Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Original pesmi je v italijanščini, slovenski prevod je približek.

Poglej tudi video: Na obisku pri papežu Frančišku

Kako lahko še kaj sploh upamo,

če tisti, ki svet obvladujejo, namesto pšenice, seje zlo?

Zlo ni omejeno zgolj na podžiganje vojn,

na prodajo orožja obema stranema,

tudi na kovanje neizmernega profita s humanitarno pomočjo;

mrtvi so zgolj kolateralna škoda,

provocirati, ubijati, uničiti, pohabiti,

nato pretvarjati mediacijo, da nadzorujemo,

ukazujemo, da izkoriščamo, gradimo, da asimiliramo,

vse to so sestavni deli velikega peklenskega načrta.

Načrt, ki je ustvarjen s strani ljudi,

ki jim nikoli ni dovolj, ki mislijo, da so bogovi,

ki iz malikovanja denarja in moči,

so dušo hudiču prodali,

a brez duše so samo še zombiji,

osebki, ki se zgolj razkrajajo,

si naše pozornosti ne zaslužijo,

živijo v razkošju in blišču,

a tudi njim iz anusa prihaja sranje.

Ekonomijo, ki ustvarja revščino in suženjstvo,

ne gre nič več tolerirati,

na borzi se igra igrico virtualno,

lakota ljudi pa je zelo realna, je smrtna,

a to ne briga in ne vpliva na kapital,

je še ena priložnost za izkoristiti, da več dobička se naredi,

tako se nas uči, da nevidna roka trga za vse poskrbi,

tudi to, kar Bog ne odpušča in ne dovoli,

da se za zaščito monopola korporacij,

uniči celotno družbo in iztrebiti prebivalstvo,

hrano, ki bi imela več tisoč ust nahraniti,

da se ne destabilizira tržne cene, jo je potrebno uničiti,

to kar nam prodajajo, ni demokracija, to je norija!

Skupaj začnimo z revolucijo,

v dejanjih in v razmišljanju, ne samo z besedami,

Kapitalizem se mora dezintegrirati , da bomo lahko znova upali,

vsak od nas lahko in mora pomagati, lahko in se mora boriti,

da ponovno pridobimo dostojanstvo izgubljeno ali nikoli najdeno,

hočemo ekonomijo sodelovanja in solidarnosti,

kjer bosta svobodni um in spoštovanje drugačnih dominirala,

ne bo pomembno katere vere ali miselnosti si,

štelo bo zgolj kar boš naredil za skupno dobro in bližnjega.

Sledimo zgledu Jezusa, in Vi nam pomagajte tu dol.

Caro Papa Francesco!

Come possiamo ancora sperare,

se i potenti nel mondo invece del grano seminano il male?

Il male non si limita a incendiare le guerre,

ma anche a vendere le armi ad ambedue le parti,

e fare profitti illimitati con gli aiuti umanitari;

i morti sono considerati incidenti collaterali,

provocare, uccidere, distruggere, mutilare

e poi fare finta di mediare, per controllare,

comandare per sfruttare, costruire per assimilare,

fa tutto parte del disegno totale infernale.

Questo disegno è creato dagli uomini,

che non gli basta mai, che si credono dei,

che per l'idolatria del potere e denaro,

hanno svenduto l’anima al diavolo,

ma senza l’anima sono degli zombi,

sono persone in putrefazione,

che non meritano la nostra attenzione,

vivono nel lusso e in sontuosità,

ma dall’ano anche a loro viene la merda.

L’economia che produce povertà e schiavitù,

non dobbiamo tollerarla più,

in borsa si gioca un gioco virtuale,

però la fame della gente è molto reale, è mortale,

ma questo non interessa al capitale,

anzi è un opportunità, più si sfrutta più profitto si fa,

si dice che la mano invisibile del mercato provvede,

per quello che Dio non perdona e non concede,

che per proteggere il monopolio delle corporazioni,

si distruggono intere società e sterminano popolazioni,

il cibo che avrebbe mille bocche da sfamare,

per non destabilizzare i prezzi sul mercato si deve buttare,

questo che ci vendono, non è democrazia, è pura follia!

Facciamo insieme una rivoluzione,

con i fatti e il pensiero, non solo a parole,

il capitalismo si deve disintegrare, per poter di nuovo cominciare a sperare,

ognuno di noi può e deve aiutare, può e deve lottare,

per riconquistare la dignità perduta, o forse quella mai avuta,

vogliamo una economia di collaborazione e solidarietà,

dove la mente libera e rispetto per il diverso dominerà.

non avrà nessuna importanza di che religione o pensiero sarai,

ma conterà quello che per il bene comune e per il prossimo farai.

Seguiamo l’esempio di Gesù, e Lei ci aiuti qua giù.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži