Posnetek: Jerneja Čater

Govorili smo o poetičnosti filma v luči Bachelardovega koncepta poetike prostora. Zvočni učinki so v film prišli nekoliko kasneje, kakor pa osnovni zvok. Če je bila glasba pač prva med slišanimi filmskimi dodatki, je bila beseda tik ob njej. Razumevanje, poslušanje in gledanje filma pa je brez teh osnovnih zvočnih elementov precej drugačno.

V tokratnem srečanju smo spoznali tudi pomene in učinke, ki jih imajo ti elementi na samo filmsko umetnost - in na interpretacijo filmske podobe. Prav slednje pa je za današnjega filmskega gledalca izrednega pomena.

Iz cikla predavanj Kaj/kje je film?

Knjižnica Otona Župančiča, 29. jan. 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večeri - Knjižnica Domžale

Posnetek: Jerneja Čater

Na prvem predavanju v okviru novega cikla je predavatelj spregovoril o današnjih ideoloških praksah, zlasti pa o tem, kako nas spreminjajo v posameznike, namesto v subjekte.
Predstavil je Balibarjev koncept ideološke interpelacije in posodobil Althusserjevega.


Knjižnica Otona Župančiča, 19.1.2015

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Celje, december 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Na predavanju o filmu smo spregovoril o filmski estetiki, o filmu kot artistični propoziciji in viru artističnih emocij. Pri filmski glasbi pa smo opazovali ramerje med slišano besedo, glasbenimi filmskimi elementi in zvočnimi učinki.

Knjižnica Otona Župančiča, december 2014

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer z dr. Dušanom Rutarjem.

Knjižnica Domžale, december 2014

Posnetek: Mirjana Brelih

Predavatelj je tokrat govoril o sodobnem korporativnem napadu na edukacijske prakse, o kritični pedagogiki in sanjah o egalitarnosti.

Predavanje je iz cikla filozofskih predavanj Učitelji in učenci.

Knjižnica Otona Župančiča, december 2014

Posnetek: Mirjana Brelih

Govorili smo o filmskih vektorjih in o naravi filmske pripovedi skozi prizmo Kantove kritike praktičnega uma. Glede filmske glasbe pa smo pogledali in poslušali razmerje med tem kar se sliši in tistim, kar je povedano s tišino. Film je bil v svojih začetkih imenovan 'tihi' film (silent movie).

To mu daje tudi danes svoj pečat - še posebej takrat, ko razmišljamo o njegovem zvočnem delu kot o tistem, ki je zapolnjeval osnovno tišino. Vendar je tudi v sodobnem filmu tišina še zmeraj element, ki se mu je potrebno posvetiti s posebno pozornostjo.

Predavanje je iz cikla Kaj/kje je film?

Knjižnica Otona Župančiča, november 2014

Posnetek: Jerneja Čater

Branje knjig hrani naše misli in krepi um, vpliva na delovni spomin in storilnost, izboljša naše pogovorne in sporazumevalne sposobnosti, spodbuja ustvarjalnost, prežene osamljenost in pomaga osmišljati vsakdan. Kako - je povedal Dušan Rutar, filozof in psihoanalitik, navdušen bralec in pisec knjig ter njihov zagovornik.

Mestna knjižnice Izola

Tokrat smo govorili o učenju kot emancipatorični praksi. Sprehodili smo se skozi nekatere izdelke množične kulture in participatorične umetnosti, kot so hollywoodski filmi, renesančna dela Van Eycka, Donatella in Botticellija, pot pa sklenili s Claire Bishop in njeno knjigo Umetni pekel, da bi razumeli, zakaj so učenci v šolah še vedno v glavnem tiho.

Knjižnica Otona Župančiča, 17.11.2014