Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Direktor FIHO Štefan Kušar je bil vabljen na 3. sejo Mandatno volilne komisije (28. minuta) na razpravo glede predloga Sveta FIHO, da DZ RS razreši članico Sveta Violeto Bilek zaradi domnevnega kršenja izjave o integriteti (interni izjava FIHO) in ugotovljenega posredovanja informacij. Izid glasovanja članov MVK proti predlogu FIHO je bil 11:0, torej ga. Bilek ostaja članica sveta.

Kaj je Violeta Bilek, ki je bila za to funkcijo imenovana strani DZ RS na predlog YHD -Društva za teorijo in kulturo hendikepa zagrešila tako spornega? Njen izvirni greh tiči v dejstvu, da prihaja iz napačne invalidske organizacije, iz tiste, ki že več kot desetletje opozarja na kolizijo interesov znotraj FIHO in nezakonito, netransparentno ter diskriminatorno razdeljevanje javnih namenskih sredstev. Na kratko rečeno je moteči element, ker preveč sprašuje in želi pojasnila glede spornih ravnanj, ker ne glasuje po pričakovanjih, ker podaja ločena mnenja na KPK, ker deluje po svoji vesti, jo ni moč podkupiti in ne pristaja na logiko delovanja FIHO, roka roko umije. Konkretno v tem primeru naj bi razkrila bilanco stanja fundacije ter izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2013! Si lahko mislite razsežnost teh “zaupnih in skrbno varovanih” podatkov, ki so javno objavljeni na AJPES. Novinar Tomaž Modic je na podlagi teh podatkov napisal odmeven prispevek “Invalidom manj, na banki pet milijonov” kjer razkriva, da so v letu 2013 za 15% znižali sredstva vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam istočasno pa je imela fundacija na računih in v depozitih za več kot pet milijonov evrov.

Štefan Kušar pa je v tem letu prejemal plačo v višini 4.300 evrov plus 10% nagrade; ni se odpovedal ne nagradi, za katero se ne ve na čem je utemeljena, prav tako si ni znižal niti procenta plače, glede na princip solidarnosti in vzajemnosti, s katerim se radi hvalijo znotraj FIHO, da niti ne omenjamo zasebnih prevozov na stroške FIHO. Depozite na banki g. Kušar opravičuje s tem, da se nikoli ne ve koliko srečk se bo kupilo oz. prodalo in da so ta visoka sredstva nekakšna rezerva v primeru, da koncesijskih dajatev sploh nebi bilo. Takšna argumentacija je popoln absurd in poskus zavajanja “laične javnosti”; prilivi koncesijskih dajatev so lahko večji ali manjši, ne more jih pa ne biti nič; kaj takega se ni še nikoli pripetilo. Svojemu bivšemu podjetju Makroskop je na račun FIHO dal v izdelavo brošuro ob 15. Obletnici FIHO in letna poročila FIHO, prav tako je dal na stroške FIHO izdelati nekakšno študijo, kam se splača nalagati depozite. Pod njegovim direktovanjem so se seje sveta FIHO, ki morajo biti javne, za javnost in medije povsem zaprle. Da se prepreči vstop javnosti se najema in seveda tudi plačuje varnostnike.

Prav za vsak dokument javnega značaja potrebujemo posredovanje Urada pooblaščenke za informacije javnega značaja. Tako smo tudi prišli do neverjetnih številk, ki jih prejemajo določeni svetniki skozi leto, bodisi v obliki sejnin, nagrad ali potnih stroškov. Sejnine za delo organov FIHO so za 30–40 % višje od sejnin drugih primerljivih fundacij. Iz visokih dodatnih prihodkov iz tega naslova gre razumeti zavezništvo lopovščine in zaroti molka pri ropanju FIHO. Še vedno poteka postopek za pridobitev magnetogramov sej za leto 2013 in 2014, v FIHO namreč trdijo, da jih ne izdelujejo, kar je seveda preprosta laž s strani direktorja Štefana Kušarja. Vsaka seja se namreč snema in je to že magnetogram, ki so ga na FIHO dolžni hraniti kot dokument, oz. ga ustrezno arhivirati. Nenazadnje so zapisniki narejeni na podlagi magnetogramov, seveda veliko bolj skopi in cenzurirani, nekakšni povzetki iz katerih pa ni moč razbrati same vsebine razprave in stališč posameznih svetnikov. Magnetogrami so nenazadnje tudi pomembno dokazno gradivo o stališčih glede razprav na sejah FIHO in so zanimivi ne le za novinarje, ampak tudi za morebitne potrebe organov nadzora in pregona.

Z našim posredovanjem se je uspelo razveljaviti sporni Pravilnik o varovanju tajnih in zasebnih podatkov (gre za interni akt, ki je povzemal določila Zakona o varovanju tajnih podatkov nacionalne varnosti kot, da sklepi in dokumenti FIHO spadajo pod tajne podatke!), ki so ga na Svetu FIHO preprosto potrdili kljub dokumentu s strani Urada za varovanje tajnih podatkov, ki ga je na seji predložila svetnica Violeta Bilek. A seveda njenih argumentov ni nihče upošteval, dokler ni prišel še en dopis, da je kaj takega povsem nedopustno. Brez besed so nato pravilnik ponovno spremenili. In vse “te drage igrice” so vodene in speljane s strani direktorja, ki bi moral biti odgovoren za zakonitost delovanja FIHO.

Spodnji posnetek je iz predsedniške palače iz leta 2009 kjer v svojem govoru samooklicani predstavnik invalidov Boris Šuštaršič nesramno in nedopustno pljuval po Računskem sodišču, ker si je le-to drznilo revidirati FIHO. 5. 11. 2014 je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide DZ RS ob pregledu poslovanja FIHO za leto 2013 ponovno predlagal revizijo Računskega sodišča (praktično identičen predlog je bil podan s strani tega odbora tudi v letih 2012 in 2011). Direktor FIHO Štefan Kušar je na seji zatrdil, da je Računsko sodišče na FIHO dobrodošlo, tako kot vselej doslej! 2009 je bil g. Kušar desna roka Šuštaršiča in sicer generalni tajnik NSIOS, sedaj je njegova desna roka na FIHO. Kljub tem nedopustnim besedam proti računskemu sodišču je Šuštaršič na koncu svojega 15 minutnega govora doživel aplavz s strani takratnega predsednika RS Danila Türka in takratnega predsednika vlade Boruta Pahorja pa še s strani vseh drugih predstavnikov pomembnejših institucij države. Lepo ne?!

V letošnjem letu je na razpisu za sredstva 2015 bila uvedena sprememba, ki gre v smeri zapiranja informacij javnega značaja in izogibanju transparentnosti ter primerljivosti razdeljenih sredstev. V razpisni vlogi s katero se posamezna organizacija prijavljaje je bila uvedena nova rubrika, ki daje možnost označevanja vloge kot dokumenta, ki vsebuje poslovne skrivnosti po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) oz. varovanju s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb. Kako je mogoče, da se gospodarske družbe lahko prijavljajo na razpis FIHO, saj vendar govorimo o invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki morajo imeti temu primeren status reprezentativnosti? Kaj pomeni, da je program, ki je javno financiran in mora imeti tudi jasne vsebinske kriterije, dostopne javnosti lahko zaščiten kot intelektualna lastnina tretje osebe?

Kušarjevo hinavsko prepričevanje članov MVK je šlo v tej smeri: “Vsi dokumenti, ki jih mi produciramo na fundaciji, so absolutno javni in imajo značaj informacije javnega značaja. Tako da tu ni absolutno nobenega problema. Tudi v tem primeru gradivo k tej isti točki dnevnega reda na 11. seji ni bilo označeno z oznako zaupnosti, ker mi ne označujemo nobenega od dokumentov po Zakonu o varovanju tajnih podatkov. Tako da v tem pogledu je absolutno vse transparentno. Zapisniki so sicer javno objavljeni, res je, da ga nismo predložili zraven k temu predlogu sklepa. Zakaj je bila odločitev na koncu članov sveta takšna, kot je bila, jaz težko kot direktor ovrednotim.” Resnica se bo še izkristalizirala ko bo FIHO moral ponovno zagovarjati dopolnjeno poročilo, ki ga v januarju pričakuje Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži