Posnetek: Mirjana Brelih(Zelena nit), oprema: PEST - društvo za človekove pravice

Slovenija je edina država v Evropi, ki ni imela javne predstavitve 5G tehnologije, potrebno je odpreti javno razpravo. Minister za javno upravo je decembra 2019, umaknil sprejem strategije, ki bi bila pravna osnova, da AKOS nadaljuje s postopki uvajanja 5G. Civilna družba med drugim zahteva, da se držimo Zakona o varstvu okolja, ki narekuje načelo previdnosti pri uvajanju novih tehnologij. Zakon o varstvu okolja, 8. člen (načelo previdnosti): (1) Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi. (2) Če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži