V Kulturnem domu Franca Bernika smo si ogledali film Huberta Sauperja Prihajamo v miru, po katerem je sledil pogovor s Tomom Križnarjem, ki zelo dobro pozna Sudan in Južni Sudan ter se vedno znova vrača tja. Afrika je žrtev spopadov civilizacij, vojn in izkoriščanja njenih naravnih bogastev.

Posnetek: Marjetka Matić

Ker se vrstijo glasbene ideje tokrat okoli umetniških -izmov, smo prisluhnili temu, kar nosi v sebi konstruktivizem. Prav gotovo se vsi strinjamo, da je konstrukt tisto, kar neko celoto drži skupaj – toda vprašanje mora biti nekoliko bolj natančno: kaj je tisto, kar celoto drži skupaj?

Ali je to res prisotno samo v arhitekturi, kjer govorimo o konstrukciji? Zagotovo ne.

V okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.


Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj je govoril o pravičnosti in človeški veri vanjo, poleg tega pa še o veri v razum. Zanimalo ga je vprašanje, kaj se dogaja danes z ljudmi, ki prenašajo nepravičnosti kapitalističnega sistema iz dneva v dan in se obenem sklicujejo na razum.

Predavanje je v okviru cikla filozofskih predavanj Filozofija današnjega časa.

Knjižnica Otona Župančiča

Spremljanje beguncev v Turčiji, na grških otokih, na makedonsko-srbski meji in nadaljnji poti proti Madžarski ter na slovenskih mejah je le pol zgodbe. Druga polovica je večletno spremljanje in raziskovanje izvornih kriznih žarišč po svetu. Oboje je dalo Delovemu novinarju Boštjanu Videmšku podroben vpogled v begunsko krizo. V humanitarno krizo. V evropsko krizo. Zaradi svojih bogatih terenskih izkušenj in osebnega angažmaja je Videmškov uvid v trenutno najbolj aktualno dogajanje prodornejši od suhoparnih poročil. Na festivalu je predstavil svoje izkušnje pri delu z begunci in z oblastmi v naštetih državah, ki so se na zelo različne načine soočile s prihodom množice. Kje je evropska politika in kje je ostal človek?

Predavanje je bilo v sklopu medijskega festivala Naprej/Forward.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Namen filozofskih večerov je širjenje abstraktnega mišljenja, spoznavanje sveta, v katerem živimo - kako vprašanja, ki si jih postavlja znanost in njeni lastni odgovori v celoti spreminjajo naša dojemanja o nas in svetu na splošno.

Knjižnica Domžale, 10. nov. 2015

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Domžale

Namen filozofskih večerov je širjenje abstraktnega mišljenja, spoznavanje sveta, v katerem živimo - kako vprašanja, ki si jih postavlja znanost in njeni lastni odgovori v celoti spreminjajo naša dojemanja o nas in svetu na splošno.

Tokrat smo se srečali z najbolj elementarnim delom, ki je hkrati tudi temelj za sestavljanje večjih enot – to je minimalizem. Poslušali in premislili smo, kaj to pomeni v glasbeni umetnosti, pogledali pa smo tudi, kako to razumejo druge umetnosti in kaj je pravzaprav tisti najmanjši, minimalni košček, da lahko nekaj ustvarimo.

Tudi izrečena beseda ima v sebi primarni zvok, ton, temelj glasbe - vendar šele v povezavi z ostalimi zvoki dobi pomen. Minimalizem je torej nekaj, kar je vedno prisotno, a se zaradi množice ostalega izgubi.

Predavanje v okviru cikla Misliti in poslušati glasbo.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Otona Župančiča

Predavatelj je govoril o človekovem odnosu do neskončnega v luči spoznanja, da je potrebno naključje, ki premakne človeka iz njegovega končnega sveta, o odnosu torej, ki ne pomeni razvijanja samega sebe ali samoaktualizacije.

Predavanje je v okviru cikla filozofskih predavanj Filozofija današnjega časa.


Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj dr. Dušan Rutar je govoril o teoriji subjekta oziroma o razliki med imaginarnimi in simbolnimi človeškimi identitetami.

Predavanje je v okviru cikla psihologija in film.

Osrednja knjižnica Celje

Demenca je kronična nevrodegenerativna, napredujoča in neozdravljiva bolezen možganov, ki prizadene možganske celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje ter sposobnosti govornega izražanja in presoje.

Te motnje pogosto spremljajo spremembe čustvovanja, socialnega vedenja in motivacije.

Najpogostejša oblika demence je Alzheimerjeva demenca, ki predstavlja več kot 2/3 diagnosticiranih primerov demence.

Bolezen ne prizadene le bolnika, ampak tudi vse, ki zanj skrbijo. Za enega bolnika v povprečju skrbijo vsaj trije ljudje. Pripelje do čustvenih stisk, je finančno breme in ob dolgoletni oskrbi vodi do izgorevanja in socialne izključenosti.

Spominčica z javnim delovanjem širšo družbo osvešča o demenci in pomembno prispeva k prepoznavanju demence kot bolezni in zmanjšuje socialno izključenost obolelih in njihovih svojcev.

Predavala je Štefanija L. Zlobec, predsednica Slovenskega združenja za pomoč pri demenci - Spominčica.


Posnetek: Marjetka Matić