Dušan Rutar

Filozof in psihoanalitik

Od knjige, ki sem jo napisal pred leti, njen naslov je Komunizem, do zadnje knjige, ki je izšla pred nekaj tedni, Sočutna šola: od inkluzivne šole k sočutni skupnosti, sem prehodil pot, na kateri še vedno vztrajam pri ideji, da kapitalizem ima alternativo. Pri tem ne mislim le na miselno igro, da alternativa pač obstaja, temveč mislim na objektivno dejstvo, da je kapitalizem vse teže zagovarjati in ga hvaliti. Ne trdim, da ne obstajajo njegove zmogljivosti, ki so v resnici velikanske, to so zmogljivosti v proizvodnji storitev, dobrin oziroma blaga, ne trdim, da je njegovo delovanje zgolj destruktivno ali celo nesmiselno, če pomislim na podnebne spremembe, ne, trdim le to, da njegove večno ponavljajoče se krize zmanjšujejo upanje v resnično lepši in boljši jutri. Prav zato se strinjam, da današnji ideološki konflikt ni več med zagovorniki kapitalizma in tistimi, ki ga zavračajo, temveč med upanjem in resignacijo, kot pravi Søren Mau v prispevku z naslovom Communism is Freedom (https://www.versobooks.com/en-gb/blogs/news/communism-is-freedom).

Knjiga Sočutna šola je zagovor temeljne človekove zmožnosti za prepoznavanje, razumevanje in zmanjševanje trpljenja drugega, pri čemer ne mislim le na človeška bitja, temveč mislim na vsa živa bitja. Mislim tudi na oblikovanje egalitarnih skupnosti, občestev brez hierarhij in brez izključevanja. Zlasti pa mislim na možnost, da v človeška življenja vdre to, kar imenuje Alain Badiou dogodek, zaradi katerega se ponudi ljudem možnost nečesa povsem novega, novega načina življenja.

Pomembno je, da se ponudi možnost številnim ljudem, ne samotnemu posamezniku. To je zato priložnost, da ljudje skupaj ukrepajo. Ukrepajo, ker so zvesti poimenovanju dogodka, s čimer mu pripišejo smisel in pomen.

Nasprotne od tega so vsakdanje izkušnje, skozi katere čutimo ideološko priganjanje, zaradi katerega skušamo biti čim učinkovitejši delavci in čim boljši potrošniki.

Nasprotje ideološkega priganjanja pa ni modrovanje strokovnjakov in pametnih ljudi, ki morda še verjamejo v razsvetljenstvo, ne vedo pa dosti o razsvetljenski zablodi. Ljudje tako ne naredijo revolucije, ker jih znanstveniki z argumenti prepričajo, da jo je pametno narediti, temveč jo naredijo na drugačen način.

Če so milijoni ljudi v zgodnjih desetletjih 20. stoletja menili, da je socializem realna možnost, ki je na dosegu roke, to ni bilo zato, ker so socialistični intelektualci končno uspeli dovolj izostriti svoje argumente, temveč zato, ker je delavsko gibanje na svojem vrhuncu ustvarilo politične organizacije, ki so bile zmožne omogočiti ljudem živo izkušnjo doseganja konkretnih izboljšav v kakovosti njihovega življenja s pomočjo skupnega delovanja (prav tam).

Dobro življenje zato ni posledica intelektualnega delovanja, piljenja argumentov in kritičnega razmišljanja o njem, temveč je učinek kolektivnega delovanja. Danes tako bolj kot v preteklosti čutimo na svoji koži paradoks intelektualcev, ki modrujejo o dobrem življenju, ki je po definiciji učinek skupnega delovanja, ne pa samotnega dela na sebi in sanjanja, kako končno kapitalistično uspeti.

Dobro življenje in boljša družba sta možna, ker so ljudje zmožni oblikovati sočutne skupnosti. Argument je zato treba obrniti na glavo: skupno delovanje je temelj za razvijanje idej ali zamisli o boljši družbi.

Danes je modrovanja veliko, skupnega delovanja bolj malo. Ne pomeni, da ga ni, pravzaprav ga je vedno več. V tem je upanje. Prav tako se veselimo, da avtorji, kot so Aaron Benanav, Jasper Bernes in Cordelia Belton, trenutno pišejo knjige o komunizmu, za katere upamo, da bodo kmalu objavljene in bodo zagotovo pomenile pomemben prispevek k sodobnim razpravam o ekonomskih in političnih strukturah naše komunistične prihodnosti (prav tam).

Tako v knjigi Komunizem kot v knjigi Sočutna šola zagovarjam zamisel, da človeško bitje lahko nastaja, se razvija in deluje le skupaj z drugimi človeškimi bitji, in sicer v odprtosti do odprtosti samega sveta. Zagovarjal sem naravo človeških osebkov, ki lahko dolgoročno preživijo le skupaj, s kolektivnim samoupravljanjem, kot smo ga nekoč že poimenovali.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži