Ljubljana, 7.11.2013

V uredništvo smo prejeli pismo, ki ga v celoti objavljamo.

Branko Perović, bivši predsednik Društva gluhoslepih Slovenije – Dlan in Goran Badicović, bivši podpredsednik društva, sva se odločila javno spregovoriti o nepravilnostih in krivicah, ki se dogajajo v društvu. Ko sva v časopisu Dnevnik prebrala pismo YHD - Poziv k ustavitvi ropanja javnih sredstev FIHO sva v zapisu prepoznala kar nekaj spornih ravnanj, ki sva jim bila priče tudi sama v Društvu Dlan.

Društvo je bilo ustanovljeno za gluhoslepe uporabnike, ki imajo specifične potrebe in torej ustreznih storitev ni na voljo niti v Zvezi gluhih in naglušnih, kakor tudi ne v Zvezi slepih in slabovidnih. Sedaj je društvo “prevzeto” s strani strokovne delavke Simone Gerenčer Pegan, žene Vladimirja Pegana, do pred kratkim predsednika Komisije FIHO za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam in člana Sveta FIHO, ki je bil strani DZ RS zaradi nasprotja interesov razrešen obeh funkcij. G. Pegan je tudi član nadzornega odbora Društva Dlan. Ga. Pegan v društvu ni le strokovna delavka, ampak istočasno opravlja tudi tolmačenje med člani, kar je seveda sporno, ko se pogovarjamo in diskutiramo na sestankih. Njena vloga na obeh pozicijah hkrati ne more biti objektivna, oz. nevtralna.

Zakonita zastopnica pa je sedaj Petra Rezar (prej članica upravnega odbora, sicer gluha oseba, ki pa ni gluhoslepa kot bi se za društvu spodobilo; gluhoslepi smo v marsičem ovirani, a ne nezmožni samostojnega vodenja lastne organizacije. Tudi sicer se zadnje čase k članstvu na veliko novači gluhe osebe (pribežnike Zveze gluhih) kar samo po sebi ni sporno, a pravzaprav smo dejansko gluhoslepi člani zgolj še manjšina. V letu in pol smo bili kar trije člani izključeni na podlagi neresničnih obtožb in manipulacij s članstvom; Metka Knez, prva predsednica in midva. Vsi trije od takrat ne prejemamo nobenih storitev, ki jih društvo izvaja, čeprav so društva z javnim interesom dolžna svoje storitve nuditi tudi nečlanom. Oba sva bila sporno razrešena, saj nisva imela možnosti zagovora, takoj potem, ko sva opozorila na nepravilnosti in prirejanja poročil FIHO glede porabljenih izplačil namenskih sredstev v letu 2011. Sporna nakazovanja so bila izvedena Petri Rezar na Društvo učiteljev gluhih Slovenije v višini 1500 evrov in Simoni Gerenčer Pegan na njen s.p. v višini 3000 evrov. Oba izdana računa nosita datum 30.12.2011 čeprav je korespondenca o tej nameri potekala 27.3.2012, kar govori o dejstvu, da je datum ponarejen. Za vse imava dokaze in fotokopije računov. Na to dejstvo naju je s svojim e-mailom opozorila takratna računovodja, ki je bila tudi odstavljena. To je bil dovolj velik razlog, da se je priredila konstrukcija obtožb in so naju razrešili iz funkcij ter hkrati izključili iz društva. Z vsemi dokazi sva se že v lanskem letu obrnila na direktorja FIHO Štefana Kušarja, ki je zadeve fotokopiral ter ga prosila zahtevala za izreden nadzor FIHO, a je vse obmolknilo. Podobno se je zgodilo tudi na MDDSZ, direktoratu za invalide, kjer sva zgodbo zaupala ga. Dular, ki nama je pomoč obljubljala, a nato ni bilo nobenega ne pisnega, ne ustnega odziva. Napotila sva se še na Ministrstvo za notranje zadeve, Inšpektorat RS za notranje zadeve, kjer sva 17.4.2012 pooblaščeni uradni osebi Lavri Bezovnik podala prijavo kršitve določb Zakona o društvih, še do danes nisva prejela nobenega odgovora o izvedenem postopku preverjanja.

Žalostno je tudi dejstvo, da je v zadnjem mesecu bilo kar nekaj predstavitev našega društva v medijih, celo srečanje s predsednico vlade ga. Alenko Bratušek, kjer se je poudarjalo, da se gluhoslepi prvič predstavljajo v javnosti. To nikakor ne drži.

Nimava več nobene želje po kakršnikoli funkciji v društvu, a želiva kot gluhoslepi osebi imeti dostop do storitev, ki jih društvo izvaja, prav tako si v okviru društva želiva razvijati dejavnosti za gluhoslepe na področju športa, saj imava obilo osebnih izkušenj, ki bi našemu članstvu bile dobrodošle. Pričakujeva tudi, da se to društvo vodi transparentno in dejansko v dobrobit ljudem, ki jim je namenjeno, saj smo že tako na mnogih področjih izključeni in diskriminirani; najbolj pa boli, da v lastnem društvu.

V upanju na odziv od odgovornih, vas lepo pozdravljamo,

Branko Perović

Goran Badicović

V vednost:

FIHO

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada RS

Predsednik RS

Komisija za preprečevanje korupcije

Urad varuhinja človekovih pravic

DZ RS, Odbor za delo družino, socialne zadeve in invalide

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži