Posnetek: Mirjana Brelih

Mnogi bi rekli, da danes čas teče izredno hitro. Tomaž Pangeršič meni, da ni res - čas teče svojo ustaljeno pot, oziroma nam ga narekuje višji sistem - univerzum! Intenzivnost sprememb, je tista, ki nam daje ta občutek. In le-te prihajajo praktično na vseh temeljnih področjih! Nedvomno gre za enega največjih prehodov v zgodovini človeštva!
Predavanje je osredotočeno na vpeljavo sprememb v praksi: predstavljena sta dva osnovna modela (povzeto iz prakse in izkušenj), ter predvsem psihološki faktor, ki ima pri uvajanju sprememb eno pomembnejših vlog.
Glavne tri izpostavljene spremembe skozi katere je tvoril predavatelj in ki se jim ne bomo mogli nikakor izogniti in bodo dodobra vplivale na celoten družbeni sistem so:
- Migracija – integracija
- Odnos do prehranjevanja
- Izreden znanstveni napredek (vpliv Umetne inteligence v povezavi z robotiko na zaposlovanje in podobno) - vključujoč idejo UTD.

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer - knjižnica Domžale, januar 2016

Posnetek: Jerneja Čater

Na tokratnem predavanju je predavatelj govoril o Kantovem razlikovanju med ugodjem in razumevanjem. Pokazal je, zakaj je dobro vezano na razumevanje, medtem ko je ugodje vezano zgolj na občutke.

Predavanje je v okviru cikla Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Srečevanje nas je tokrat pripeljalo do glasbe, ki se spogleduje z dadaizmom, torej umetniškim gibanjem, ki praznuje natančno svojo 100-letnico. Prav zvočna magija glasbe je dala možnost za razcvet te oblike ne-umetnosti, te edine prave anti-umetnosti. S tem se pokaže glasba kot tista, ki je zmožna odpreti vedno nove poti za mišljenje, poslušanje in razumevanje umetnosti zvoka.

Predavanje je bilo v okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer

Knjižnica Domžale

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

V Kulturnem domu Franca Bernika smo si ogledali film Huberta Sauperja Prihajamo v miru, po katerem je sledil pogovor s Tomom Križnarjem, ki zelo dobro pozna Sudan in Južni Sudan ter se vedno znova vrača tja. Afrika je žrtev spopadov civilizacij, vojn in izkoriščanja njenih naravnih bogastev.

Posnetek: Marjetka Matić

Ker se vrstijo glasbene ideje tokrat okoli umetniških -izmov, smo prisluhnili temu, kar nosi v sebi konstruktivizem. Prav gotovo se vsi strinjamo, da je konstrukt tisto, kar neko celoto drži skupaj – toda vprašanje mora biti nekoliko bolj natančno: kaj je tisto, kar celoto drži skupaj?

Ali je to res prisotno samo v arhitekturi, kjer govorimo o konstrukciji? Zagotovo ne.

V okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.


Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj je govoril o pravičnosti in človeški veri vanjo, poleg tega pa še o veri v razum. Zanimalo ga je vprašanje, kaj se dogaja danes z ljudmi, ki prenašajo nepravičnosti kapitalističnega sistema iz dneva v dan in se obenem sklicujejo na razum.

Predavanje je v okviru cikla filozofskih predavanj Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča