Spoštovan g. Andrej Vizjak,

Pišemo Vam glede zavrnitve predloga Zakona o osebni asistenci invalidov, ki ste ga poslali na Vlado RS. Kot nam je znano ste brez kakršnihkoli argumentov predlagali, da se zakon ne obravnava v Državnem zboru in na njegovo vsebino ste podali negativno mnenje. S tem ste odvzeli že tako ranljivi in neprivilegirani družbeni skupini, kot so invalidi, pravico do soudeležbe pri zakonodajnem postopku. Zavedati se morate, da z zavrnitvijo predloga Zakona o osebni asistenci invalidov odvzemate svobodo in neodvisnost posameznikom in posameznicam, ki imajo pravico delati, ustvaijati, se učiti in zabavati, in v njihovem primeru vse,to omogoča le osebna asistenca. Ali povedano drugače, odločali ste ali smejo invalidi živeti enakopravno z drugimi državljankami in državljani.

V društvu Humanitas smo mnenja, da je potrebno invalidom omogočati, da živijo v skupnosti in enako kot drugi odločajo o svojem življenju, kar pa naj bi jim zagotavljala osebna asistenca na delovnem mestu, pri izobraževanju in pri vključevanju v okolje. Pozivamo vas tudi, da začnete slediti in uresničevati načela iz Konvencije o pravicah invalidov, kjer njen Akcijski program 2007-2013 pravi, da imajo vsi invalidi pravico, da enakovredno in brez diskriminacije izbirajo, kje in kako bodo živeli ter bodo polno vključeni v skupnosti.

Gospod minister pozivamo vas, da zagotovite vašo aktivnejšo vlogo pri zavzemanju za pravice invalidov in se ne poslužujte diskriminatornih praks, ki družbo in njene ranljivejše posameznike silijo v slabši življenjski položaj, saj vendar govorite za vse nas.

Hvala za vaše krepanje.

S spoštovanjem,

društvo Humanitas

predsednik dr. David Limon

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži