V četrtek, dne 19.4.2012 ob 12.00 je Koalicija za ločitev države in cerkve organizirala tiskovno konferenco nekateri so predstavili stališča v zvezi z ločitvijo države in cerkve ter njenega državnega financiranja, predvsem v luči vse pogostejših napadov katoliške cerkve na koalicijo in njeno peticijo za zbiranje podpisov za odpravo državnega financiranja rimskokatoliške cerkve.
Katoliška cerkev namreč trdi, da so stališča koalicije v nasprotju z ugotovitvami ustavnega sodišča o ločitvi države in cerkve in državnega financiranja cerkve in da pozivajo k izločitvi cerkve kot verske skupnosti iz javnega življenja, k onemogočanju izvrševanja individualno in kolektivno zagotovljene ustavne pravice do verske svobode in rušijo enakopravnost med organizacijami civilne družbe. (Vir: http://katoliska-cerkev.si/locitev-med-drzavo-in-verskimi-skupnostmi-ter-njihovo-financiranje)

Cerkev zato stališča koalicije ocenjuje kot netenje nestrpnosti in spodkopavanje demokratičnih temeljev.
V koaliciji smo prepričani, da delujemo v skladu s slovensko ustavo in da naša stališča glede ločitve države in cerkve oz. državnega financiranju niso v nasprotju z ustavo in zato ne morejo pomeniti netenja nestrpnosti in spodkopavanja demokratičnih temeljev družbe. Nasprotno, stališča koalicije so pomemben prispevek k demokratični razpravi o ločenosti države in cerkve ter financiranju cerkve iz javnih sredstev – ta razprava pa ne poteka samo v Sloveniji, temveč še v mnogih drugih državah. Zato so cerkveni napadi na koalicijo neutemeljeni.
Kot »jabolko spora« se ves čas pojavlja državno financiranje katoliške cerkve. Cerkev pravi, da je finančna pomoč države cerkvenopravnim osebam v skladu z Ustavo RS in da je to potrdilo tudi ustavno sodišče. Iz omenjenega bi izhajalo, da je vsaka državna finančna pomoč cerkvi oz. njenim cerkvenopravnim osebam v skladu z ustavo. To ne drži. Iz točke 130 odločbe Ustavnega sodišča z dne 15.4.2010 izhaja, da državno financiranje verskih skupnosti samo po sebi ni ustavno nedopustno, vendar ne sme nasprotovati načelu o ločenosti države in verskih skupnosti in zlasti iz tega načela izvirajoči zahtevi po verski nevtralnosti države. Ustavno sodišče torej veže državno financiranje cerkve predvsem na versko nevtralnost.
Širjenje in obramba vere je bistvena in stalna dolžnost katoliških vernikov, tako laikov kot klerikov, in seveda vseh cerkvenopravnih oseb. Vsa cerkvena dejavnost je torej usmerjena v širjenje vere, za kar cerkev uporablja vsa sredstva. Če država gmotno pomaga cerkvi, le-ta tako ali drugače uporabi ta sredstva za širjenje svoje vere. To pa pomeni, da država ni več versko nevtralna, kajti postavila se je na stran cerkve, saj ta z državnimi sredstvi tako ali drugače širi svojo vero. To velja tudi za področje socialne države, kjer bi lahko država po mnenju ustavnega sodišča gmotno pomagala cerkvi. Namreč, tudi Karitas je ustanovljen za širjenje in obrambo vere in je dobrodelnost de facto in de iure drugotnega pomena, kar pomeni, da se tudi tu uporablja državni denar za širjenje vere. Več o vsem tem http://katoliska-cerkev.si/locitev-med-drzavo-in-verskimi-skupnostmi-ter-njihovo-financiranje.

Za Koalicijo za ločitev države in cerkve, Herman Graber in Vlado Began. Peticijo za odpravo državnega financiranja rimskokatoliške cerkve je podpisalo že več kot 28.000 ljudi (elektronsko in lastnoročno). Vabimo vas, da jo podpišete tudi vi, http://www.locitev-drzave-cerkve.org

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži