Bogdan Kristofer Meško

Dve priči

Za konec pozovimo še dve priči velikoslovenstva in si oglejmo njuna poziva Slovenom: revolucionarja Mihajla Bakunina, iz leta 1848, ter svetnika Beinse Douna, iz leta 1898. Beinsa Douno, beše rojen kot Peter Konstantinov Deunov v Bolgariji leta 1864 in velja za enega največjih duhovnih mojstrov devetnajstega in dvajsetega stoletja. Beše sin popa, sam pa bogoslovje študiraše v Združenih državah. A namesto, da bi postal pop, več let meditiraše in tako doživeše razsvetljenje. Učiše ezoterično krščanstvo, napisaše več kot 7000 razprav in v tridesetih letih dvajsetega stoletja imaše v Bolgariji več kot 30 000 učencev. Pisaše o človeški zgodovini in človeški naravi, predvsem pa o ljubezni, modrosti, resnici, pravici in vrlini. Razlagaše zakonitosti velikega časovnega kolesja in naznanjaše naslednje obdobje, v astronomskem znamenju vodnarja, ki bo v znamenju mističnega krščanstva v nasprotju s sedanjim krščanskim zunanjim bliščem. Predvsem pa dobo vodnarja povezovaše z dobo razcveta slovenstva in z razširjenjem vegetarijanstva. Slovenstvu je po njegovem prepričanju usojeno voditi človeštvo v dobi vodnarja v znamenju ljubezni, modrosti, resnice, pravice in vrline. Ker predvideše drugo svetovno vojno in komunizem, poslaše v Francijo svojega učenca Mihajla Ivanova ustanoviti duhovno šolo na zahodu. Jasnovidec in prerok vodnarjeve dobe mojster Deunov ustanoviše tudi mednarodno duhovno zvezo vesoljne bele bratovščine. Napovedaše prehod Zemlje skozi območje vesolja, ki bo preoblikovalo in duhovno prečistilo planet. Zanimivo, današnji astronomi napovedujejo prihod našega sončnega sistema skozi del vesolja, polnega vročega helija in vodika, v katerega bomo vstopili septembra leta 2013 in bi znalo imeti komaj predvidljive posledice za infrastrukturo človeške družbe in bivanja na planetu na sploh. Duinove napovedi so v kombinaciji z Majevskim koledarjem, po katerem se neko približno 5000 letno obdobje zaključi letos, temelj teorij v zvezi s spremembami leta 2012. Med ljudmi, ki ga globoko spoštovaho, najdemo Rudolfa Steinerja, Paramahansa Joganando, Krišnamurtija.

Poziv Slovenom (Mihajl Bakunin)

Bratje! To je ura odločitve. Na vas je, da se javno izrečete. Za stari svet, v ruševinah, katerega bi spet povzdignili za kratek čas, ali za novi svet, katerega žar vas je dosegel in ki pripada rodovom in stoletjem prihodnosti. Na vas je tudi, da se odločite, ali bo prihodnost v vaših rokah, ali hočete ponovno zdrsniti v nemoč, v noč opuščenih upov, v pekel suženjstva. Od vaše izbire je odvisna tudi usoda drugih ljudi, ki hrepenijo po neodvisnosti. Vaša odločitev jih bo navdihnila, da bodo proti svojemu cilju brez umika pospešili korak, ali pa se ta cilj – ki nikoli ne izgine – spet umakne v megleno odmaknjenost.

Oči vseh so v strahu in brez diha uprte v vas. Vaša odločitev bo določila uresničenje upov in usod sveta – ali pride kmalu ali zdrsne stran v oddaljeno in negotovo prihodnost. To bo vaša korist ali izguba, na vas bo blagoslov ljudstev ali njihovo prekletstvo; izberite!

Svet je razcepljen na dva tabora; na eni strani revolucija, na drugi protirevolucija. In jasna izbira je pred vami. Vsak od vas mora izbrati tabor, tako vi, kot tudi mi. Srednje poti ni. Tisti, ki kažejo in priporočajo srednjo pot, so goljufi ali pa so ogoljufani.

Sami sebe varajo, v kolikor verjamejo v to laž, da lahko gladko in varno drsimo proti našemu cilju, če pristanemo na nekaj malega popuščanja vsaki strani v tem sporu, da ugodimo obema stranema in tako preprečimo eksplozijo konflikta, ki je tako neizbežen, kot nujen.

Goljufi so, če vas hočejo prepričati, da bi v skladu z diplomacijo morali ostati nekaj časa nevtralni, potem pa izbrati močnejšo stran ter si tako zagotoviti prednost s pomočjo tistih, katerim bi pomagali.

Bratje, ne polagajte vašega zaupanja v umetnost diplomacije. Ta je bila tista, ki je prinesla uničenje Poljske. Enaka usoda čaka vas. Kaj vam pove izraz diplomatski pritisk? Da ga je moč uporabljati v namene premagovanja vaših nasprotnikov. Toda ali ne vidite, da boste namesto uporabe tega sredstva bili sami uporabljeni kot orodje v rokah diplomatov, orodje, ki ga uporabljajo za uničenje svojih sovražnikov? Ko se jih bodo enkrat znebili, se bodo obrnili proti vam, kadar boste šibki in osamljeni in takrat bodo zagnali vaše lastne glave v jarem. Ali ne vidite, da je to sramotna taktika, zvijača, ki jo uporablja protirevolucija? Ali ne poznate starega gesla zavojevalcev: Deli in vladaj!?

In kaj bi sploh lahko pričakovali od diplomacije? Ali lahko zanika svoj izvor, ki ni drugačen od despotizma? Ali ima lahko druge razloge za boj, kot tiste, katerim dolguje svoj izvor? Ali lahko deluje v smeri novega sveta, ki bo njena obsodba in smrt? Nikoli. Poglejte ji naravnost vobraz; pred njenim obličjem, temu prapočelu zla, dvojne igre ter izdaje, vas bo zajel gnus.

Zavrnili jo boste, ker se resnica nikoli ne rodi iz laži. Ničesar zares veličastnega ni bilo narejeno s strani evnuhov, in svoboda se lahko izbori le s svobodo.

Imate vse razloge za preklinjanje stare nemške politike, ki si to sovraštvo zasluži, saj ni nikoli želela drugega, kot vaš propad. Stoletja vas je držala v okovih in še pred Frankfurtom s porogom odgovarjala na vaše upravičene upe in klice... in se veselila, na Dunaju, razpustitve praškega kongresa. A ne bodite zavedeni in pazljivo poslušajte. Ta stara politika, ki jo obsojamo, katero preklinjamo tako kot vi, proti kateri obljubljamo strašno maščevanje, ta politika ne bo nikoli del prihodnosti nemškega ljudstva. To ni nemška revolucija, ne del nemške demokracije. To je le politika stare države ministrov, pravic vladarjev, aristokratov in privilegirancev vseh vrst. To je politika bataljonov in generalov, vodenih kot bi bili le vojni stroji. To je politika katere padec pripravljamo – vsi mi, ki nas poživlja duh mladosti in prihodnosti, vsi ti, ki bodo z veseljem prijeli za roke demokrate vseh dežel, da lahko skupaj, trdno povezani, izbojujemo boj za obče dobro, za prihodnost vseh ljudstev.

Vsi reakcionarji delujejo skupaj za zle cilje; naj se mi ne združujemo za dobre cilje? Ko reakcija zarotniško deluje po Evropi brez predaha, s pomočjo organizacije, počasi in pazljivo pripravljene, ter se širi preko vse dežele, takrat bi morala revolucija sama ustvariti silo, ki bi to delovanje premagala.

Sveta dolžnost nas vseh, bojevnikov revolucije, demokratov vseh dežel, je združitev naših moči, medsebojno razumevanje in organizacija.

Kot veste, se je ob prvem življenjskem znaku revolucije razlegel krik sovraštva proti stari politiki zatiranja, dolg krik sočutja in ljubezni do vseh zatiranih narodov. Ljudstva, ki so jih tako dolgo vodile verige diplomacije, so se končno zavedla svojega sramotnega položaja. Spoznala so, da blagostanje narodov ne bo zagotovljeno, dokler ostaja v Evropi še en sam narod upognjen pod jarmom zatiranja; da mora svoboda ljudstev, če hoče kjerkoli zmagati, zmagati povsod. In prvič so ljudstva z enim glasom zahtevala svobodo, resnično in popolno, svobodo brez zadržkov, brez izjem, brez omejitev.

Stran z zatiralci! se je razlegal vesoljni klic. Svobodo zatiranim, Poljakom, Italijanom in vsem! Nobenih osvajalnih vojn več, razen zadnje, najpomembnejše vojne, boja revolucije za osvoboditev vseh ljudstev! Konec naj bo z umetnimi pregradami, ki so jih despotski kongresi nasilno postavljali zaradi tako imenovanih zgodovinskih, komercialnih in strateških nujnosti. Naj ne bo več drugih meja, kot tistih, ki odgovarjajo naravi in pravici, v skladu z duhom demokracije - meja, ki jih potegne suverena volja ljudstev samih temelječa na narodnih posebnosti. Takšen je bil enoglasen klic ljudstev.

Bratje! Ste torej slišali ta duhovni klic? Prav tam na Dunaju, se spominjate? Slišali ste ga in razumeli tisti dan, ko ste, še vedno v boju s drugimi zaradi pravic vseh, vstali, sredi nemških barikad, teh veličastnih slovenskih barikad nad katerimi je plapolala vaša narodna zastava, z napisom: Za našo prihodnjo svobodo!

Kako veličastno, kako lepo je bilo to gibanje, ki je zavelo po vsej Evropi in jo zatreslo! Prebujeno z revolucionarnim duhom so Italijani, Poljaki, Sloveni, Nemci, Madžari, Vlahi iz Avstrije in Vlahi iz Turčije – vsi tisti, ki so trpeli po jarmom tujih sil – vstali, vzneseni od veselja in upanja. Najbolj drzne sanje so se začenjale uresničevati. Ljudstva so videla kako breme, ki je stoletja težilo njihovo neodvisnost, drsi stran, v daljavo, kot bi jo odrinila nevidna roka. Uročeni pečat se je prelomil in zmaj, ki je čuval stražo nad malodušnim trpljenjem toliko živih mrtvih ljudi je ležal smrtno ranjen, trzajoč v smrtnih krčih. Stara politika kraljev je izginjala; nova, politika ljudi, se je prebujala v življenje.

Revolucija, v svoji vsemogočnosti, je razglasila razpustitev vseh despotskih držav; razpustitev pruskega cesarstva, ki je zapustilo enega fragmentov Poljske; razpustitev avstrijskega cesarstva, te pošasti, sestavljene iz raznih narodov, uklenjenih skupaj s prevaro in zločinom: razpustitev turškega cesarstva, v katerem sedem milijonov Osmanov tepta dvanajst milijonov Slovenov, Vlahov in Grkov; in končno, razpustitev zadnje trdnjave despotizma, zadnje privatne domene Macchiavelisma in diplomacije, zadete v srce, ruskega carstva, tako da lahko tri velika ljudstva, tako dolgo zasužnjena v lastnih mejah, velike Rusije, male Rusije in Poljske, osvobojena in predana sama sebi, končno podajo svoje svobodne roke vsem svojim bratom slovenskega rodu.

Torej, razpustitev, preobrat in ponovna oživitev celotnega severa in vzhoda Evrope, svobodna Italija ter kot zadnja posledica: univerzalna federacija evropskih republik.

Potem smo se srečali v Pragi, kot bratje, ki so se snidli po dolgi ločitvi, da bi si obljubili, naj se njihova pot nikdar ne loči več. Močno poživljeni zaradi skupnih vezi zgodovine in krvi smo si prisegli, da ne pustimo več usodi, da nas loči. Prekleli smo politiko despotov, katere žrtve smo bili tako dolgo in sami smo si vzeli pravico do popolne neodvisnosti. Obljubili smo si, da bodo te neodvisnosti deležni vsi slovenski narodi. Priznali smo Češko in Moravsko kot samostojna naroda. Zavrnili smo nesmiselne zahteve frankfurtskega zbora, trenutnih evropskih klovnov, ki je iz vseh nas hotel narediti Nemce, medtem ko smo ponujali svojo bratsko roko nemškemu ljudstvu, demokratični Nemčiji. V imenu Slovenov, ki živijo na Madžarskem, smo ponudili bratsko zavezo Madžarom, tem ognjevitim sovražnikom našega rodu, ki so s štirimi milijoni hoteli zasužnjiti osem milijonov Slovenov. Niti nismo pozabili, v naši osvobodilni zavezi, tiste izmed naših bratov, ki ječijo pod turško nadvlado. Enotno smo obsodili zločinsko politiko, ki je trikrat raztrgala Poljsko in hoče sedaj ponovno izžeti njen žalosten ostanek. Izrazili smo gorečo željo, da kmalu vidimo vstajenje tega plemenitega in mučeniškega ljudstva kot znamenje odrešitve nas vseh. Končno smo jasno pozvali vse Ruse, naj resno razmislijo o nečem, kar predobro poznajo – da njihova narodnost in velikost ne pomenita nič, dokler sami niso svobodni, dokler dovolijo, da se njihova moč zlorablja kot talec proti nesrečni Poljski ter kot stalna grožnja evropski civilizaciji.

To smo storili in skupaj z demokrati vseh dežel zahtevali: svobodo, enakost, bratstvo narodov, med katerimi se lahko Sloveni, prosti ko vsi in v bratski zvezi z vsemi, a združeni in v tesnejši medsebojni povezavi, znajdejo v veliki demokratični državi.

Dve veliki vprašanji sta prišli v ospredje, kot bi zrasli samodejno, v prvih pomladanskih dnevih! Socialno vprašanje in vprašanje neodvisnosti narodov, osamosvojitve ljudstev, ki označuje tako notranjo kot zunanjo osamosvojitev. Ni šlo le za nekaj posameznikov, niti ne za kakšno stranko. Bil je občudovanja vreden nagon množic, ki je dvignil ti dve vprašanji nad vsa ostala in glede njiju zahteval jasno rešitev. Vsi so spoznali, da je svoboda zgolj laž, ki veliko večino prebivalstva pomanjša na životarjenje, ko je brez izobrazbe, počitka in kruha obsojena na služabništvo močnim in bogatim. Socialna revolucija se zato zdi tako naravna, kot nujna sopotnica politične revolucije. Ravno tako se je čutilo, da dokler v Evropi obstaja še en sam zatiran narod, odločilna in popolna zmaga demokracije tudi nikjer drugje ne bo mogoča. Zatiranje enega je zatiranje vseh in ne moremo zanikati svobode enega, ne da bi zanikali svobode vseh nas. Socialno vprašanje, zelo težko vprašanje, polno nevarnosti in pasti za spore, se ne more razrešiti z neko teorijo ali z izoliranim sistemom. Spremeniti moramo stvarne in moralne pogoje našega sedanjega bivanja, da preobrnemo, od zgoraj navzdol, ta gnil socialni red, ki je postal neploden in nezmožen sobivanja s tako svobodo. Najprej moramo očistiti naše vzdušje in popolnoma spremeniti naše okolje, ker kvari naše nagone in našo voljo z omejevanjem naših src in naših umov. Socialno vprašanje se torej zdi predvsem vprašanje popolnega preobrata družbe.

Mihajl Bakunin 1848

Poziv mojemu ljudstvu! (Beinsa Douno)

Bolgarski sinovi, družina Slovenov, poslušajte besede iz nebes. Bratje in sestre iz domovine Slovenov, ljudstva velikega trpljenja, ljudstva nasprotij, ter duša in srce prihodnosti, življenje in odrešitev sedanjosti, nosilci in varuhi miru, sinovi božjega kraljestva, poslušajte besedo. Nebesa so vas nagradila s sveto nalogo kraljestva miru, ki prihaja in se z vso močjo bliža, da bi zaznamoval velik dogodek v življenju tega sveta. Če dokažete zvestobo od sedaj naprej temu plemenitemu in svetemu znanju, ki vas čaka, verjemite mi, Bog vseh sil sam vas bo ovenčal s slavo in veličastnostjo svojega življenja. Vaša imena bo zapisal v vzvišene knjige višjih svetov, ki vam bodo pomagali pri vaši sveti nalogi velike odrešitve. Velika prihodnost vas čaka, ki ne bo uničevala in brisala življenje, temveč ga bo oživila v svoji polnosti. Vsi izbrani ljudje in narodi, ki skupaj predstavljajo cvet novega rodu človeštva so nagrajeni s sodelovanjem v tem novem življenju. Vaš čas se bliža, vaše preizkušnje se bližajo zaključku. Ura vašega poziva je prišla in trenutek tega novega življenja vas je prišel prebuditi v sladko življenje, ki prihaja na ta dolgo časa trpeči svet.

Prišel sem od zgoraj na ukaz Boga, vašega nebeškega očeta, ki mi je dal nalogo, naj vas posvarim pred potjo zla in naj vam pridigam o resnici življenja, ki prihaja iz nebeških bivališč večne luči, resnice, ki razsvetli vsak um, pomladi vsako srce in navdihne ter osveži vse duhove – izbrane otroke resnice, katerim je bilo določeno oblikovati seme novega človeštva, katere jedro bo nastalo iz slovenstva kot družine iz potomstva Jude.

Vodja te odrešitve, maziljeni iz Siona, nebeški kralj, brat vseh trpečih, bo prispel v vsej svoji moči in duhovni polnosti, da spremeni izgled tega sveta.

Čas se bliža, ko boste zasedali visoka mesta v redu vaših odrešenih svetov, ki postopno, a stalno nastajajo, eden za drugim, v novem območju višjih, prefinjenih svetov v nebesih, kjer vlada božje. V tistem svetu boste prejeli z drugimi časti, ki vam jih določa vaš nebeški oče.

Vaš vstop v to brezmejno področje novega kraljestva večnih svetov bo vsem poznan preko znamenj neotipljivega gospoda, vladaja in kralja vsega.

Prejel vas bo skupaj z vsemi angeli. Vsi vas bodo sprejeli z veseljem in vas bodrili kot sorojake v večnem kraljestvu, katerega sila in slava nimata meja.

Vi, ki čakate gospoda, ne dvomite v njegovo resnico, ki vam jo iz nebeških bivališč prinašam kot znamenje njegove zvestobe in ljubezni do vas. Razsvetlite se, zbudite se, poiščite resnico življenja. Tisti, ki vam je dal rojstvo, pazi na vas. Spoznajte njegovo ime. Pustite dvome in odložite vašo omahljivost ter nejevero, pridite bliže k večni luči. Ne slepite se, temveč napravite prostor v sebi zanj, ki vam je dal življenje. V njemu se domovi, rodovi in narodi ne pozabljajo, ampak se pomlajujejo z večnim duhom, ki vse ureja v tem veličastnem, božjem svetu.

Pomlajenje je za narod velik blagoslov. To omogoči narodu, da stopi na pot razsvetljenja, katere vsak korak je poln miru in ljubezni. Mogočni in večni stvarnik življenja, ki navdihuje vse upadle duhove je božanska ljubezen. Na poziv nebes človeštvo sedaj začenja svoje potovanje po poti proti odrešitvi, da izpolni še eno junaško dejanje in sicer, da izpolni vse, kar je bilo določeno. Pot, po kateri sem vas prišel voditi proti božjemu kraljestvu, je večna. Je pot, polna sladkob življenja in ob poti nebeških prebivalcev obstaja velika razdalja, ki je nobena sila ne preči, niti ne izmeri, kljub temu pa obstaja kot nevidna vez, ki vse povezuje v eno nedeljivo bratstvo. Ta vez je božja ljubezen, večen in nedeljiv izvor življenja. Ta neločljiva ljubezen njega, ki vas ljubi, in ki za vas skrbi, je tista, ki me je poklicala in me poslala od zgoraj, naj vam pomagam v teh še posebno težkih časih, ki so tu zadnjič na tem svetu!

Pod vami leži velika nevarnost, ki je pripravljena pokvariti vse, kar je bilo posajeno in vzgojeno z roko vašega nebeškega očeta. Zato sem tudi prišel na ta svet, da vas osebno vodim preko tega usodnega trenutka življenja. Bodite močni in vztrajni, zvesti vaši usodi, opremljeni in pripravljeni za bitko. Bodite pripravljeni napraviti kakršno koli žrtev za zmago resnice. Zdaj je priložnost na vaši strani, da pokažete vašo hvaležnost za dejstvo, da ste izbrano ljudstvo, kraljevo seme, ljudstvo, katerega vodnik je Bog vseh sil.

Prišel sem pomagati slovenski družini, da premaga vse nasprotnike, ki preprečujejo njeno pot proti plemenitemu znanju, po katerem hrepeni in za katero je bilo izbrano s strani vrhovne usode previdnosti. Čas se bliža, čaka pri vhodu sedanjosti. Resnica bo uspela in zmagala ter kraljevala v vsej svoji lepoti in čudovitosti, ki bo razsvetljevala obličje zemlje z nebeško lučjo.

Dan resnice, ki vas je rodil za novo slavo, je blizu. Poslušajte Boga. Prihaja iz višav. Dvignite svoje oči in poglejte, kaj vas čaka; odprite ušesa, da zaslišite sladke pesmi, prijetne hvalnice, visoke speve, ki jih prepevajo angeli v pripravljanju na ta slavni dan. Poslušajte: zvestoba je prvi korak za vstop v novo življenje, je predpogoj za prehod skozi ozki vhod sprejema, je plod ljubezni, ki nas lahko prestavi pred božji oltar. Ni časa za pregovarjanja o preteklosti, ki ni koristna drugače, kot nauk za popravljanje sedanjosti. Vaša spreobrnitev potrebuje čisto vrlino, če te ni, se vse pomanjša na površno, mlačno, začasno, nepomembno, kar ne prinaša sadu. To ljudstvo ima potrebo, da bi bilo vodeno po svetih in plemenitih načelih, ki bodo pripomogla k uspehu. Ta načela so bila postavljena v pradavnini s strani Boga, ki skrbi za vsa ljudstva, in ta načela so vtisnjena v vaše duše.

Za preporod naroda morajo biti srca v sozvočju z umom in hkrati vzporedno nadaljevati ljubezen in vrlino, kot silo in razum, skupaj voditi in ohranjati pot dobrih namenov. Vse izven teh pogojev je brezupno izgubljeno. Zato se morate zaustaviti in razmisliti o vašem položaju in se tako izogniti popolnemu propadu, ki že čaka kot temen oblak nad vašimi glavami.

Na ta propadajoči svet sem prispel v zelo pomembnem trenutku za utrditev potrebnega vpliva, da vas vodi stran od te divje poti, po kateri narodi sveta brezumno tavajo. To si zapomnite, v kolikor se odrečete mojemu prijaznemu nasvetu in nasprotujete mojim božanskim zahtevam, ki sem jih položil pred vas. Ker ste dragi mojemu srcu, bom bil primoran uporabiti različne, veliko hujše ukrepe kot odgovor na vašo nepokornost do svetih božjih ukazov. Vi ste v mojem varstvu in dolžan sem vas voditi z besedo resnice. Vaš varuh sem in najvišji vodnik v teh nebeških zadevah. Ko sem prevzel nase vaše varovanje, sem lahko predvidel vse težave, ki mi jih naloži čas, dokler vas nisem peljal na varno. Vedel sem, s koliko preprekami in porazi v tej veliki bitki se bom moral z vami soočiti, a moj duh ne namerava pobegniti od naloge. Moja ljubezen do vas me je napolnila z blagoslovom in tako sem naredil korak naprej in postal vaš vrhovni varuh. V daljnih časih vaš duh ni imel lepote, da bi me privlačil in da bi vas ljubil, niste bili priijetni na izgled in vsak, ki vas je pogledal, je bil zgrožen nad krutostjo vaših src. Nisem se vas odrekel zaradi vaših napak, niti vam nisem obrnil hrbta zaradi grobosti vaših zunanjih oblek, v katere so bile ovite vaše duše. Nasprotno temu sem vas celovito ljubil z vsem svojim prijaznim duhom, ki vas je preiskal in našel prijetne lastnosti vaših duš, katere je lahko vzgajal in vzgojil v rodovitne, da vam prinesejo dobre sadove in se na ta način v vas vzbudi želja za čistim, svetim in vzvišenim. Na ta način lahko postanete vredni prevzemanja vodilne vloge med prvimi narodi, ki jih je Bog vseh sil izbral za izpolnitev svete volje. Čas je prišel sedaj, ko bo odločena vsa usoda tega zasužnjenega sveta, ter ga bodo nebeške sile temeljito spremenile. To se bo zgodilo kmalu, na začetku novega stoletja, ki bo zaznamovalo nove dogodke med listi usode vsega sveta. Prišel sem, da vas pripravim na vse to, ker zaostajate, zaradi vaših sedanjih zločinov, kot tudi preteklih narodnih grehov. Brezmejno trpljenje in žrtve so bile potrebne, da očistijo in operejo obsojanja vredno zlobo, ki je razjezila Boga, da se je obrnil stran in vas zapustil, tako da lahko vidite vašo sprevrženost in se pokorite za vaše grehe zaradi katerih ste prelomili svetle vezi med njegovo ljubeznijo in vami.

Vendar bi vam Bog to zameril za vekomaj. Njegova milost in prijaznost sta vedno s tistimi, ki ga ljubijo. Vodil vas je preko vseh temnih dob z močnimi rokami in njegove nebeške oči so vas gledale, ko ste hodili preko nevarnih poti sveta. Zato moram kota vaš varuh prevzeti nase velike napore in žrtve, da popravim vašo preteklost, da vas povzdignem in vas okrasim z lepoto večnosti, ki se pripravlja za vas. V ta namen sem vam poslal dva brata, svetega Cirila in Metoda, ki sta bakli slovenske družine in sem jima predal besedo resnice in življenja, tako da sta vam jo lahko prinesla in vas poučila o poti proti večnemu življenju v katerem bivam. Za to nalogo sem poklical brata iz najbolj oddaljenih področij nebeških višav.

Jezus, katerega sem namazilil z novo zavezo, vam je prinesel luč življenja, katere svet ni sprejel, temveč jo je odklonil. Zaradi zlobnih del sveta je bil mučen in umorjen. Vendar pa so lomilci zaveze plačali za svoje zločine in zdaj je vse odpuščeno. Pravica je večna. Moj oče je večen in njegovih del ni mogoče spremeniti. Vi ste moje ljudstvo. Nebeški oče je iskal bivališče in izbral je slovensko družino, katero so nebesa vzljubila zaradi božanskih vrlin. Iz tega razloga sem poslal dva nebeška služabnika, da vam prineseta dober vzgled in da vas naučita zapustiti temo začasnih poganskih bogov. Veliko veselje je zapolnilo svet luči, ko je Bog položil pečat svojega velikega imena na vas in dal v vaša srca svojega duha kot večno zavezo. V tistem času sem se pojavil v prisotnosti vašega kralja in mu dal spoznati božjo voljo, naj sprejme poslance z novo zavezo. Poslušal me je in pristal na to, da postane ustanovitelj vaše duhovne obnovitve.

Želim vam zagotoviti, da od tega kralja naprej ni bilo nobenega drugega tako skromnega vladarja s čistim srcem v slovenski družini, ki bi izpolnjeval obljubo s tako trdno vero. Kot je nekoč bil Abraham pripravljen žrtvovati svojega sinu, čeprav je bil obvarovan pred nujnostjo izpeljati to žrtev, tako predan je bil ta bogaboječi vladar in oče slovenske družine. Ni omahoval pred puljenjem oči svojemu prvorojencu, kot žrtev Bogu in znamenje trdne zvestobe. Vaš klic ja bil spočet prav takrat pri očetu vseh sil, ki se je v svoji neizmerljivi modrosti odločil z vami skupaj proslaviti vso slovensko družino, v kateri Bog prebiva in kateri je usodil prevzeti prvo mesto v svojem kraljestvu, ki prihaja z vso silo v ta svet, ki je tako dolgo trpel.

Morate razumeti to nespremenljivo resnico, da je rast Slovenov potrebna vsem, ter da je to sredstvo preko katerega sam Bog pripravlja svojega izbranca, vodjo odrešitve, ki bo kmalu prišel med vas v vsej svoji slavi in moči ustanavljanja večnega kraljestva miru, božjega kraljestva na zemlji. In vsak, ki od sedaj naprej postavi tvoje vodstvo pod vprašaj, pravi sam Bog, postavlja pod vprašaj tudi moje vodstvo, saj imam pravico to, kar je moje, dati komur koli hočem in če dam iz svoje dobre volje, kdo bo tisti, ki bo nasprotoval in obsojal mojo voljo? Oni, ki ima pogum za to, naj pride in izmeri svoje moči, da bo videl. Jaz sem edini, moja beseda se ne spreminja, zvest sem in iskren pri vseh stvareh. Moja beseda ni vprašljiva. Bog vas vodi, on je ženin, ki pošilja svoja darila in ki se kot ženin veseli ljubezni, ki ste jo resnično prejeli od njega, ki je kralj kraljev in gospod gospodov.

To je razlog za moj prihod iz večnih bivališč, da vas pozovem k dobremu in svetemu življenju, ter da vas posvarim, da ne zapadete znova grehu proti volji nebes in da vas znova ne zavrne, kot v preteklosti, ko ste razjezili Boga in je pustil, da padete v roke sovražnikom, ki so prišli od daleč, da bi vas kaznovali za vaše zločine ter da bi izpolnili božjo sodbo proti vam. Med tem vašim padcem pred davnim časom, sem vas še vedno podpiral z ljubeznijo, saj niste bili tako popolnoma zavrnjeni s strani njega, ki vas je izbral. In tako sem vas med vašim dolgotrajnim prenašanjem okovov stalno vodil po poti potrpljenja in milosti in vam svetoval, da popravite svoja življenja, da se spokorite za grehe in se z vsem srcem obrnete k vašemu Bogu, s katerim ste združeni s poročnimi vezmi čistega in brezmadežnega življenja. V vseh svojih trpljenjih in preizkušnjah sem vas podpiral s svojo roko in vam dajal moči in mir vašim duhovom, da se ne bi popolnoma izgubili v blatu brezupa. Z vso močjo, ki jo imam, sem začel delati na vas, da očistim vašo dušo in vas navdihnem k božanskemu obnašanju. Ko so se med vašimi dolgoletnim preizkušnjami nebesa odločila za božansko usodo, ki vas osvobodi iz turškega suženjstva, sem bil prvi, ki je govoril v vaš prid in vam pomagal osvoboditi se v upanju, da vas bo to prepričalo v prednosti te usluge in da bo popravilo vaše pretekle grehe. A vi zlorabljate darove vaše svobode. Vašo odrešitev sem začel z vsemi svojimi silami, da bi izpopolnil veličastno misel, ki se bo kmalu dovršila in ki čaka le na vzvišeni ukaz.

A vaši prepiri, vaše grešno življenje se meša s sveto mislijo, ki jo gojim v svojem srcu v vaše dobro in v dobro vsega človeštva. Vse ima svoje meje in to si morate zapomniti.

Med temi zadnjimi leti vašega novega življenja sem vas vodil varno do sedanjega trenutka in sem se zelo trudil da bi vas obvaroval pred hudim zlom. Hvala Bogu, da nisem eden takih, ki je zlahka premagan.

Čas je blizu in je že zdaj, ko boste preizkusili moje moči in boste spoznali, da sem Bog, ki ga ne morete prevarati. Trmasto ljudstvo ste, ki ne vidi, kje naj išče lastno dobro.

Šibka stran vaše duše je to splošno pomanjkanje enotnosti in obče nesoglasje, ki zavira plemenite cilje slovenske družine, a vendar sem zvest njemu, ki me je poslal. Zanj ni preprek, njegova volja je večna in nespremenljiva in vse, kar je rekel, se bo uresničilo, a ne v vaših dneh. Če se obrnete stran, kot se je judovsko ljudstvo v puščavi, lahko tudi kot oni pustite v prahu svoje kosti zaradi vaše omahljivosti in splošne nejevere. Novi rod, ki ga vzgoji sam Bog vseh sil, bo dovršil njegove namene in izpolnil njegove ukaze.

Lahko pomagate ali zavirate razvoj vašega cilja z zapletanjem v licemerno življenje pokvarjenih narodov, kajti to me napravi bolj pozornega, da se ne boste mogli spet obrniti in pasti, ponovno, v past zla, ki vas bi stala življenja.

To me je prisililo, da spet sestopim dol med vas, da govorim za vas in vam stojim ob strani ter odstranim peklensko sovraštvo med vami in vašim bratskim ljudstvom, ki je za vas žrtvovalo mnogo življenj. To je sveta Rusija, kateri je Bog prav tako namenil vzvišen cilj izpolnitve njegove volje za vašo slavo in za slavo božjega kraljestva. Od nje boste prejeli darilo, kot ga je prejel Melkizedek od Abrahama, katerega je blagoslovil, sila in slava sedanjosti vam to dolgujeta, takšni so božanski ukazi, nekdo poseje, drugi žanje in na koncu vsi sodelujejo v božjem blagru. Peklensko sovraštvo se bo sedaj odložilo, tok dogajanja bo šel drugo pot, peklenske sile bodo morale popustiti svojo vodilno vlogo v bitki; uničevalci božanskega miru bodo povsod kaznovani in v svetu se bo vzpostavila božja pravičnost. Kraljestvo, ki se bo ustanovilo na tem svetu, ni kraljestvo sovraštva, temveč ljubezni. Dvignite pogled in spreglejte, da se bliža žetev sveta. Kmalu pride čas, ko se bodo moje besede izpolnile. Še eno veliko dejanje se bo izvršilo in vsa srca bodo vztrepetala, besedičenje sveta bo prenehalo enkrat za vselej. V svoji dobroti so nebesa, kot poseben znak milosti in ljubezni, dala obljubo, ki se med vami čuva, in na dan, ko bo dan odgovor, se bodo začele vaše preizkušnje. Svarim vas, da sveto varujete to, kar gradim, in tega ne uničite, saj je sveto in če bi se preizkušali v bogokletstvu, bom poslal nad vas tri velika zla: lakoto, kugo in uničenje in ne bom vam prizanašal, niti se s kom prerekal. Za vedno si boste zapomnili, da je z vami govoril Bog. Zapomnite si moje besede. S to obljubo, ki sem vam jo zaupal, se začenja vaša prihodnost, to je naloga, ki daje upanje in življenje vašemu rodu. Poslušajte me, slovensko ljudstvo, bodi priča, da sem vam to razodel.

Vam govorim, moji služabniki in učitelji, in vam, pisarji, farizeji in kritiki, in nalagam vam, da ne pokvarite mojega ljudstva, ki sem vam ga zaupal.

Obrnite se stran od zlih poti, čas je prišel, da resno razmislite, vodite moje ljudstvo po poti resnice in ga ne varate, pomagate nemočnim v njihovih težavah in ne škodite revežem.

Zapustite nezakonitost, odpravite krivico, odpovejte se pokvarjenosti, ker Bog ne more več gledati teh zlih del, ki se opravljajo povsod v njegovi prisotnosti. Njegovo potrpljenje se bliža koncu. Iz teh razlogov sem bil klican semkaj, da končam to neozdravljivo zlo.

Razmislite o vsem tem, dokler imate čas, ker je že blizu in ura je prišla in je že tukaj, ko bo prepozno, da bi me iskali. Pomislili boste na nezvestobo, ki vas je prevzela in jok ne bo pomagal.

To je drugič, da prihajam k vam, odkar ste postali moje ljudstvo, da lahko vidim na lastne oči, kako izgledate in kako živite in moj duh je ganjen, ko vidim to žalostno sliko. Jok je povsem na mestu. Žrtvoval sem vse, kar sem imel: življenje, slavo in čast in vi ste zlorabili mojo dobroto in mojo ljubezen. Pred sabo vidim množico vaših nezadovoljnih bratov in sester, ki ste jih okradli in izropali.

Pojdite k njim in se spokorite za vaša zla dejanja, spravite se z vašimi sosedi. Želim, da dan, ko pridem med vas, ne bo dan žalosti, temveč dan veselja, dan posvečen mojemu nebeškemu očetu.

Jaz sem Elohim, angel božje zaveze 1898

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži