Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Pismo pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Ga. Nataši Pirc Musar

Informacije javnega značaja – Izigravanje FIHO

Spoštovani!

Večkrat smo se kot medij in tudi kot zainteresirani posamezniki zamanj obračali na vaš urad s prošnjo za posredovanje in pomoč v okviru vaših pristojnosti. Predvsem glede dostopnosti na javnih sejah Sveta FIHO, saj se le-te odkar je direktorovanje nastopil Štefan Kušar zaprte za javnost, in sicer celo z varnostno službo fizično prepreči vstop novinarjem in zainteresirani javnosti; vse to brez pravno-formalne utemeljitve, zgolj sklicujoč se na interni pravilnik, ki pa je podrejen akt. Prav tako tudi odgovori, ki jih kot medij s strani FIHO prejemamo v odgovor so zelo pomanjkljivi, oziroma ne odgovarjajo na naša vprašanja. Primer tega je lahko “odgovor”, da je dostopnost fotografij nadzora v spornem skladišču Društva distrofikov Slovenije, ki je tudi v obravnavi KPK avtorsko delo in torej nedostopno za vpogled; kar je seveda povsem absurdna trditev, saj gre za nadzor, ki ima namen preverjanje transparentne namenske in smotrne porabe javnih sredstev.

Prav tako z vaše strani ni bilo nobenega odziva, ko smo vas prosili za posredovanje glede internega Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov, ki povsem neupravičeno preprečuje dostop do določenih informacij. Šele po posredovanju Ministrstva za javno upravo se je zadeva začela premikati, vi zadeve sploh niste hoteli obravnavati. Vse prošnje za sestanek z vami so nam bile iz neznanih razlogov zavrnjene. Zato se upravičeno sprašujemo kako in na kakšen način določate vaše prioritetne zadeva, ko pa se v javnosti mnogokrat spotaknete v povsem nebistvene teme, tam kjer pa že več let traja sistematično prikrivanje javnih informacij glede porabe javnih sredstev pa vašega odziva ni. Vemo, da ste dolgoletno problematiko netransparentnsti delovanja FIHO dobro seznanjena, a to področje povsem zanemarjate oz. se izogibate.

Sprašujemo se zakaj? Hkrati zahtevamo celovito in sistematično obravnavo tega področja z vidika dostopnosti informacij javnega značaja. Priporočamo, da se glede te problematike povežete s Komisijo za preprečevanje korupcije, ki se ukvarja s pripravo načrta integritete FIHO.

Lep pozdrav,

Elena Pečarič

V vednost:

Komisija za preprečevanje korupcije

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži