Posnetek: Vita Nastran

Simona Kustec Lipicer se je v vlogi osebne asistentke pri Eleni Pečarič odlično odrezala, saj je poklazala občutek za dotik in pravilne prijeme ter delala po navodilih uporabnice. Tri intenzivne in prijetne ure za okušanje pomena osebne asistence za neodvisno življenje.

"S Simono sva iz Državnega zbora najprej odšli v pisarno YHD kjer sem zaposlena kot strokovna vodja programa Neodvisnega življenja hendikepiranih, ki nudi za uporabnike po celi Sloveniji osebno asistenco. Trenutno imamo na programu 109 zaposlenih asistentov in asistentk. Simona je po nareku tipkala dopis za uporabnike, nato sva si vzeli pavzo za cigaret, potem pa odšli na obisk v DSO Bežigrad, kjer je oddelek mlajših invalidov. Z obiskom sem Simoni želela pokazati del mojega dela na terenu, hkrati pa tudi dimenzijo problema, ki bi se rešila z uzakonitvijo pravice do osebne asistence.Mnogim mladim, ki živijo v institucijah so odvzete osnovne človekove pravice in pogosto so tudi okradeni možnosti izbire in dostojanstva. Srečanja s stanovalci nismo snemali, ker bi posamezniki lahko imeli zaradi tega negativne posledice. Na koncu pa sva odšli k meni domov, kjer je Simona osvojila osnove aspiracije, ki je zame življenjskega pomena in zato jo mora znati izvajati čim večji krog ljudi, ki me obkroža. Ko je nuja je potrebno ukrepati. Glede na standarde in normative, ki veljajo v zdravstvu, lahko aspiracije izvajajo zgolj višje medicinske sestre ali celo zgolj zdravniki, npr. menjava kanile! Jaz pa kljub temu, da potrebujem t.i. zdravstveno nego, s pomočjo osebnih asistentk živim povsem običajno in aktivno življenje. Zato je tudi moja pravica, da razpolagam s svojim telesom ter priučim kogarkoli želim, da mi nudi pomoč. Predvsem se izogibam osebam z zdravstveno izobrazbo ali predznanjem. Simona je torej postala ena od mojih rezerv."

Akcija »Poslanec osebni asistent« je izvedena v okviru projekta Mreža za deinstitucionalizacijo. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete, institucionalne in administrativne usposobljenosti, prednostne usmeritve, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži