Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Pred tremi tedni smo objavili kolumno z naslovom FIHO – podjetje družine Oman, ki bi po našem mnenju morala pretresti odgovorne za proračun RS, varuhe integritete javnih in namenskih sredstev ter nenazadnje organe pregona. Pa nič od tega se še ni zgodilo; natanko trije članki »t.i. desnih medijev« so zgodbo nekoliko raziskali in jo razčlenili.

Zadeva seveda ni nova, a je bila do sedaj vedno prikrita, ker so akterji v njej samodeklarirani pripadniki SD oz. še prej Združene liste socialnih demokratov. Sekretarka Breda Oman se namreč hvali s prijateljevanjem in delom pri sedanjemu predsedniku Borutu Pahorju. Zato javno sprašujemo tudi g. predsednika RS, če morda on ve kakšne so strokovne kompetence Brede Oman, kakšne so njene reference in nenazadnje kakšno izobrazbo gospa ima. Namreč do sedaj nam tega še ni uspelo izvedeti, kar je še bolj bizarno, tega ne ve niti njen nadrejeni, direktor FIHO, saj tega bistvenega podatka sploh ni v njeni personalni mapi. Dejstvo in dokazljivo pa je, da ima hči Brede Oman, Janja Vrečko, zgolj osnovnošolsko izobrazbo, pa se ponaša z nazivom strokovne sodelavke in vodi Oddelek za invalidske organizacije ter Oddelek za humanitarne organizacije. Nezaslišano, predrzno in absurdno!

Če lahko karkoli očitamo direktorju FIHO Vladimirju Kukavici je dejstvo, da je do sedaj bil vse preveč pasiven, naiven in ne dovolj učinkovit pri razkrinkavanju gnilega jabolka v t.i. strokovni službi (ki se je izkazala da nima niti s od strokovnosti), v katerem se nahaja smrtonosni strup. Breda je bila namreč vajena več kot dvajset let manipulirati na svojevrsten način z vsakokratnim direktorjem FIHO. Vsakega je znala preučiti in ga spraviti na limanice; Janez Jug se je dolgo bojeval z rakom in več kot pol leta bil odsoten ter je popolnoma zaupal Bredi, ki je na daljavo vse vodila dokler ni podlegel. Zamenjal ga je Štefan Kušar, ki si z Bredo nista bila nič kaj simpatična, ampak sta delila skupen pohlep nad sredstvi FIHO ter drug drugemu tolerirala odsotnosti in zasebne izhode iz delovnega mesta, potovanja na službene stroške ter druge »drobne privilegije«, ki sta jih skrila v stroške delovanja. Tako je Breda vedno poskrbela, da je cca. vsaj 40.000 eur na leto dobilo podjetje njenega moža Boža Omana IT Group. Njej se zdi, da ji vse to pripada, saj je to vendarle počela vsa ta leta, gladko, preprosto in ničkolikokrat že dosegla svoje, če ne z lepa, pa malo bolj zgrda, a nihče ji pred tem ni očital v oči vpijajočega konflikta intersov. Kaj šele nepotizma, kaj šele kraje namenskih javnih sredstev! Vladimir Kukovica, sedanji direktor se je zdel sprva krotek in vodljiv, ravno pravi, da ga je Breda lepo usmerjala in vodila. A iz ovčke se je spremenil v lovskega psa, ki uporablja svoja čutila in skuša uveljaviti načrt integritete, ki so ga pripravili skupaj s KPK.

Načrt integritete se bolj ali manj pripravlja že enajsto leto, sprva z velikimi odpori, nasprotovanji koga drugega kot Borisa Šuštaršiča pod krinko NSIOS, ki naj bi imela popolno avtonomijo nad sredstvi FIHO. Dolg dokument, ki pa v končni fazi ničesar ne razrešuje, kaj šele doreče; govori o stopnjah tveganja, ki so skoraj povsod rdeče, a kaj ko v realnosti ta rdeča barva nikogr ne moti, da bi karkoli posegel v jedro korupcije. Nenazadnje nas dokument spominja na Pahorjev semafor; še pomnite?!

ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE

Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 28.4.2020.

Načrt integritete Fundacije za financiranje invalidskih in humanitranih organizacij v Republiki Sloveniji je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete z dne 27.2.2014 in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine.

Iz zapisnikov delovanja delovne skupine so razvidni razlogi, ki so vodili delovno skupino pri oceni identificiranih tveganj oziroma argumentacija ocene kot tudi predlaganih ukrepov za odpravo in preprečevanja nastanka novih tveganj korupcije in drugih neetičnih ravnanj. Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog.

Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitranih organizacij v Republiki Sloveniji.

Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj, kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi. Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitranih organizacij v Republiki Sloveniji ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije. To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete predstojniku Fundacije za financiranje invalidskih in humanitranih organizacij v Republiki Sloveniji.

Vodja delovne skupine: Vladimir KUKAVICA

Vodstvo zavezanca: Simon ŠVARC

Člani delovne skupine: Ljubo HANSEL Vladimir PEGAN Mirjam KANALEC Breda OMAN Alojz KOVAČIČ

Strokovna služba ne upošteva nasprotja interesov, delavci strokovne službe neetično ravnajo z zaupnimi podatki organizacij, poslovanje s sorodniki... in še in še.

Breda Oman[1], ki je bila prav tako članica delovne skpine načrta integritete (in zapisnikar sej) »je povedala, da tukaj ne odkrivamo tople vode, da je bila metodologija narejena, da imamo podatkov veliko, da aplikacija omogoča marsikaj, tukaj je dosti stvari, ki se terjajo samo tehnično delo, potrebno pa je narediti simulacijo, v enem tednu se lahko naredi pet simulacij. Sprememba pa, če samo v obstoječi aplikaciji, pa sedaj tudi posledično v metodologiji, izločimo samo korekcijske faktorje, in pa poročila ne smejo biti kot osnova za ocenjevanje, to je zatečeno stanje, ukinemo sklope…. na novo ocenimo pa vidimo kje smo, to je stvar dveh tednov, ne pa enega leta.«[2]

Kje kdo vidi kakšen problem; Božu Omanu oz. IT Group se preprosto nakaže še nekaj 10.000 eur, da na hitro popravi kar se ve, da je narobe in na kar nekatere organizacije opozarjamo že več kot 16 let, pa bo!

Spoštovani, predstavniki KPK s predsednikom na čelu ter pristojno mag. Sonjo Jelen, višjo svetovalko za preventivo in integriteto dajte se že zbuditi, če ste že toliko ur trdega dela vložili v ta dokument, naj končno tudi zaživi v praksi! Ne zapustite direktorja, ki se mora očitno boriti z invalidskimi mlni na veter in zafrustriranimi ženskami, ki miu dihajo za ovratnik.[1] Spoštovane članice, spoštovani člani Sveta FIHO

Dne 17.9.2020 je potekala izredna seja Sveta FIHO, sklicana na zahtevo direktorja FIHO, s temo razmere v strokovni službi. Seje se je udeležilo 12 svetnikov, predsednik nadzornega odbora FIHO in direktor.

Seja je bila sklicana v terminu, za katerega se je že dalj časa vedelo, da ne omogoča prisotnosti oz. udeležbe zaposlenih v strokovni službi FIHO. Kljub temu, da na seji ni bila prisotna niti ena zaposlena, je predsednik Sveta FIHO začel sejo.

Direktor je seciral pismo z navedbami zaposlenih poslano vsem svetnikom in svetnicam dne 30.8.2020, ter sejo izkoristil za osebni obračun z zaposlenimi z naštevanjem številnih domnevnih napak, ki so kar naenkrat postale problem zaposlenih v strokovni službi in kršitve (tudi s pisnim opozorilom pravnici o odpovedi delovnega razmerja).

Z drugimi besedami, razprava je potekala o prijavitelju, ne pa o kršitelju in povzročitelju nastalih težav – žrtev se je znašla na zatožni klopi!

Več kot očitno je, da ste mnogi podlegli objavljenim člankom lansiranih s strani direktorja FIHO. Morda nekateri ne veste, da je s tem zlorabil svoj položaj in ob množici neresnic, za vaše glasove podpore, posredoval v javnost tudi zaupne in interne podatke.

Ne pozabite, da smo o težavah najprej spregovorile zaposlene in to najprej z direktorjem, nato Nadzorni odbor in na koncu še vi spoštovani svetniki in svetnice, zdaj pa se bodo s tem morali ukvarjali organi pregona, vi pa kot sami najbolje veste.…integritetno?

S ciljem enakopravne obravnave (brez prisotnosti Vladimirja Kukavice), upamo na čimprejšen sklic izredne seje, na kateri bo tudi nam omogočeno, da poleg svojih navedb v pismu, s predložitvijo ustrezne dokumentacije obrazložimo in dodatno predstavimo še številna druga neskladja in manipulacije, ki potekajo pod vodstvom in po naročilu aktualnega direktorja.

Janja Vrečko, Petra Kene, Breda Oman

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži