar, filozof in psihoanalitik.

Petek, 30.11.2012

Posnetek: Šiško

Demonstracije v Ljubljani, podpora Mariboru Gotof je! 27.11.2012

Matic M. – Policija vrže solzivec v množico in množica dobesedno popeni in udari nazaj. Kratko poročilo z današnjega dne. Najprej mirni zbor na Trgu Svobode – skurili smo Lutko in s tem dali Kanglerju sporočilo in prižgalo se je tudi nekaj bakel. Potem se je naredil pomik s Trga Svobode do Občine Maribor. Barikade so na onemogočile dostop. Odvrženih je bilo nekaj bakel in nekaj močnejših petard – vzdušje fenomenalno – vzkliki, druženje, pogovarjanje med ljudmi, kateri se nismo poznali.
Nato, pa se je začelo vse čudno odvijat. Policija zahteva, da zapustimo proteste in odidemo domov, ker tega nismo storili, so množico ljudi, kjer smo bili vsi (mladi, starejši, starši z otroci) napadli policisti s konji. Takrat pa je začelo pokati, kdor se ni umaknil je dobil s pendrekom. Začel se je beg – še sreča, da ni prišlo do stampeda. Nato se ustavimo pred vhodom na Trg Svobode – naša zaščita pred »norimi - podivjanimi« policisti so bili avtomobili. Med te avtomobile se niso mogli prebit, ker so imeli ščite. Prileti helikopter, kateri poziva naj se razidemo. Množica začne žvižgat in da jasno vedeti, da bomo ostali v mestu. Mi smo Maribor – to je naše mesto – in lopovi so nam ga ukradli in sedaj se borimo za njega.

V torek, 27. novembra, ob 19h bo Tomo Križnar imel predavanje z naslovom "Vsak ima pravico biti viden"
v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Kljub novim “Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij”, za katera se je obljubljalo, da bodo v prid transparentnosti in pravičnosti pri delitvi sredstev FIHO, so navade funkcionarjev invalidskih organizacij kot železna srajca. Druščina se je 19. in 20. 11. 2012 ponovno zarotniško zbrala v domu Dva topola, v Izoli. Stara, nezakonita praksa delitve denarja FIHO v Izoli se mirno nadaljuje, gre za več kot 22 milijonov EUR; od tega 65% za 29 invalidskih organizacij. Ne le da se tukaj zberejo funkcionarji združeni v NSIOS, ampak nekateri od teh so tudi člani Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in sicer tu najdemo Vladimirja Pegana, predsednika, Iva Jakovljeviča, Mirjam Kanalec, Matejo De Reya, Matjaža Juharta, Draga Šajna in Romana Velikonjo. Po večerji se »komisija v Izoli« dokončno odloči kako bodo na FIHO razdelili sredstva v letu 2013. Pri njihovem nečednem početju jih zmotijo le pričakovani udori janičarke (tako me ljubkovalno kliče Šuštaršič) Elene Pečarič in njenih spremljevalcev. A pred temi se z lahkoto ubranijo z najemanjem varnostne službe, ki pa je tokrat zatajila. Martini Piskač je celo uspelo priti na sam kraj zločina kjer jih je zasačila »in flagrante«. Z grozo Borisa Šuštaršiča, ki mu nič ni bilo jasno kaj se dogaja. Besno je zavpil: »koga jaz plačujem«! Mi pa vpijemo: »kriminalisti pohitite in nas lopovov že enkrat odrešite«!