Pričenjamo nov ciklus srečevanj s premišljevanjem o glasbi. Ukvarjali se bomo predvsem z glasbo 20. in 21. stoletja, v kateri bomo prepoznavali vse, kar je bilo potrebno prehoditi v preteklosti, da je nastala njena sedanja, sodobna oblika. Predvsem pa bodo naša zanimanja pritegnili umetniški slogi, torej tisti -izmi, ki poskušajo vse umetnosti razvrščati v različne predale.

Na primer glasba, kot dedinja klasicizma, se posodobi v novejšem neo-klasicizmu, prav tako pa se romantizem pojavi kot nova oblika izginulega 19. stoletja. Prvo srečanje je bilo namenjeno spoznavanju temeljnih značilnosti slogov in njihovih poudarkov, ki jih beleži glasba in z njo vse ostale umetnosti. Spoznanje, da obstajata na primer glasbeni pointilizem in kubizem, kakor tudi ekspresionizem in impresionizem, sicer ni velika novost, a vendar nas srečevanje z vprašanjem, zakaj je temu tako, postavi na bolj trdna tla razumevanja glasbe kot vsakdanjega pojava in celo kapitalistične nujnosti.

V okviru cikla predavanj Misliti in poslušati glasbo.


Posnetek: Marjetka Matić

Posnela Jerneja Čater

Predavatelj bo spregovoril o tem, zakaj so kraje, ki so bili nekoč rezervirani za filozofe, zavzeli manekenke, piarovci, nogometaši, filmske zvezde in motivatorji, potem pa še o tem, kaj je specifična kvaliteta ali razsežnost filozofske misli. Govoril bo torej o problemih, s katerimi se ukvarja filozofija, o njeni temeljni nalogi, kot jo je opisal Alain Badiou: o invenciji problemov. V okviru cikla filozofskih predavanj Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča, 5. sep. 2015

RADIKALNA KONTIGENTNOST, dr. Dušan Rutar from Za-misli on Vimeo.

O materialistični naravi razmerij med naravoslovjem in humanistiko,

11. december 2012, Dušan Rutar, Knjižnica Domažale, 2012 (4. letnik)

ODPIRANJE PROSTOROV KOT IZVIRNA SVOBODA from Za-misli on Vimeo.

David Hume o izkušnji svobode in o razmišljanju kot odpiranju prostorov svobode, razmišljanja solidarnosti in kulture hendikepa, zaradi katere smo vsi enaki – zagovor enakosti.

10. april 2012, Dušan Rutar, Knjižnica Domžale, 2012 (3. letnik)

Posnetek: Jerneja Čater

Osrednja knjižnica Celje

18. jun. 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Tokrat je dr. Dušan Rutar spregovoril o tem, kaj je zares vredno v življenju in nam tega kapitalizem ne more ponuditi; zakaj ga potem še vedno ljubimo, če pa je očitno, da nam to celo jemlje.

Strokovno predavanje je v okviru cikla filozofskih predavanj Hej, brigade.

Knjižnica Otona Župančiča - 15. jun. 2015

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižica Celje

junij 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Na tokratnem predavanju je dr. Rutar spregovoril o tem, kako bi Tito kot komunist danes vnovič bral Marxov Kapital.

Predavanje je v okviru cikla filozofskih predavanj Hej, brigade.

Knjižnica Otona Župančiča, 18. maj 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Filozofski večer
Knjižnica Domžale - 12.5. 2015

Posnetek: Mirjana Brelih

Antropozofska medicina ni alternativna, ampak komplementarna medicina, ki priznava uradno medicino in gradi na znanstvenih temeljih.
Antropozofska medicina je zdravilska metoda, ki jo je v začetku 20. stoletja utemeljil avstrijski filozof Rudolf Steiner, skupaj z zdravnico Ito Wegman.
Človeka obravnava v njegovi celoti kot telo, življenje, dušo in duha ter ima zdravilne pripravke za vse te plasti človeka. Trdi da klasična medicina ne zajema človeka v vsej njegovi polnosti, ker se življenja, čustev, misli ne da meriti ali tehtati. Filozofija antropozofske medicine je, da išče podobnost v naravi in pri človeku, s tem pa sklepa tudi na zdravilne učinke teh podobnih snovi. Po SSKJ je antropozofija filozofski nauk, po katerem je človek sam sposoben priti do spoznanja. Pravila antropozofske medicine zahtevajo, da imajo vsi njihovi terapevti končano tudi konvencionalno medicinsko fakulteto.
V Sloveniji je antropozofska medicina še v povojih, možno pa se je že posvetovati z antropozofskim zdravnikon v VITA centu v Naklem.