SPOROČILO ZA JAVNOST

Okrepitev samooskrbe ali uničenje najboljših kmetijskih zemljišč? Poslanci, odgovornost je vaša!

Ljubljana, 5. junij 2012

Skupina 40 poslancev vladajoče koalicije (brez poslancev SLS) vlaga predlog Zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bi ukinil plačilo nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

Okoljske nevladne organizacije ob tem opozarjamo na naslednja dejstva:

- da so rodovitna tla neobnovljiv naravni vir, ki je osnova za pridelavo hrane in za prehransko varnost države;

- da so ob naraščanju svetovnega prebivalstva in rastočih cenah kmetijskih pridelkov kmetijska zemljišča postala ena najbolj zaželenih strateških dobrin v svetovnem merilu;

- da je Slovenija na samem repu Evrope po obsegu kmetijskih zemljišč na prebivalca, zlasti najkakovostnejših (Slovenija ima na prebivalca le 880 m2 njiv in vrtov, povprečje EU pa je 2.236 m2/preb.);

- da so podatki o dinamiki nepovratnega izgubljanja najkakovostnih kmetijskih zemljišč v preteklih 20 letih v državi naravnost srhljivi: v l. 2010 smo pozidali že 7 ha kmetijskih zemljišč na dan – tako smo vsak dan izgubili eno povprečno veliko slovensko kmetijo;

- da se je SDS v svojem programu l. 2011 izrecno zavezala k izboljšanju zaskrbljujoče nizke prehranske samooskrbe v državi, enako pa so storile skoraj vse koalicijske in opozicijske stranke.

Dejstvo je, da sedanje nadomestilo za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, uvedeno l. 2011, tako rekoč edini ukrep za varovanje najboljših kmetijskih zemljišč pred pozidavo – torej nepovratnim uničenjem. Pri načinu obračunavanja nadomestila so morda na mestu izboljšave, vendar pa je najkakovostnejša kmetijska zemljišča, brez katerih oskrbe s hrano ni, potrebno zavarovati še temeljiteje, obenem pa je nujno razmisliti o ukrepih za povečanje njihovega obsega.

Dejstvo je tudi, da je nebrzdana in neracionalna gradnja (tudi na kakovostnih kmetijskih zemljiščih) v Sloveniji privedla do tega, da imamo danes ogromno praznih poslovnih prostorov in stanovanj, kar popolnoma izniči argumente predlagateljev, da je potrebno gradnje olajšati oziroma “poceniti”.

Predlagatelji Zakona o spremembah ZKZ se verjetno ne zavedajo, da se igrajo s prehransko varnostjo sedanjih in prihodnjih generacij prebivalcev Slovenije, do česar nimajo nobene pravice. V času, ko je trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri postalo vprašanje preživetja narodov, je predlog omenjenega zakona izjemno neodgovorna poteza. Tudi dejstvo, da podpisniki predlagajo sprejem zakona po skrajšanem postopku, kaže, da se teže svojega predloga ne zavedajo. Pod predlog podpisani poslanci SDS pa kažejo, da jim je za predvolilne obljube in program ter s tem za svoje volivce kaj malo mar.

Poslance pozivamo, da predlog nemudoma umaknejo oziroma da ga zavrnejo!

Anamarija Slabe,

strokovna vodja Inštituta za trajnostni razvoj

Podpisniki:

Cipra Slovenija

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za trajnostni razvoj

ITRES

Slovenski e-forum

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Združenje ekoloških kmetov Posavja, Dolenjske in Bele krajine

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži