Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Sprotno dogajanje in neverjetni preobrati, ki se dogajajo na Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) nas kljub temu, da smo že vajeni vsega možnega, še vedno znova in znova presenetijo. Čudi nas predvsem dejstvo, kako se v tej državi ne uspe pretrgati nezakonitih ravnanj in zlorab nad sredstvi, ki so za mnoge uporabnike tako življenjskega pomena. Dejansko se v tej fundaciji pretaka preveč sredstev in vedno znova se vnamejo parcialni interesi in apetiti po oblasti nad tem »kontra-sistemom«. Na sistemsko korupcijo opozarjamo že več kot dve desetletji, a žal moramo ugotoviti, da so tudi na KPK in na Računskem sodišču očito dvignili roke nad jaro kačo zlorab, manipulacij in kraje namenskih javnih sredstev FIHO. Da o politiki in pristojnemu ministrstvu (MDDSZ), niti ne govorimo.

Že 22.11.2018 je KPK poslala na FIHO, vodstvu in članom Sveta FIHO» Poziv za zakonito in integritetno ravnanje pri izvedbi javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2019«

»Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je seznanjena, da se bo s 1. 1. 2019 začel uporabljati zakon, ki ureja osebno asistenco. To pomeni, da se bo osebna asistenca v skladu z zakonskimi pogoji v letu 2019 začela financirati neposredno iz proračuna Republike Slovenije. S tem bo odpadel razlog za financiranje osebne asistence s strani FIHO v delu, ki bo zagotovljena neposredno na podlagi zakona, saj bi v nasprotnem primeru prihajalo do nedopustnega dvojnega financiranja iz javnih sredstev…

Komisija člane Sveta FIHO opozarja, da bi drugačno ravnanje članov Sveta FIHO predstavljalo kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev, zato bo Komisija, ki bo skrbno spremljala postopek razdelitve sredstev FIHO za leto 2019, v primeru suma storitve prej navedenega kaznivega dejanja posredovala potrebne informacije pristojnim organom v obravnavo.

V kolikor ste člani Sveta FIHO seznanjeni s prej navedenimi ravnanji odgovornih oseb, Komisija predlaga, da go. Mirjam Kanalec, ki je kot članica in predsednica komisije za razporeditev sredstev odgovorna za zakonito, objektivno in nepristransko vodenje postopkov te komisije, razrešite že pred začetkom ocenjevanja in pripravo predlogov za razporeditev sredstev, saj navedena ravnanja, v kolikor so bila realizirana, predstavljajo najmanj kršitev Kodeksa etičnih načel delovanja zaposlenih članov organov Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v delu, ki napotuje na integritetno ravnanje, smotrnost rabe razpoložljivih sredstev, izogibanje konfliktov interesov in boj proti korupciji

Sedaj so minila že tri leta in prav v teh dneh se razdeljuje sredstva FIHO za leto 2022. Mirjam Kanalec, ki je zakonita zastopnica Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, je tudi predsednica Sveta FIHO, bo pri razdeljevanju sredstev FIHO imela zopet odločilno vlogo.

Zveza paraplegikov Slovenije, je med največjimi prejemniki sredstev FIHO, zveza pa je skupek posameznih regijskih društev paraplegikov in zgolj v obliki zveze so upravičeni do sredstev FIHO. FIHO sredstva namenjena Zvezi se razdelijo na posamezna regijska društva, le-ta pa so samostojni pravni subjekti in torej, s vsem svojim imetjem upravljajo sami. Spomnimo, Mirjam Kanalec je kot predsednica invalidske komisije za razdeljevanje sredstev invalidskim organizacijam bila namreč na predlog KPK in volitev v Svetu FIHO, razrešena. A ne za dolgo; odšla je skozi okno in se vrnila skozi vrata.

Medtem je Vlada RS zamenjala svojega predstavnika FIHO Simona Švarca s Tomažem Čučnikom. Zaplete in peripetije okrog te rošade bomo pojasnjevali v nadaljevanju neskončne sage FIHO. Naj samo poudarimo, da obstaja utemeljen dvom glede legitimitete izvolitve Mirjam Kanalec in posledično tudi legitimnost izvolitve v. d. direktorja Vilka Kolbla. Kolbl je takoj ob svojem nastopu odpustil kar 3 zaposlene v strokovni službi, ki pa so imeli univerzitetno izobrazbo in izpit iz ZUP. Za razliko od Brede Oman, za katero še vedno ne vemo ali ima sploh srednješolsko izobrazbo.

V mesecu juniju je svojo funkcijo v. d. direktorja FIHO nastopil Vilko Kolbl. Prej član Nadzornega odbora FIHO, se mu je pripisovalo veliko vodstvenih izkušenj ter poznavanja delovanja in razmer v fundaciji. Poleg tega je bila njegova pripravljenost postaviti FIHO ponovno »na noge«, bila še kako dobrodošla. A njegovi nameni še daleč niso bili iskreni, ampak zelo preračunljivi. Kmalu je postalo jasno, da je Vinko Kolbl še vedno sekretar Socialne zbornice Slovenije in na FIHO zaposlen zgolj v 20 %! Kar je v nasprotju s 13. členom ZLPLS, ki določa, da mora biti funkcija direktorja poklicna.

Da bi bila zgodba še bolj pikantna, zapletena in tragična, je prva poteza v. d. direktorja Vilka Kolbla bila poravnava z dolgoletno sekretarko Bredo Oman. Predhodni direktor jo je namreč med drugim odpustil tudi z razlogom ponarejanja listin in ne izkazovanja potrdila zahtevane izobrazbe za delovno mesto. Na delovnem mestu sekretarke je namreč prejemala 49. plačilni razred. Njena referenca je pač bila, da je pred leti delala tudi pri Borutu Pahorju oz. v SD.

Zgodbi bomo seveda še sledili in poročali o morebitnih zapletih, ki jih z gotovostjo pričakujemo, še posebno ob ponovnem rezultatu razdelitve sredstev za invalidske in humanitarne organizacije v višini 19 milijonov za leto 2022!

Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži