Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

V tokratnem srečanju smo primerjali najsodobnejše glasbene tokove, ki pa kljub svoji sodobnosti še vedno posegajo po vsem, kar nudi tudi preteklost. Srečali smo se s pojmi, kot so aleatorika, pa spektralna glasba in psiho-akustika, serialnost, nova enostavnost, dodekafonija in ambientalna glasba, med skladatelji pa so bili Steve Reich, Bruno Maderna, Luigi Nono, Milton Babbitt, Phillip Glass in še drugi ustvarjalci tega novega glasbenega sveta.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj Dušan Rutar je govoril o skupnem bivanju ljudi, komunizmu, svetu, njegovi usodi, singularnosti in etiki.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Domžale, maj 2016

Po romantizmu in neo-romantiki se moramo zazreti v nekaj, kar je pomenilo preobrat v mišljenju impresionizma in naturalizma. To je simbolizem, ki v glasbi predstavlja obdobje in idejo, da je možno prek glasbeno-vsebinskih elementov premišljevati stvari onkraj spoznavnega vsakdana.
Te doživimo kot simbolno meta-govorico umetnosti in tako prestopimo meje stvarnega, splošno znanega sveta.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Življenje je zaporedje biokemičnih procesov. Molekularni biologi skušajo razumeti in vplivati na te procese. Pri tem razvijajo nove laboratorijske metode, s katerimi skušajo odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj: Kako celica deluje? Kako uravnava svoje notranje procese? Zakaj se včasih uravnavanje zalomi in kako se to odraža v boleznih? Doc. dr. Tomaž Curk predava na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Vabimo vas, da si preberete članek o slovenski objavi v Nature: kako celica režira film življenja.

Skupina slovenskih znanstvenikov z različnih koncev sveta je s člankom v reviji Nature razgrnila še en delček velike slike. Pri objavi je vrste strnilo več Slovencev z različnih koncev sveta. Soavtor je tudi dr. Tomaž Curk iz Laboratorija za bioinformatiko na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI).

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Otona Župančiča,
april 2016Premislili in poslušali smo, kaj pravzaprav to obdobje pomeni, kako se je v njem spreminjala glasba po vsebinski, oblikovni in formalni plati. Poznavanje le-tega pa nas je popeljalo naprej v smeri neo-romanticizma in nove romantike, ki se pa skoraj nevidno povezujeta z modernizmom in se skoraj končujeta med obema svetovnima vojnama prejšnjega stoletja. Toda vzpon nove romantike se zgodi okoli leta 1950 predvsem v polju evropske popularne glasbe, ta pa se trdno oprime vsega, kar je 19. stoletje nekoč že ponujalo.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Domžale, 12. apr. 2016