Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj Dušan Rutar je govoril o filozofiji kot uporu zoper oblastne in ideološke prakse.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Mirjana Brelih

Nasilje ima veliko oblik in splet ponuja najbolj sodobno polje, kjer se dogajajo zasledovanje, žaljenje, kraja identitete in druge oblik nasilnega vedenja. Internet je medij mladih, zato ni čudno, da bo Matic Munc zraven spregovorili tudi o medvrstniškem nasilju, ki je najbolj izraženo med otroci, mladostniki in mladimi odraslimi.

Matic Munc vam v Svetovalnici Akcija! ponuja različne oblike osebnega izobraževanja - tako za posameznike, pare, družine kot tudi skupine.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

V tokratnem srečanju smo primerjali najsodobnejše glasbene tokove, ki pa kljub svoji sodobnosti še vedno posegajo po vsem, kar nudi tudi preteklost. Srečali smo se s pojmi, kot so aleatorika, pa spektralna glasba in psiho-akustika, serialnost, nova enostavnost, dodekafonija in ambientalna glasba, med skladatelji pa so bili Steve Reich, Bruno Maderna, Luigi Nono, Milton Babbitt, Phillip Glass in še drugi ustvarjalci tega novega glasbenega sveta.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

Predavatelj Dušan Rutar je govoril o skupnem bivanju ljudi, komunizmu, svetu, njegovi usodi, singularnosti in etiki.

Knjižnica Otona Župančiča

Posnetek: Jerneja Čater

Knjižnica Domžale, maj 2016

Po romantizmu in neo-romantiki se moramo zazreti v nekaj, kar je pomenilo preobrat v mišljenju impresionizma in naturalizma. To je simbolizem, ki v glasbi predstavlja obdobje in idejo, da je možno prek glasbeno-vsebinskih elementov premišljevati stvari onkraj spoznavnega vsakdana.
Te doživimo kot simbolno meta-govorico umetnosti in tako prestopimo meje stvarnega, splošno znanega sveta.

Posnetek: Marjetka Matić

Posnetek: Jerneja Čater

OSREDNJA knjižnica Celje

Življenje je zaporedje biokemičnih procesov. Molekularni biologi skušajo razumeti in vplivati na te procese. Pri tem razvijajo nove laboratorijske metode, s katerimi skušajo odgovoriti na nekaj temeljnih vprašanj: Kako celica deluje? Kako uravnava svoje notranje procese? Zakaj se včasih uravnavanje zalomi in kako se to odraža v boleznih? Doc. dr. Tomaž Curk predava na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Vabimo vas, da si preberete članek o slovenski objavi v Nature: kako celica režira film življenja.

Skupina slovenskih znanstvenikov z različnih koncev sveta je s člankom v reviji Nature razgrnila še en delček velike slike. Pri objavi je vrste strnilo več Slovencev z različnih koncev sveta. Soavtor je tudi dr. Tomaž Curk iz Laboratorija za bioinformatiko na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI).

Posnetek: Marjetka Matić