Udeleženci “javnega” posveta o predstavitvi stališč glede spreminjanja Ustave in referendumske ureditve, ki ga je sklical predsednik DZ-ja Janko Veber, od poslancev zahtevajo, da ustavijo postopek spreminjanja referendumskih določil v ustavi. Zdi se da je bil posvet sklican zgolj za videz, saj je večina prisotnih udeležencev predhodno poslala pisne predloge, ki pa jih ustavna komisija sploh ni obravnavala in torej tudi ni bilo nobenih odgovorov. Postopek naj bi bil že v takšni fazi, da vsebinske spremembe niso več možne.

“Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je njegova povezanost s civilno družbo.” (Spletna stran Državnega sveta RS)

Danes zvečer je zaprisegla nova vlada pod vodstvom Alenke Bratušek, ki naj bi državo popeljala iz politične in gospodarske krize. Tik pred prisego se je pred parlamentom zbrala skupina vstajnikov in glasno skandirala "Oblast ljudem, ne pa strankam", "Nihče nas ne predstavlja" in “Ne diskriminiramo, vsi ste gotovi”. Skupina je opravila protestni obhod parlamenta in se vrnila na Trg republike, kjer si je v protest poslancem, stari in novi vladi, neoliberalnemu sistemu in korupciji, nadela maske zombijev in jih nato zažgala. Ob zaključku protesta je policija legitimirala dve protestnici, ki sta obešali maske zombijev na količke ograje. Nekaj pa jih je z maskami nemo pričakalo poslance, ki so odhajali iz parlamenta. Spontani shod je sporočilo novi vladi, da vstajniki s protesti ne bomo odnehali, dokler ne dosežemo globljih strukturnih političnih in ekonomskih sprememb, ki bodo osnova za enake možnosti vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije in ne le predstavnikov obstoječe politične oligarhije in njihovih gospodarjev.

Spoštovane kolegice in kolegi!

Prejšnji teden smo prejeli še nepravnomočno obtožnico v zadevi "koroška deklica", ki mene, mojo ženo Jernejo in sodelavko Natalijo Markač bremeni storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe (190 člen KZ-1) in sicer po drugem odstavku:
(2) v primeru, da je dejanje povzročilo poslabšanje duševnega ali telesnega zdravja mladoletne osebe ali da je ogrozilo njen razvoj, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

Odziv političnih in ekonomskih elit Evropske unije na gospodarsko krizo je enoznačen – varčevanje! Kot Evropejke in Evropejci smo priča splošnemu napadu na socialno državo, socialne pravice in demokracijo, torej napadu na nas, ljudi. Zategovanje pasu se uresničuje z zniževanjem demokratičnega standarda in v odsotnosti razprave preko evropskih politik varčevanja, ki ukinjajo delovna mesta, silijo mlade v prekerno delo, zahtevajo globoke reze v sociali in hkrati izničujejo težko priborjene delavske pravice. Proces je izrazito nepravičen in mora biti ustavljen, saj varčevalne politike namesto ljudi rešujejo velike banke in korporacije. Evropske vlade s temi ukrepi rešujejo dolgove, ki so jih ustvarili finančni špekulanti in tajkuni, od navadnih državljanov pa zahtevajo, da bodo plačali krizo privilegiranih slojev.

Za nami je uspešna 4. Vseslovenska ljudska vstaja. Vstajnice in vstajniki smo, kljub klavrnemu vremenu, z množično prisotnostjo dokazali, da nas ni zanimal zgolj Janez Janša in da nismo nasedli slepilnemu manevru političnih elit. Morebitna nova, tako imenovana levosredinska vlada, ne ponuja novih rešitev. Nasprotno, zavezuje se istim ukrepom strukturnih reform, znotraj katerih bomo gospodarsko krizo plačali prebivalke in prebivalci, ob tem pa izgubili še socialne pravice, ki so rezultat preteklih družbenih bojev, ter skupno bogastvo, ki se je ustvarjalo s predanim delom več generacij. Zahteve Mreže za neposredno demokracijo tako ostajajo enake:

V kontekstu družbenopolitičnega dogajanja v Sloveniji, zaznamovanega s politično krizo in uličnimi protesti, smo bili zadnje čase priča vrsti javnih nastopov nosilcev političnih funkcij, ki se pri podajanju interpretacij dogajanja v državi, kot tudi pri podajanju možnih usmeritev za prihodnost slovenske družbe, poslužujejo zgodovinskih analogij, s katerimi vzpostavljajo vzporednice med trenutnim dogajanjem in predstavami ljudi o obdobjih in dogodkih, ki jih tovrstne primerjave obujajo.

Ne smemo izgubiti razočaranja, gneva in jeze, ki so nas pripeljali na trge in ulice; gojiti moramo svoja nabita čustva, da jih preobrazimo ter spremenimo v kreativno ustvarjanje novih alternativnih modelov v skupnosti. Ne smemo zadušiti ali omejiti ogorčenosti, saj je to tisto kar rabimo, da lahko obdržimo voljo in obrnemo smer in pometemo z vso korupcijo, hinavščino, sprenevedanjem obstoječih oblastnikov. Ne smemo izgubiti vneme in zagona, da spreminjamo svet, družbo ter razmere neenakosti in izkoriščanja.

Odprto pismo Borutu Pahorju, Alenki Bratušek in ustavnim sodnikom

V vednost.

Slovenska vlada je z Zakonom o vodah slovensko vodno dobro oziroma vodo 'spremenila' v lastnino vlade in s tem osnovno življenjsko tekočino odtujila slovenskemu ljudstvu. Vodo zakon celo zakonsko spreminja v prodajni produkt, tako kot je prodajni produkt zemlja, uran, nafta.

Vstaja prebivalk in prebivalcev Slovenije se nadaljuje. Ob koncu prejšnjega leta so Mariborčani k odstopu prisilili župana Franca Kanglerja, h koncu smo pripeljali tudi vladavino najslabšega predsednika vlade v kratkotrajni zgodovini države - Janeza Janše. S tem sta izpolnjeni prvi dve zahtevi vstajnikov, vendar smo še daleč od uresničitve vsebinskih zahtev.