Dušan Rutar

Filozof in psihoanalitik

Tudi če obstajajo podnebne spremembe, bo v zadnji instanci zanje poskrbel Bog in naredil, da bo na Zemlji spet vse v redu. America is back. Tako razmišljanje je na žalost dober simptom konservativnosti današnjega sveta, v katerem potrebujemo novo vzgajanje želje.

Ko bi končno znali povezovati tehnično vednost, matematične raziskave, estetiko in filozofijo, bi se izobraževanje in vzgajanje ljudi bistveno spremenilo. Zlasti bi prevladalo spoznanje, da je humanistična misel po naravi revolucionarna. Namesto tega imamo danes na voljo veliko vraževerja in pozitivizma.

Kapitalizem prek svojih posrednikov zato ne uči ljudi, kako naj želijo, saj jim sporoča, da že ve, kaj želijo, da torej učenje niti ni potrebno, saj znotraj njega tudi sami vselej že vedo; morajo zgolj stopiti na vlak, ki pripelje mimo, kar pomeni, da jim ni treba niti verjeti. Na voljo imajo zato izbire, med katerimi jim je dovoljeno izbirati, izbiranje pa je tudi nagrajevano, zato je motivacija ljudi za izbiranje izbranega sorazmerno velika, saj so tudi obljubljene nagrade velike.

Na voljo so vse izbire razen ene: revolucije. Ljudje torej ne smejo želeti revolucije, sicer pa so povsem svobodni in so lahko zadovoljni, da so taki. Želijo lahko karkoli, dobijo, kar želijo, želijo biti svobodni, so svobodni in vedo, da se jim je želja po svobodi izpolnila, obenem pa tudi vedo, da vedo. Ankete kažejo celo, da so številni ljudje več kot zadovoljni, saj so kar srečni in imajo zavest o lastni sreči.

V takem svetu živimo. Jutri lahko pričakujemo zgolj več istega, saj je tudi naša želja taka. Kar želimo, vselej že dobimo in bomo dobili. Podoba raja.

Kako je potem z objektivnim podatkom, da živimo v svetu, v katerem je velika večina ljudi izključenih in nimajo dostopa do kapitala, o njihovem izključevanju, bedi in revščini pa ti, ki so jim zadovoljene želje, niti ne govorijo, ker jim zadoščajo zgodbe o zadovoljstvu, sreči in nenehnem samouresničevanju?

O izključevanju govorijo izključeni, vendar je njihovih zgodb v medijih malo, ker so v rokah teh, ki imajo kapital. Družbene spremembe tudi zato niso mogoče, čeprav zlasti pripadniki elite nenehno poudarjajo pomen morale, etike in vrednot, kot sta resnicoljubnost in pogum.

Je sklicevanje na moralno zavest res ključni vzvod družbenih sprememb ali pa je zgolj okrasek zgodb o uspehu, ki krožijo med ljudmi kot obljubljena darila? So tak vzvod morda utopije? V časih, ko številni ljudje verjamejo uradnim zastopnikom sistema, ki jim vsak dan pripovedujejo pravljice o rasti vsega in lepih časih, ki so pred nami? Je revolucionarni marksizem sploh še živ in ali je to pomembno?

Vzgajanje želje je v polnem teku, kajti dobrine je treba pokupiti, pa naj stane, kar hoče, in težko si je predstavljati ljudi, katerih želja ni vzgojena tako, da so vsaj na koncu zadovoljni. V konservativnem okolju so konservativni ljudje zadovoljni že tako rekoč po definiciji, zato je zadovoljstvo preprosto zagotovljeno.

Maksimiranje ekonomske rasti je trenutno edina podoba prihodnosti, ki je v obtoku in je dosegljiva vsem ljudem, ki imajo dostop do kapitala. Nobenega drugega cilja ni, nobene bodočnosti ni, zato je tudi videti, da je želja ljudi dokončno zadovoljena ali pa je vsaj dobro servisirana, če že zadovoljena ne more biti.

Strinjam pa se z Marxom: želje ljudi ni mogoče vzgajati tako, da bi bili ljudje svobodni in neodvisni. Resnično, mogoče jo je vzgajati le tako, da so zadovoljni konservativci. To se tudi dogaja, kot rečeno. Pa vendar se je Marx zavzemal za vzgajanje želje, zato je bil Freud njegov upravičeni dedič in nadaljevalec revolucionarnega razmišljanja, kajti psihoanaliza ne more obstajati brez nezavedne želje, kapitalizem pa takisto ne.

Vzgajanje želje, o katerem govori Marx, je povsem drugačno od vzgajanja želje, ki smo mu priča v obstoječem kapitalističnem svetu. Eno je, da ljudje odkrivajo, kaj bi zares radi, čisto nekaj drugega pa je oblikovanje ponudb, ki jih spremlja slogan mi vemo, kaj vi želite.

Hočejo nam reči, da so ves čas z nami in da delajo za nas oziroma za našo željo. Različni ljudje zato želijo isto, ki je: več istega. V tem je norost sodobnega sveta, le da jo je težko prepoznati, če človek verjame, da so njegove želje v glavnem zadovoljene.

Marx se je zavzemal za tole: naj različni ljudje, osvobojeni verig nujnosti, želijo različno. Razlika je očitna, kajti kapitalizem resnične drugačnosti ne prenese, saj je zanj pogubna.

Freud je kot revolucionarni dedič historičnega materializma zgolj dodal: obstaja nezavedna želja, ki jo človek lahko spozna in razume, ni pa nujno, da se to kadarkoli zgodi. Vednost in želja, vednost o želji so zato ključni stebri vsake revolucionarne prakse, ki je kajpak eden od nemogočih poklicev, kot je zapisal Lacan, ta veliki Freudov razlagalec.

Resnično, kajti nobena revolucija ni mogoča brez preseganja fantazem, ki jih podpira nezavedna želja. Torej ne smemo pristajati na željo, vselej potrebujemo tudi vednost o njej – če hočemo revolucijo, seveda, sicer zapisano ne velja. Pristajanje na želje namreč pomeni sprejemanje fantazem, to pa je natanko to, kar hoče sam kapitalizem. Razlika je zopet očitna.

Ni pa le očitna, saj je tudi produktivna, če jo hočemo in znamo misliti.

Vzgajanje želje zato pomeni kultiviranje utopične misli, kajti želeti drugače in bolje pomeni želeti onkraj fantazem ali imaginarnih scenarijev, onstran fikcij in onstran iluzij. Tak je temelj utopične misli, ki je pravo nasprotje od aktualnih utopij, ki jih goji sam kapitalizem, saj prinašajo velikanske dobičke. Konformisti zato nujno ves čas govorijo o rasti vsega.

Želja po novem ni dovoljena. Torej ni dovoljena edina oblika želje, ki je naravna, resnična in učinkovita. Dovoljene so vse druge oblike razen te. Upravičeno zato govorimo o simulacijah. Živimo v svetu simulacij, ki ne morejo ustvariti ničesar zares novega.

V takem svetu je simulirana tudi različnost in je simulirana drugačnost. Človek je v njem lahko različen in drugačen le na predvideni in celo predpisani način. Paradoks različnosti je velik: različnost je sicer povsod, le da je povsod enaka.

Komentarji  

0 #4 GORA 02:26 23-06-2017
Pa še internetna povezava, kot vir in v podporo prejšnjega komentarja:
https://judithcurry.com/2017/06/20/the-radically-fragmented-and-decentralized-age-of-information/#more-23131
Citat
0 #3 GORA 02:23 23-06-2017
Kultiviranje lastnega edinstvenega akademskega izraza in pogleda (ki ima pravzaprav tisto nekaj, za kar lahko rečemo, da je drugim res zanimivo za poslušanje), zahteva razmišljanje, sintezo in oceno različnih raziskav ter dodatno razumevanje širših kontekstov raziskav na socialno-ekonomskem nivoju. Pridobitve, ki jih vsi dobijo od akademikov, ki tako gojijo svoj edinstveni strokovni pogled, so ogromne v smislu dviga ravni znanstvenega (in) javnega diskurza. (Povzeto po Judith Curry)
Na žalost pa imamo v sedaj že tako preveč fragmentiranem in decentraliziranem svetu informacij za nameček še večinoma oportuni, in v okviru svoje srenje politično korekten, impotenten akademski izraz ter sistem zanemarjanja in oviranja resnično novega, "...drugačnega in boljšega onkraj fantazem ali imaginarnih scenarijev, onstran fikcij in onstran iluzij...", kakor je zapisano v komentiranem textu. Tudi prevladujoč uraden diskurz v klimatologiji je takšen negativen primer par excellence
Citat
0 #2 GORA 17:10 15-06-2017
Medtem, ko se demokrati, kot republikanci glede klimatologije sklicujejo na dejstva, bi človek pomislil, da se bodo republikanci za podkrepitev javno, tako ali drugače sklicevali še na boga.
Pa se, glej ga zlomka, zgodi, da demokrat Al Gore naznani, da bog zahteva, da se borimo proti klima spremembam, ki ogrožajo božansko kreacijo in, da je to verska dolžnost za vse prave vernike, kakor je tudi sam. O kakšnem boju proti dokazanim militantnim zločinom nad božjo kreacijo človekom pa nič tako, kakor za znanstveno nedokazane hipoteze klima alarmizma
Ob tem pa božji klimatski navdih Al Gora zanimivo kritizira desničarsko republikansko glasilo Breitbart. Republikanska klimatska konzervativnost pa taka!? Tu menda potrebujejo vzgajanje želje in manj pozitivizma -po klima alarmnem vzoru Al Gora in demokratov ter njihove (leve) klimatske »humanistične« misli, ki je po naravi - kaj!?
Globalistična zapoved klima vraževerja iz okrožnice »Laudato Si« papa Franciscus-a !?...
SIC
Citat
0 #1 GORA 16:14 12-06-2017
Podnebne spremembe so stalnica Zemlje. Novo je le vprašanje obsega antropo. vpliva na klimo in ali je odločujoč in nevaren ter ali imamo možnost manjšanja tega hipotetičnega nevarnega vpliva. So pa to do nadaljnjega le znanstveno nedokazane hipoteze, XXXL $ zneskom v dokazovanje navkljub. Logično pa obstaja nek človeški odtis na klimo
Animisti tako verjamejo, da bo Gaia po določenem trpljenju to uredila, v glavnem, da nas bo nebodigatreba večino pomorila, če ne ukrepamo. Verniki enega boga podobno verujejo v kazen božje kataklizmo še za eko grehe ali pa v božansko vodeno odrešitev. Kakšni pa kar nekaj...
Manj verni bolj poučeni znalci pa se trudijo misliti med različnimi znanstvenimi izsledki glede stanja klime in možnih odzivov, medtem, ko se večina antagonistično zainteresirane srenje angažira po principu QTIIPS - Quantitatively Trivial Impact + Intense Political Symbolism (Keith Hennessey) vključujoč špekulacije z vraževerjem, pozitivizmom, etc…
Citat

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži