24.01.2012 je bila na sedežu gibanja TRS tiskovna konferenca na kateri so bili prisotni predstavniki NVO organizacij in političnih strank, 15 podpisnikov poziva »POROŠTVA ZA TEŠ6 – TOKRAT ZADNJIČ?«
(nova ofenziva TEŠ na državna poroštva)
Vili Kovačič, davkoplačevalci se ne damo
Miroslav Gregorič, samostojni raziskovalec
Gorazd Marinček, Slovenski e-forum

Skupna izjava:

POROŠTVA ZA TEŠ6 – TOKRAT ZADNJIČ ?

(nova ofenziva TEŠ na državna poroštva)

V HSE in TEŠ bijejo plat zvona. O tem priča prispevek v rubriki Aktualno v Delu z dne 4. januarja 2012 z naslovom »Od nove vlade v TEŠ pričakujejo nujno poroštvo« izpod peresa novinarja Boruta Tavčarja. Iz prispevka se vidi, kako v TEŠ že pritiskajo na novi parlament in bodočo vlado, da v proceduro vloži zakon o poroštvih za TEŠ6. Poteza je pričakovana, če upoštevamo, da je politična naveza šaleškega lobija v novem sklicu parlamenta enako, ali še bolj močna kot prej. Proti tej navezi nobeni argumenti ne štejejo, zato jih tu ne bomo ponavljali. V novem sklicu parlamenta je veliko poslancev novih, predvsem pa je mnogo več žensk. Prav na te apeliramo, da se ne podredijo direktivam strankarskih vodstev, pač pa uporabijo svojo vest in svoj razum in upoštevajo dejstvo, da poslancev niso izvolile stranke, temveč volivci.

TEŠ-ev »argument«, češ da predvolilna soočenja kažejo na večinsko politično podporo projektu, ne zdrži resne presoje. To podporo bo treba vsekakor še preveriti. Če bo v parlamentu na matičnih odborih izglasovano poroštvo, bomo predlagatelje in podpisnike predstavili javnosti poimensko, tako posameznike kot tudi politične stranke. Ne sme se zgoditi, da tako pomembna odločitev izgine izpred oči javnosti pod plaščem anonimnega strankarstva. Če to ne bo zadoščalo, pa v skrajnem primeru, projektu TEŠ6 »grozi« referendum. Na referendumu bo javnost odločila namesto politikov, ki si z oportunističnim ravnanjem ne upajo sprejeti dokončne odločitve o ustavitvi projekta. Večinoma z zelo prozornim izgovorom, da je namreč za zaustavitev projekta že prepozno.

Za zaustavitev projekta TEŠ6 nikakor ni prepozno !

Trditev, da je treba projekt le še dokončati je neresnična. Projekt je do zdaj realiziran na ravni četrtine do tretjine izvedbenih del. Velik del stroškov zaustavitve je možno povrniti z odprodajo nabavljene opreme ali s kompenzacijo za drugo opremo. Ustavitev projekta ne bi pomenila konca proizvodnje elektrike v TEŠ ! Obstoja namreč mnogo boljša opcija: posodobitev blokov 4 in 5 in njuno obratovanje do izteka življenjske dobe. Ta rešitev je tudi fleksibilna, saj lahko en ali oba bloka - upoštevajoč finančne možnosti države, razvoj novih tehnologij in sodelovanje lokalnega prebivalstva - ugasnemo že prej. Ta rešitev slovensko energetsko prihodnost ne bo zacementirala za štiri desetletja, energetski politiki pa daje nujen manevrski prostor za prilagajanje razmeram in novim razvojnim možnostim v naslednjih dveh desetletjih.

Vložek v posodobitev obstoječih blokov je finančno 10-krat manjši od vložka v TEŠ6, ki za povrh še vedno nima zaprte finančne konstrukcije, mnogi eksterni stroški pa so iz predračuna investicijske vrednosti popolnoma izpuščeni. Okoljsko gledano je posodobitev na zelo kratek rok sicer nekoliko manj učinkovita rešitev, na srednji in dolgi rok pa mnogo bolj.

Ustavitev projekta bi pokazala, da smo končno tudi v Sloveniji spoznali in začeli upoštevati ekonomsko načelo, ki pravi: »Nesmiselno je metati denar za izgubljenim denarjem«. Ali drugače povedano: že zapravljeni denar ne more biti alibi za novo zapravljanje.

Predlog posodobitve obstoječih blokov je Ahilova peta projekta TEŠ6, zato jo v TEŠ in HSE skrbno odrivajo na stran. Verjetno prav zato, ker demantira njihove zavajajoče trditve o električnem mrku in koncu elektrike iz TEŠ. Ne povedo pa, da bo s posodobitvijo za desetino investicijske vrednosti, omogočena celo večja proizvodnja elektrike ! Obenem bi bila proizvodna cena te elektrike nižja od današnje cene in skoraj dvakrat nižja od prihodnje cene elektrike iz TEŠ6 ! Za to obstojajo izračuni neodvisne stroke, ki je pod pritiski šaleškega lobija molčeča, v medijih nezaželena in zato v javnosti ne dovolj slišana. Zato naš apel ni samo komentar na citirano novinarsko poročilo, ampak tudi nujen poziv za ponovno odprtje medijskega prostora in vzpostavitev možnosti za enakopravno obravnavo vseh - tudi za TEŠ6 najbolj neugodnih - opcij. Mediji in javni interes bi morali biti pri tem zavezniki in ne nasprotniki.

S TEŠ6 odpiramo nova delovna mesta v Franciji, ne v Sloveniji

V priseganju, da moramo biti na francosko nemškem vlaku, smo bolj papeški od papeža. S TEŠ6 namreč slovensko gospodarstvo s skoraj milijardo € financira odpiranje novih delovnih mest v Franciji, ne pa v Sloveniji. To zgovorno dokazujejo številke iz novega investicijskega načrta NIP4 in drugih dokumentov.

Glede ugodnega posojila EIB, ki ga navajajo v TEŠ, je treba upoštevati, da je za zelo nizko obrestno mero v EIB možno dobiti posojilo za obnovljive vire energije (OVE - hidroenergetski sistem) brez državnih poroštev in s soudeležbo privatnih investitorjev. Kajti posojila za investicije v OVE, učinkovito rabo in posodobitev omrežij niso rizična, temveč perspektivna in donosna. Za tovrstne investicije pa bi bil, kot rečeno, zainteresiran tudi svež zasebni kapital. Tega pa v primeru TEŠ6, kljub vehementnim obljubam, ni od nikoder. Kar je že samo po sebi indikativen podatek.

Z nadaljevanjem projekta TEŠ6 in potrditvijo poroštev si Slovenija, glede doseganja deklariranih srednje in dolgoročnih okoljskih, energetskih in podnebnih ciljev, sama za vrat nastavlja zanko iz katere se ne bo mogla dolgo izvleči. Od deklaracij ne bomo mogli živeti, še manj bodo to zmogli naši vnuki. Le neumen gospodar vlaga v preteklost, kar pomeni, da če ne bomo trajnostno investirali zdaj, nam ni pomoči v prihodnosti.

Pozivamo parlament, da sprejme sklep o najmanj trimesečnem moratoriju na vse dejavnosti, ki pomenijo nadaljevanje projekta TEŠ6. V tem času pa naj strokovna ekipa pripravi neodvisno mnenje o smotrnosti ali nesmotrnosti nadaljevanja projekta. Prvi korak k temu bi bila strokovna revizija študije Evonik in izdelava nove študije, ki bo upoštevala realno življenjsko dobo 80.000 obratovalnih ur na blokih 4 in 5 in ne umetno nategnjenih 150.000 ur, skratka študije, ki bo strokovno korektno in cenovno pošteno upoštevala le dejanske stroške posodobitve blokov4 in5. Hkrati s tem pa pozivamo parlament in bodočo vlado, da upoštevajo pripombe vladne medresorske komisije glede umestitve trase Velenje Šentrupert v okviru avtocestnih povezav v okviru 3. razvojne osi.

V času moratorija je treba ugotoviti dejansko stanje in (ne)dokumentiranost finančnih odlivov. Na problem odtujitve dokumentacije je opozorilo že revizijsko poročilo firme PW Coopers. Tukaj bi se moralo delo nadaljevati, da se ugotovi, kdo in zakaj je odtujil dokumentacijo in za kakšne namene se je porabljal denar.

Upamo, da bo novi parlament našel toliko moči, da poroštev za TEŠ6, ki jih željno pričakujejo v HSE in TEŠ, ne bo odobril. K temu bomo po svojih močeh prispevali tudi podpisniki, ki se pridružujemo nedavnemu pozivu mreže Plan B za Slovenijo in skupaj zahtevamo ustavitev projekta TEŠ6.

Ljubljana, 09.01.201

Dr. Manca Košir, predsednica Gibanja TRS

Franci Černagoj, predsednik stranke Zelena koalicija – Zko

Gregor Golobič, predsednik stranke Zares

Mag. Martina Šumenjak Sabol, predsednica SLOBIOM

Mag. Jurij Bavdaž, Vodja skupnosti občanov Kooperativa

Vojko Kogej, Vesoljska tiskovna agencija VTA

Dr. Franc Pohleven, Vodja Slovensko gozdno-lesne tehnološke platforme

Jože Gorenc, član Zveze strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije

Robert Rogič, predsednik Civilne iniciative Kras

Jure Radišek, predstavnik Civilne iniciative Braslovče

Darko Krajnc, predsednik SMS, Zeleni Evrope

EKO KROG, Zasavje

Gorazd Marinček, Slovenski E-forum

Elena Pečarič, SEM-Si Stranka enakih možnosti Slovenije

Vili Kovačič, vodja Civilne iniciative DavkoPlacevalciSeNeDamo

2

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži