Predavanje Roka Kralja, 20.12.2012 z naslovom "Alternative so!"

PROTI MANJŠANJU MOŽNOSTI VPISA NA GIMNAZIJO LEDINA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport je 12. 12. 2012 nepričakovano in v nasprotju s predlogom Sveta Gimnazije Ledina odločilo, da bo v šolskem letu 2013/14 omogočen vpis enemu oddelku manj, kot je to za našo šolo običajno že vrsto let in kot dopuščajo naše prostorske in zaposlitvene zmožnosti. Kot razloge za svojo odločitev ministrstvo navaja upadajoč trend vpisa v naš program, proračunske zmožnosti in mrežo šol.

Pri tem je ministrstvo očitno spregledalo dejstvo, da na Gimnaziji Ledina ne beležimo upada vpisa prvošolcev, ampak je vpis zaradi prevelikega interesa tistih, ki bi radi postali ledinci, že vrsto let zaradi kadrovskih, prostorskih, organizacijskih ipd. razlogov omejen. Odločitev o zmanjšanju števila vpisnih mest na naši gimnaziji tako po nepotrebnem in grobo posega v pravico mladih državljanov do izbire šole in posledično manjša dostopnost do gimnazijskega programa.

Prav tako zmanjševanje možnosti vpisa na Gimnaziji Ledina ne bo pripomoglo k večji vzdržnosti javnih financ, saj je ministrstvo pri svoji odločitvi spregledalo, da je gimnazija v primerjavi s po obsegu podobnimi programi najcenejša. Poskus izboljševanja proračunskih zmožnosti z omejevanjem vpisa v gimnazijski program, ob predpostavki, da bo tudi v bodoče vsem izobrazbe željnim mladostnikom dostop do nje omogočen, je zato vsaj vprašljiv.

Gimnazija Ledina se nahaja v neposredni bližini ljubljanske železniške in avtobusne postaje in kot takšna zagotovo predstavlja pomemben element v obstoječi mreži gimnazij. Manjšanje možnosti vpisa bo tako še zaostrilo probleme s prevozom pri velikem številu tistih bodočih prvošolcev, ki bodo v času šolanja vezani na javni potniški promet. Nepotrebno manjšanje možnosti vpisa na naši šoli bo tako mrežo gimnazij kvečjemu osiromašilo.

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev odločno nasprotujemo arbitrarnemu administrativnemu ukrepu, ki, ne da bi izhajal iz dejanskih razmer, neupravičeno spreminja položaj in vlogo Gimnazije Ledina v našem izobraževalnem sistemu. Nasprotujemo ukrepu, ki vnaša med nas negotovost in s tem omejuje možnost nadaljnjega kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela, temelječega na skorajda že 150-letni tradiciji in za katerega smo že pred časom prejeli srebrni častni znak svobode RS. Zlasti pa mu nasprotujemo zaradi vseh tistih mladostnikov, ki bi jih glede na naše zmožnosti lahko sprejeli med ledince, a jih ne bomo smeli.

Peticijo lahko podpišete s klikom na spodnji naslov:


http://www.pravapeticija.com/proti_manjanju_monosti_vpisa_na_gimnazijo_ledina

ZA ohranitev vpisa na Gimnazijo Novo mesto

Spoštovani novomeški gimazijci, bivši, sedanji in vsa slovenska javnost!

Nepričakovano smo prejeli dopis pristojnega ministrstva za šolstvo, da z naslednjim šolskim letom ukinjajo en oddelek v 1. letniku. S to neargumentirano odločitvijo se absolutno ne strinjamo in ji ostro nasprotujemo, saj odločitev ministrstva ruši integriteto najpomembnejši izobraževalni ustanovi na Dolenjskem in hkrati najstarejši v Sloveniji.

Ne moremo razumeti, da se med vsemi gimnazijskimi programi v Novem mestu in regiji zmanjšuje vpis ravno na Gimnaziji Novo mesto, kjer so dijaki izjemno uspešni na tekmovanjih v znanju in na maturi. Letos je bilo na naši šoli 22 zlatih maturantov, medtem ko nobena od gimnazij v Dolenjski regiji (brez Bele krajine) zlatih maturantov ni imela. Ravno tako so naši dijaki dosegli nadpovprečno število točk na maturi (SLO=20,21 točk, Gimnazija Novo mesto=21,07 točk).

S pristojnega ministrstva nismo prejeli nobenih analiz in utemeljenih argumentov o vzrokih za manjšanja vpisa.

Poklicni profili, za katere se odločajo naši dijaki, so v Dolenjski regiji izjemno iskani. Bivši dijaki Gimnazije Novo mesto so generatorji razvoja širše Dolenjske regije in Slovenije.

Z ukinitvijo enega oddelka na Gimnaziji Novo mesto v šolskem letu 2008/2009 je bila Dolenjska regija že prikrajšana za vsaj 30 potencialnih intelektualcev, zdaj ji grozi ponovni rez.

Podrobnejšo argumentacijo našega nesoglašanja si lahko preberete tukaj.

Prosimo vas, da nas podprete pri ohranjanju vloge in pomena Gimnazije Novo mesto za širšo Dolenjsko regijo in Slovenijo.

Iskrena hvala v imenu vseh gimnazijcev

Natalija Petakovič, ravnateljica

Peticijo lahko podpišete s klikom na spodnji naslov:

http://www.pravapeticija.com/za_ohranitev_vpisa_na_gimnazijo_novo_mesto

YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je 12.12.2012 organiziralo predavanje dr. Dušana Rutarja z naslovom Hendikep, mladost in konec sveta

Na današnji seji Sveta FIHO se je odločalo o razdelitvi sredstev za leto 2013 in sicer 22.850.500 eur. Ker smo želeli prisostvovati pri tako pomembnem dogodku, smo že v ponedeljek v skladu z »novimi pravili« najavili svoj prihod. Želeli smo se prepričati, ali je naval na to sejo res tako velik, da se ne bi našel še kotiček, kjer bi se lahko parkirala z vozičkom. Na seji so med drugim potrdili tudi povišano plačo direktorja na 75.000 eur, sejnine in stroški prevoza članov organa FIHO bodo znašali 79.000 eur, stroške, ki so povezani z objavo obvestil za javnost 8.000 eur. In kar 40.000 za stroške, povezane s proslavljanjem 15. obletnice FIHO! Največ denarja so tradicionalno dobile Zveza slepih in slabovidnih 1,792 milijona evrov, Zveza gluhih in naglušnih 1,675 milijona evrov, Društvo distrofikov 1,266 milijona evrov. Ne le, da se sredstva delijo v Izoli za zaprtimi in strogo varovanimi vrati, v krogu izbranih invalidskih organizacij, še preden jih pristojna Komisija za dodeljevanje sredstev invalidskim organizacijam FIHO sploh oceni, kjer so prisotni tudi vsi člani te komisije, ampak prav tako je iz ponovne razdelitve za leto 2013 očitno, da se sredstva delijo po naprej dogovorjeni »indeksaciji«. Dramatično napeto, a hkrati žalostno zaradi ignorance večine.

Posnetek: Šiško

Top pravniki 2012, Okrogla miya na kateri so sodelovali Lojze Ude, Matej Avbelj, dr. Janja Hojnik, Miro Cerar in Marko Pavliha.

Posvet Komisije za preprečevanje korupcije na temo etike na delovnem mestu. Govor varuhinje človekovih pravic, Zdenke Čebašek Travnik.

27.11.2012 je na Filozofski fakulteti potekalo obštudijsko predavanje o tem kako deifniramo vednost v kapitalističnem svetu in kateri so afirmativni principi, ki omogočajo artikuliranje nove vednosti. Predaval je dr. Dušan Rutar, filozof in psihoanalitik.