Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in sociologinja kulture, aktivistka brezmeja, strokovna vodja programa Neodvisno življenje hendikepiranih; YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Evropska mreža za neodvisno življenje (Europeean Network on Independent Living – ENIL) vsaki dve leti organizira srečanje različnih organizacij in posameznikov, aktivistov s področja hendikepa, ki se zavzemamo za pravico do neodvisnega življenja, svobodo gibanja, dostopnost, deinstitucionalizacijo, inkluzijo in druge temeljne človekove pravice, ki omogočajo enakopravno vključevanje vseh v vse sfere družbe. Tradicionalna prireditev poteka pod imenom Freedom Drive, gostil pa jo bo Bruselj med 26. in 28. septembrom 2022, prvič spet v živo po epidemiji koronavirusa.

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je že več kot 20 let aktiven član ENIL-a, ki letos praznuje že 50 letnico boja za neodvisno življenje, zato se bienalnega srečanja Freedom Drive še toliko bolj veselimo. Predstavniki društva YHD bomo tudi letos s ponosom zastopali Slovenijo, saj se je izkazalo, da nas Zakon o osebni asistenci (ZOA), za katerega smo se na društvu zavzemali več kot 25 let, postavlja v sam vrh izpolnjevanja človekovih pravic (t. i. invalidov), čeprav praksa kaže, da zakon potrebuje nekaj vsebinskih popravkov. Medtem ko v Sloveniji naš trud ni širše prepoznan, pa je v tujini zgodba povsem drugačna, saj smo postali zgled in vzor številnim organizacijam iz drugih držav, ki si prav tako že dolga leta prizadevajo doseči podobne sistemske spremembe, torej ZOA.

Ker se zavedamo pomembnosti povezovanja in sodelovanja, svoje, skoraj 30-letne izkušnje, radi delimo z njimi, v upanju na nadaljnje rešitve na evropski ravni in v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov. Trdno smo namreč prepričani, da je eden izmed poglavitnih namenov tovrstnih srečanj tudi izmenjava informacij in praks ter skupnega nastopanja v političnem prostoru.

Zaradi vsega zgoraj naštetega bi nam veliko pomenilo, če bi si slovenski poslanci za nas vzeli nekaj časa, saj si želimo predstaviti naša prizadevanja in izzive, s katerimi se srečujemo na področju politike EU. Prav tako bi bili veseli vašega morebitnega prispevka za plačilo naših stroškov prevoza in nastanitve.

V upanju na skorajšnje srečanje vas lepo pozdravljamo in vam prilagamo okviren program,

Elena Pečarič

Uni. dipl. filozofinja in soc. kulture

strokovna vodja in predsednica

YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa

Tel: 051/441-183Dodaj komentar

Varnostna koda
Osveži