Ker se v tokratni sezoni srečujemo s skladatelji različnih generacij in stilov, je smiselno, da nadaljujemo tam, kjer smo končali. Lahko bi rekli, da po Bachu sledi George Frideric Händel (1685-1759), ob tem pa ne smemo pozabiti, da sta bila rojena istega leta in oba sta bila Nemca. Mojster Händel je svoje največje uspehe žel v Londonu, zato ga imajo Britanci za svojega. Leto 1685 je dalo svetu tudi komponista po imenu Domenico Scarlatti (1685-1757), zato smo spregovorili tudi o njem. Gre za zanimiv zgodovinski trikotnik nemškega (Bach), angleškega (Händel) in italijanskega (Scarlatti) baroka. Vsi trije skladatelji predstavljajo temelj glasbenega duha, ki se je kasneje razvil v klasicizem, s katerim se je zaključila velika triada renesansa-barok-klasicizem, s katero razumemo najbolj kompleksno in ustvarjalno ter več kot 400 let trajajočo glasbeno jedro evropske glasbene kulture.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Mojca Dular

Staša Benko je na starodavni jordanski zemlji (zaenkrat) preživela pol leta. Sodelovala je v projektu programa Evropske prostovoljne službe z naslovom Medkulturni dialog – Slovenija in Jordanija. Tja jo je poslal slovenski Zavod Voluntariat, sprejela pa jo je jordanska organizacija za človekov razvoj – WE Center. Njena glavna naloga je bila poučevanje angleščine in izvajanje raznih dejavnosti v palestinskih begunskih naseljih ter v sirski sirotišnici (ki to ni). Živela je v Amanu, kjer se je posvetila tudi spoznavanju arabske kulture, kuhinje, jezika in ljudi. Poskušala je razumeti pojem jordanske identitete in močne temelje vere ter tradicije. Občasno je potovala vse do juga dežele, kjer je raziskovala nabatejsko Petro in prostrane vadije, v katerih so reke že zdavnaj usahnile. Z nami je delila številne razglede in vonj po kardamomu.

Prireditelj: Ljubljansko geografsko društvo

Koledar njihovih dogotkov lahko pogledate na https://www.facebook.com/LjGeogrDrus/events/.

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj je definiral človeško blagostanje in dejavnike, ki ga omogočajo oziroma onemogočajo.
V okviru novega cikla Predavanja za uvod v pozitivno psihologijo.

Knjižnica Otona Župančiča

V tokratni sezoni se bomo srečevali s skladatelji različnih generacij in stilov in pri tem spoznavali, kaj jih dela pomembne za razvoj glasbe. Zanimale nas bodo tudi značilnosti časa, v katerem so ustvarjali, njihovi sodobniki in vplivi, ki so sooblikovali njihovo ustvarjanje.

Kot prvega smo premislili Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), saj je bistveno vplival na evropsko glasbeno umetnost. Širši koncept razumevanja njegovega dela zajema tudi dela komponistov, med katerimi so Antonio Vivaldi, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude ter Johann Kaspar Kerll. Pomembni komponisti so tudi njegovi sinovi Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Wilhelm Friedemann Bach in še mnogi drugi.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj Dušan Rutar je govoril o filozofiji kot uporu zoper oblastne in ideološke prakse.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Mirjana Brelih

Nasilje ima veliko oblik in splet ponuja najbolj sodobno polje, kjer se dogajajo zasledovanje, žaljenje, kraja identitete in druge oblik nasilnega vedenja. Internet je medij mladih, zato ni čudno, da bo Matic Munc zraven spregovorili tudi o medvrstniškem nasilju, ki je najbolj izraženo med otroci, mladostniki in mladimi odraslimi.

Matic Munc vam v Svetovalnici Akcija! ponuja različne oblike osebnega izobraževanja - tako za posameznike, pare, družine kot tudi skupine.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

V tokratnem srečanju smo primerjali najsodobnejše glasbene tokove, ki pa kljub svoji sodobnosti še vedno posegajo po vsem, kar nudi tudi preteklost. Srečali smo se s pojmi, kot so aleatorika, pa spektralna glasba in psiho-akustika, serialnost, nova enostavnost, dodekafonija in ambientalna glasba, med skladatelji pa so bili Steve Reich, Bruno Maderna, Luigi Nono, Milton Babbitt, Phillip Glass in še drugi ustvarjalci tega novega glasbenega sveta.

Posnetek: Marjetka Matić