Predavatelj je spregovoril o razliki med osebnostjo in subjektom, o etiki in morali ter o zmožnosti človeških bitij, da si ustvarijo boljši svet, kot jim ga zagotavlja kapitalizem.

Jutri, v četrtek, 23. maja, ob 19.00, bo v Knjižnici Otona Župančiča predstavitev knjige Dr. Dušana Rutarja in dr. Mitja Reichenberg: Kje je Wagner? – o neskončnem vračanju istega

Filozofska fakulteta je v petek in soboto gostila mednarodni znanstveni kolokvij z naslovom What Emancipation? Marx's Futures ('Kakšna emancipacija? Marxove prihodnosti'). Kolokvij je bil organiziran v okviru raziskovalnega programa 'Filozofija', ki ga na Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete vodi dr. Slavoj Žižek in je v celoti potekal v angleškem jeziku.

V okviru cikla Kapitalizem skozi psihologijo dr. Dušana Rutarja je bilo v knjižnici Otona Župančiča, v ponedeljek, 15. 4. 2013 predavanje "Novi duh kapitalizma in psihologija vsakdanjega življenja". Predavatelj je govoril o paradoksu, ki se imenuje novi duh kapitalizma. Pokazal je, kako je materialistični kapitalizem vključil v svoje delovanje psihologijo in humanistiko, da bi laže izkoriščal ljudi, zlasti delovno silo in potrošnike. Zakaj je to storil? Da bi se ognil krizam in jih preložil na poznejši čas. Nekaj desetletij mu je to tudi uspevalo, sedaj pa je napočil čas vstaj in uporov, ki rojeva povsem drugačnega duha, zato spregovori tudi o njegovi naravi.

Naslednje predavanje je 20.5. ob 18.00 z naslovom "Psihologija osebnosti in prihodnost človečnosti". Predavatelj bo govoril o Levinasovi ideji, da smisel in namen človekove eksistence ni skrb zase, kot nas prepričuje kapitalizem, temveč skrb za drugega. Prihodnost človečnosti zato ni svet, v katerem egoistični posamezniki skrbijo vsak zase, kapitalizem pa skrbi za vse, temveč je svet, v katerem kapitalizma sploh ni, ljudje pa znajo skrbeti drug za drugega.

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije je organiziralo okroglo mizo z naslovom Ali Slovenija lahko premaga krizo?, v okviru cikla Slovenija in EU, na njej pa so sodelovali nekdanji minister Mihael Brejc, direktor poslovnega časnika Finance Peter Frankl, strokovnjak za volilne kampanje Sebastjan Jeretič in odgovorni urednik www.pozareport.si Bojan Požar. Pogovor je vodil Zijad Bećirović.

V pogovoru so sodelovali Lilijana Burcar, Primož Krašovec, Lev Kreft, Marko Kržan in Rastko Močnik, povezoval ga je Rok Kogej.

V knjižnica Otona Župančiča - Ljubljana je bilo predavanje Dušana Rutarja v okviru cikla Kapitalizem skozi psihologijo "Kapitalizem kot religija - religija kot kapitalizem" Naš kapitalistični svet je svet korupcije. V njem je edino zares vredno to, kar nima nobene cene. Moje življenje je brez cene, ljubezen je brez cene. Religija, ki tega ne more dojeti, je zgolj hrbtna stran kapitalističnega izkoriščanja ljudi. Naslednje predavanje je 15. aprila ob 18.00 z naslovom Novi duh kapitalizma in psihologija.

Delavsko-punkerska univerza je organizirala predavanje iz tematskega ciklusa Dvojna kriza evrointegracij v Klubu Gromka na Metelkovi. Trenutna dvojna kriza svetovnega kapitalizma in evropskih integracij je spodbudila predloge za njeno razrešitev, ki prihajajo z obeh strani političnega spektra.

Predlog Ustave RS prirejena po švicarskem predlogu, ob primerjavi z aktualno Ustavo RS.

Avtor: Bogdan Kristofer Meško

Del drugega predavanja dr. Dušana Rutarja iz ciklusa Psihologija v kapitalizmu, ki je potekalo v Knjižnici Otona Župančiča na katerem med drugim tudi odgovarja na vprašanje, kaj je v človekovi naravi takega, da je njihovo izkoriščanje sploh mogoče. Zanima ga tudi vprašanje, kaj psihologija sploh je in kako je mogoče - tudi z njeno pomočjo - obrniti svet na bolje. Naslednje predavanje bo 18. marca, naslov Kapitalizem kot religija - religija kot kapitalizem.

V diskusijah med vstajniki in vstajnicami se pogosto omenja primer Syrize iz Grčije. Syriza je heterogena politična formacija, ki je zakoreninjena v množičnih gibanjih proti krizni diktaturi. Na začetku lanskega poletja je imela celo realne možnosti, da zmaga na volitvah in sestavi vlado.