V Knjižnici Otona Župančiča je v sredo, 14.11. 2012 potekalo predavanje dr. Dušana Rutarja z naslovom Komunizem ob izidu istoimenske knjige. Komunizem je kompleksna ideja, s pomočjo katere ljudje lahko spoznajo resnično jedro kapitalističnega življenja in družbenih odnosov, ki jih sicer nujno živijo vsak dan.

"Vzemite mi vse, pa bo gospodarstvo cvetelo", "Diplomo lahko kupiš, pameti pa ne", "Kar Janša skuha, slaba juha", "Slovenija je najbolj konkurenčna v korupciji", “Rešimo pamet, ne bankirjev!” je s transparenti opozarjalo več kot 30.000 protestnikov na demonstracijah proti varčevalnim ukrepom.

Nova depresija (The New Depression: The Breakdown of the Paper Money Economy, Richard Duncan, 2012)

Politiki hočejo v teh časih navadnim ljudem naložiti občutke krivde, češ da so v preteklosti preveč zapravljali in najeli preveč kreditov, zato morajo sedaj zategovati pasove in vračati dolgove. Tako razmišljanje je bodisi izraz totalne ekonomske nepismenosti ali zlonamerne manipulacije z daljnosežnimi posledicami.

Jesenska filemska šola se je letos pričela s predavanjem Mladena Dolarja, Biti ali ne biti? Da, prosim. Mednarodni simpozij filmske teorije je letos potekal pod naslovom "Najprej kot komedija, nato kot farsa: Lubitsch v Ljubljani" pod filozofsko obarvan drobnogled je tokrat vzela vse premalo obravnavanega genija komedije Ernsta Lubitscha.

Posnetek: Šiško

Društvo Integriteta je 25.10.2012 organiziralo okroglo mizo, z naslovom "Pasti nepremišljenega sprejemanja zakonodaje po nujnih in skrajšanih postopkih in posledice za nacionalni sistem integritete". K razpravi so bili vabljeni: informacijska pooblaščenka Natašo Pirc Musar, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Rok Praprotnik, direktor CNVOS-a Goran Forbici, izvršna direktorica Združenja Manager Sonjo Šmuc, predsednik Računskega sodišča dr. Igor Šoltes, ter generalni sekretar Vrhovnega sodišča Janko Marinko.

In še poslanec Vogrin o tem, kako delajo njegovi kolegi

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO je danes sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2012 v višini dobrih 26 milijonov evrov in finančni načrt za leto 2013 v višini skoraj 23 milijonov evrov. Javni razpis FIHO za leto 2013 bo objavljen 12. oktobra. Pod krinko izpolnjevanja zahtev Računskega sodišča RS so na FIHO sprejeli nova »Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij« ter spletno aplikacijo za javne razpise za sredstva FIHO. Celoten koncept gre prav v nasprotni smeri od priporočil iz revizijskega poročila z dne 09.11.2009. Da bi nam preprečili vstop in pogled v transparentnost delovanja so najeli varnostnike in s tem grobo kršili tudi Poslovnik o delu FIHO, ki v drugem členu določa, da je delovanje organov FIHO javno. Na seji smo pogrešali prisotnost vabljene Alenke Jeraj, predsednice Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bi lahko videla kako »odkrito« poslujejo v FIHO in preverila smotrnost naložbe za več kot pol milijona evrov Društva distrofikov Slovenije. Do kdaj bomo še morali čakati na nov razpis za mesto direktorja FIHO? Na oba stanovska društva novinarjev smo poslali prošnjo za pomoč, posredovanje in zaščito novinarskega dela, saj smo bili opozorjeni, da nam bodo z varnostniki poskusili preprečiti vstop in prisostvovanje na seji, na odziv še vedno čakamo. Saj seje javne in odprte. Snemanje predhodne seje nam je bilo fizično onemogočeno in z njihove strani je bila poklicana policija, ki pa ni ugotovila motiva za posredovanje. Posnetek tega dogajanja si lahko ogledate v tem prispevku. Prav tako pričakujemo odziv Vlade RS na naše pisanje Vlada podpira invalidsko mafijo? Boris Šušteršič, ki je na vseh sejah prisoten kot predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije, je izrazil zadovoljstvo, da Zakon o osebni asistenci ni bil sprejet, ker bi jim le-ta podrl celoten sistem planov FIHO.